Farmaceuter sökes – [tillsatt]

Två apotekare med beredning- och klinisk kompetens har erbjudits tjänsten och tackat ja.

Inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus pågår ett projekt där möjligheten att ta hjälp av farmaceuter med beredningskompetens för att iordningsställa läkemedel kommer utvärderas. Två av våra avdelningar på Solna, Neonatalsektionen och barnonkologisk avdelning Q84 kommer utvärderas under ett halvår. Faller projektet väl ut finns mycket goda möjligheter till fortsatt arbete.
Arbetet kommer inte inkludera beredning som görs inom sjukhusapoteket, ex. cytostatikaberedning, individuella TPN beredningar från enskilda komponenter eller extemporeberedning. För dessa uppgifter använder SLL upphandlade tjänster via APL.
Arbetet kommer inkludera de patientspecifika läkemedel som sjuksköterskor på dessa avdelningar idag iordningsställer. Detta arbete sker under Socialstyrelsens författning 2000:1. Arbetet kommer utvärderas vetenskapligt.
Läs mer om de två tjänsterna på: http://www.karolinska.se/Rekrytering/Extern/Annons/?refnr=K-13-21333

Tags: