Inlägg aveped

Informationsbrev

Skrivet av den Jun 25, 2018 i Nyheter

Hej, Vi i den centrala ePed-redaktionen har beslutat att vi ska skicka ut ett informationsbrev till er i de regionala/lokala redaktionerna. Planen är att det ska komma ut två gånger på hösten och tre gånger på våren och det kommer även att publiceras på vår hemsida. Här har ni vårt första informationsbrev. Glad sommar! Önskar den centrala ePed-redaktionen

Läs mer

Medtech4Health Innovation Award 2018 – finalist!

Skrivet av den Jun 13, 2018 i Nyheter

ePed tilldelades andraplats i “Medtech4Health Innovation Award 2018” den 16 maj 2018. Besök denna länk för att se samtliga tre finalister. Vinnare blev “Easy diabetes”. För att ta del av den fullständiga filmen om ePed har ni här en länk för att ladda ner filmen. Det är en riktigt fint film som beskriver vad vi jobbar med!  

Läs mer

Utvärdering av ePed

Skrivet av den May 31, 2018 i Nyheter

Nu finns rapporterna från den nationella utvärderingen av ePed tillgänglig. Centrala ePed redaktionens sammanfattande rapport av utvärderingen av ePed Företaget CMAs rapporter – enkäter – fokusgrupper – intervjuer...

Läs mer

ePed-dag 4 maj

Skrivet av den Apr 30, 2018 i Nyheter

Tack för ert deltagande under ePed-dagen! Nedan har ni länkar till minnesanteckningar och presentationer från dagen. – Minnesanteckningar – Presentationer från Centrala ePed-redaktionen – Utvärdering av ePed – Presentation från Inera – Presentation från...

Läs mer

Licensleverantörer

Skrivet av den Feb 5, 2018 i Nyheter

Idag finns flera licensleverantörer på den svenska marknaden där läkemedel saknas. Hur licensläkemedel ska hanteras i detalj, se läkemedelsverkets sida . Licensläkemedel ska motiveras till Läkemedelsverket som generell motivering för en enhet på sjukhuset för att beställas på rekvisition. För ordination i öppenvården krävs en patientspecifik/individuell licens. Arbetsgång: 1. Motiveringen skrivs av förskrivaren och skickas in till läkemedelsverket via det apotek som först tar emot licensen. 2. Läkemedelsverket godkänner eller avslår ansökan. 3. Apoteket beställer vid godkännande sedan läkemedlet från lämplig licensläkemedelsleverantör. Idag finns många aktörer på marknaden. Exempelvis (känner ni till andra kontakta eped@sll.se) – Antrop Pharma – ArtimusRx – Unimedic – CampusPharma – Vissa parallelimportörer – Sammaställning av vissa produktmonografier för läkemedel via Region...

Läs mer

ePed-dag 7 november

Skrivet av den Nov 24, 2017 i Nyheter

Här finns minnesanteckningar från ePed-dagen 7 november 2017 Bifogar även presentationer från VGR “ePed i Västra Götalandsregionen” och presentation från central redaktionen om rimlighetskontrollen och “hot topics”

Läs mer

Läkemedelsverkets arbete med barn under 2017

Skrivet av den Nov 22, 2017 i Uncategorized

§

Läs mer

Om rimlighetskontrollen i Cross

Skrivet av den Nov 22, 2017 i Nyheter

Här finns presentation om rimlighetskontrollen i Cross >>

Läs mer

10 år sedan nya regler för barn och läkemedel inom EMA

Skrivet av den Oct 27, 2017 i Nyheter

26 November, the Commission presents a report to the European Parliament and the Council, on progress made in children’s medicines since the Paediatric Regulation came into force 10 years ago: Link

Läs mer

Långvarig smärta hos barn

Skrivet av den Jun 26, 2017 i Nyheter

Nu finns behandlingsrekommendationer tillgängligt via läkemedelsverket om långvarig smärta hos barn

Läs mer

Material från ePed dag i Göteborg 2017

Skrivet av den Jun 1, 2017 i Nyheter

Presentationer, närvarolista och mötesanteckningar från ePed dag 2017 i Göteborg i samband med Barnveckan. Minnesanteckningar Appedix A – Närvarolista Appendix B – Centralredaktionen, SLL Appendix C – Halland Appendix D – Region...

Läs mer

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Skrivet av den Apr 24, 2017 i Nyheter

Läkemedelsverket har gett ut ett nytt kunskapsdokument om barn och läkemedel. “I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn.”

Läs mer

The 2017 Commission Report on the Paediatric Regulation

Skrivet av den Dec 13, 2016 i Nyheter

Denna rapport om effekterna av det pediatriska initiativet är nu öppen för publik konsultation. Läs här >>

Läs mer

Smärtsamma procedurer – behandling av barn i hälso- och sjukvård

Skrivet av den Nov 17, 2016 i Nyheter

Från läkemedelsverkets work-shop. Uppdaterat dokument med tydligare bilder. Se här >>

Läs mer

Iordningställande på BIVA Göteborg

Skrivet av den Sep 23, 2016 i Nyheter

Se resultat från iordningställandeprojekt på BIVA Drottnings Silvias Barnsjukhus här >>.

Läs mer

ePed dag 19 oktober

Skrivet av den Sep 14, 2016 i Nyheter

Vi kommer den 19 oktober 2016 att ha en dag för att fokusera på implementeringen av ePed (läkemedelsinstruktioner och rimlighetskontroll) i journalsystem. Dagen kommer hållas på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Norrbacka sal S2:02 Eken kl 10 – 15.30 (fika från 9.30). Dagen kommer handla om implementeringen av ePed i befintliga journalsystem samt hur man arbetar som lokal administratör i verktyget Centeped som hjälper till att hantera och kommunicera nationellt om gemensamma läkemedelsspecifika instruktioner. Mötet är kostnadsfritt men kräver föranmälan via eped@karolinska.se. Väl mött / ePed redaktionen Preliminär agenda 09.30 – 10.00 Mingel med fika 10.00 – 10.20 Nationella läkemedelsstrategin Ex: utvärdering av ePed införandet 10.20 – 11.50 Centeped Hur kan jag godkänna och hantera lokala instruktioner i Centeped. Lokala erfarenheter 11.20 – 11.30 Bensträckare 12.00 – 12.30 Evry systemleverantör av NCS Cross. Berättar om deras arbete med integreringen av ePed 12.30 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.00 Case, utredning Hur har vi tänkt och hur kan vi tänka vid framtagande av en instruktion 14.00 – 16.00 ePed, Möjligheter och Nyheter Rimlighetskontroll, utökade säkerhetslösningar, Sil 4.2, dubbelkontroll vid iordningställande Avslut på...

Läs mer

Behandlingsrekommendationer neuroleptika

Skrivet av den Jun 29, 2016 i Nyheter

Läkemedelsverket har nu publicerat behandlingsrekommendationer för neuroleptika och barn.

Läs mer

Intressant artikel om Läkemedelsbehandling av barn från VGR

Skrivet av den May 25, 2016 i Nyheter

Läkemedelsbehandling av barn på sjukhus kan bli säkrare Bättre beslutsstöd, bättre anpassade IT-system och bättre arbetsmiljö behövs Christiane Garnemark, Lina Lilja, Jenny M Kindblom Läkartidningen. 2016;113:DU9C

Läs mer

Centeped Manual

Skrivet av den May 24, 2016 i Nyheter

Här finns länk till manualen för Centeped. Se under rubriken manualer. Centeped är ett verktyg som gör att olika vårdenheter kan samordna användandet av lokalt godkänd barnläkemedelsinformation och koppla det till elektroniska läkemedelsmoduler.

Läs mer

Information om inhalatorer

Skrivet av den Apr 7, 2016 i Nyheter

Se bra sammanställning från Janusinfo angående inhalatorer. De som är rekommenderade gäller i Stockholm, men själva sammanställningen kan vara nyttig även för andra! Klicka här

Läs mer