Smärtsamma procedurer – behandling av barn i hälso- och sjukvård

Från läkemedelsverkets work-shop.
Uppdaterat dokument med tydligare bilder.
Se här >>