10 år sedan nya regler för barn och läkemedel inom EMA

Skrivet av den Oct 27, 2017 i Nyheter

26 November, the Commission presents a report to the European Parliament and the Council, on progress made in children’s medicines since the Paediatric Regulation came into force 10 years ago:
Link