Informationsbrev och årsberättelse ePed

Här kommer ett fullpackat nyhetsbrev från centrala ePed-redaktionen tillsammans med ePed´s årsberättelse.