Inspelning och minnesanteckningar

Nu finns minnesanteckningarna tillgängliga och mycket glädjande även inspelningen av ePed-dagen. Länken leder till en Vimeo-sida där inspelningen är uppdelad på två delar. En del med föreläsningar och den andra delen innehåller diskussionsdelen.

Minnesanteckningarna hittar du här!

Inspelningen hittar du här!