Iordningställande på BIVA Göteborg

Se resultat från iordningställandeprojekt på BIVA Drottnings Silvias Barnsjukhus här >>.