Centeped Manual

Här finns länk till manualen för Centeped. Se under rubriken manualer.

Centeped är ett verktyg som gör att olika vårdenheter kan samordna användandet av lokalt godkänd barnläkemedelsinformation och koppla det till elektroniska läkemedelsmoduler.