En felaktig komponent i Emerade injektionspenna med adrenalin kan påverka funktionen

Undersökningar gjorda av tillverkaren har identifierat ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan, under vissa omständigheter, kan haka i varandra och försvåra aktiveringsprocessen. Det kan finnas en risk att vissa pennor inte aktiveras även efter försök med högre aktiveringskraft.

De flesta Emerade adrenalinpennor förväntas fungera som avsett trots felet, men Läkemedelsverket rekommenderar läkare att i första hand förskriva adrenalinpennor av annat fabrikat till dess att tillverkaren kommit till rätta med problemen med Emerade adrenalinpenna

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.