Angående förskrivning av ceftibuten eller cefixim

Enligt beslut från och med 191202 från Läkemedelsverket kan nu recept på läkemedel innehållande ceftibuten och cefixim expedieras på öppenvårdsapotek om det finns en generell licens. Liksom för klindamycin.

Centrala ePed-redaktionen/barnläkemedelsgruppen rekommenderar att hela behandlingskurer förskrivs på recept. Enskilda doser, som ges innan svar på urinodling, kan lämnas ut från ex akutmottagning, för att hålla nere kostnad och kassation. Hela kostnaden för förskrivningen kommer tillfalla vårdenheten som har den generella licensen.

Exempel ceftibuten: En patient på 10 kg som förskrivs en dos på 9 mg/kg x 1 i 10 dagar behöver 25 mL (förpackningen innehåller 60mL). Det finns även tabletter och kapslar att förskriva på licens.

Det är viktigt att ha en överenskommelse med ett apotek som ligger nära mottagningen så att finns i lager, främst vad gäller ceftibuten.

Apoteken ska:

  • Kontrollera att det finns en generell licens för läkemedlet som ska expedieras.
  • Kontrollera att den generella licensen omfattar vårdenheten varifrån receptet är utfärdat.
  • Dokumentera mängden läkemedel som lämnas ut i KLAS på den generella licensen (avräkning får ske oavsett vilket apotek som beviljats licens).

Barnläkemedelsgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus – Centrala ePed-redaktionen