Advanced Reconstitution Module (ARM)

ePed är ett nationellt system för att hantera barnläkemedelsinformation (www.eped.se). Den centrala förvaltningen är lokaliserad på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och ger ett unikt ePedID för varje substans, administreringsväg och koncentration samt koppling till lämpliga registrerade produkter och instruktioner vid behov att späda dessa till en lämplig slutkoncentration. I tidigare projekt via Vinnova (2016) och SLL Innovation (2017) har vi utvecklat en SQL databas som kallas ARM (Advanced Reconstitution Module) som kan dokumentera iordningställande utifrån använt ePed-ID. Vilka läkemedel som är högriskläkemedel framgår av databasen tillsammans med information om vilken typ av kontroll som rekommenderas. Möjliga kontroller är idag:

  • Ingen kontroll
  • Manuell kontroll (dubbelkontroll via kollega)
  • Streckkodskontroll (via streckkod på förpackningen)
  • Kontroll via spektrofotometer (UV-VIS)

Inom Vinnova/SLL Innovation-projektet har företaget Pharmacolog byggt en integration till ARM som kallas ReVal. Reval sparar och hämtar dokumentation i ARM. Utifrån rekommenderad dubbelkontroll i ARM erbjuder ReVal möjligheten att göra denna via manuell granskning (enkel dokumentation av person som utfört dubbelkontroll) , streckkod (via streckkodsläsare och kontroll mot kopplade produkter i ePed) eller UV-VIS (kontroll med hjälp av systemet DrugLog och befintliga standardkurvor för läkemedel i ePed). Dessutom kan etikett för att sätta på produkten genereras samt genomfört iordningställande dokumenteras. För sömlös hantering av läkemedel som ska ges via infusionssystem genereras en streckkod på etiketten från ReVal som kan användas för att läsas av sprutpumpar som har aktuellt ePed ID integrerat i sina sprutpumpar. Denna gör att man per automatik kan slå upp rätt protokoll i sprutpumpen vid administrering.

I dagsläget pågår förberedelse för klinisk studie på Astrid Lindgrens Barnsjukhus för att utvärdera flödet och behovet av detta verktyg.

För mer information kontakta: per.nydert@sll.se

ARM_flyer