ARM

ePed-ARM Advanced Reconstitution Module
(Avancerad Iordningställande Modul)

Iordningställande (eng Reconstitution) är vanligt inom barnsjukvård där omformulering krävs för att få lämpliga former att administrera. Detta medför också en stor risk för fel.

Detta är ett projekt som drivits med medel från Vinnova där läkemedelsgruppen vid ALB/ePed projektleder en möjlighet för dokumentation av iordningsställande, kontroll av iordningställande via streckkoder samt validering och kontroll av slutkoncentration via systemet DrugLog.

Systemet kan efter projektet läsa instruktioner via ePed och generara etiketter från den information som finns via ePed samt validera ett iorndingställd lösning utifrån UV-VIS spektroskopi eller produktens streckkod.
Databasen ARM tillhandahålls via Astrid Lindgrens Barnsjukhus dit applikationer som DrugLog kan koppla sig.

Mer information kommer presenteras här.
Projektkoordinator: per.nydert@karolinska.se