Inlägg aveped

ePed på Barnveckan 27 april

Skrivet av den Mar 10, 2016 i Nyheter

Hela dagen den 27 april är det möte om ePed på Barnveckan i Östersund. Användarmöte för de som jobbar med barnläkemedel lokalt. Mötet kommer vara indelat i tre work-shops med en kortare föreläsning och därefter gemensam diskussion. Mejla gärna eped@karolinska.se om ni har funderingar och frågor som ni vill ta upp under mötet. 8.15-9.45 Praktiskt arbete med barnläkemedelsinformation. – Hur skriver vi förifyllda barninstruktioner i våra organisationer. – Rutiner för ex. hållbarhetsinformation, konserveringsmedel, spädningar. – Layout på instruktioner. 10.30-12 Praktisk arbete med avvikelser – Vanliga avvikelser och hur man jobbat med dem i sin lokala miljö. – Exempelvis hur har man hanterat rest-situation på orala vätskor av furosemid. – Ta gärna med lokala exempel för din organisation. 13.15-14.45 Använda ePed i sin organisation – Hur fungerar verkygen Centeped och rimlighetskontrollen och hur får man det att fungera i sin lokala miljö. – Riskanalys inför införandet i sin organisation. – Uppföljning av ePed i den nationella läkemedelsstrategin. – Gemensamt diskussionsforum Presentation 15.30 – 17.00 Repris på morgonens session (8.15-9.45) för de som missade första...

Läs mer

Möte om Centeped och iordningställande via ePed

Skrivet av den Oct 28, 2015 i Nyheter

Möte den 24 November om Centeped Inbjudan Nu finns möjlighet att göra ePed tillgängligt via Svenska informationstjänster för läkemedel (SIL inom Inera). För detta ska få full funktionalitet krävs ett nära samarbete med den lokala barnsjukvården. I det arbetet finns en plattform som kallas Centeped. Vi kommer på detta möte demonstrera arbetet med detta verktyg. På eftermiddagen kommer vi även diskutera i två parallella sessioner hur ePed kan användas vid ordination respektive iordningställande. Mötet riktar sig framförallt till barnsjukvården och de personer som där jobbar med journalsystemets mallar, lokala barnläkemedelsgrupper samt lokalt läkemedelsansvariga. Introduktion till förmiddagen Föreläsningsanteckningar från förmiddagen samt utbildning Väl...

Läs mer

Vill du jobba med ePed?

Skrivet av den Oct 8, 2015 i Nyheter

Nu finns en tjänst ute om du är intresserad av att jobba med ePed. Länk.

Läs mer

Iordningställande avdelningsfarmaceut projektrapport

Skrivet av den Oct 8, 2015 i Nyheter

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har haft ett projekt under ett halvår 2014 med att låta farmaceuter hjälpa till med att iordningställa läkemedel på barnavdelningar. Läs projektrapporten Iordningställande farmaceut – slutrapport 20150929 v1_3. För frågor kontakta barnlakemedel@karolinska.se.

Läs mer

Webbsändning av seminarium om ePed

Skrivet av den May 7, 2015 i Nyheter

Se inspelad webbsändning av seminarium om ePed den 5 maj 2015. Länk finns i bifogat pressmeddelande.

Läs mer

Två möten under våren om ePed

Skrivet av den Feb 23, 2015 i Nyheter

1. En halvdag om ePed 22 april 2015 för kliniskt läkemedelsansvariga Hur kan vi tillsammans skapa en väl fungerande tjänst för information kring läkemedel vid ordination till barn? Under en halvdag med information och diskussion kring ePed vill vi komma närmare svaret på den frågan. Halvdagen om ePed är tänkt för dig som är verksamhetschef och/eller läkemedels-ansvarig på en barnklinik, barnsjuksköterska eller apotekare som arbetar mycket med läkemedel för barn. Denna dag ligger i anslutning till barnveckan. Se: http://www.inera.se/TJANSTER–PROJEKT/Sil/halvdag-om-ePed/ 2. Seminarium om barn och läkemedel 5 maj 2015 för intresserade  Säkrare läkemedelsanvändning för barn – ePed: ett nytt nationellt arbetssätt. Centrum för bättre läkemedelsbehandling (CBL) hälsar välkommen till ett seminarium om ePed – ett nytt nationellt arbetssätt för säkrare läkemedelsanvändning för barn. Se:...

Läs mer

ePed inom Inera

Skrivet av den Nov 18, 2014 i Nyheter

ePed har utvärderats på uppdrag av Socialdepartementet inom den Nationella Läkemedelsstrategin. Se förstudie och genomförandeplan. En projektgrupp är tillsatt inom Inera för att skapa en nationellt kunskapsstöd. För mer information kontakta Synnöve Lindemalm via...

Läs mer

Läkemedelsverkets sida om barn och läkemedel

Skrivet av den Nov 10, 2014 i Nyheter

Läkemedelsverket har publicerat följande på sin hemsida med tydliga länkar till sina barnrelaterade rapporter. 1. Delrapport: Behov att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning 2. Samlingssida för deras rapporter och barnmaterial.

Läs mer

Kompatibilitetsschema för läkemedel till barn

Skrivet av den Feb 6, 2014 i Instruktioner, Nyheter

Drottning Silvias Barnsjukhus har lagt ut deras kompatibilitetsschema för läkemedel till barn på den del av ePed som är till för vården. Anslutna landsting kommer åt den via Vård >> Sjunet alt SLL >> VGR.

Läs mer

Om ePed i Läkartidningen

Skrivet av den Feb 6, 2014 i Nyheter

Lär om kommande utvärdering om beslutsstöd för läkemedel till barn här >>

Läs mer

Nezeril 0,1 mg/mL avregistreras – kommentar

Skrivet av den Dec 20, 2013 i Nyheter

FAQ381 Bifogat är kommentar från barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus angående beslut om avregistrering av Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar.

Läs mer

Farmaceuter sökes – [tillsatt]

Skrivet av den Nov 26, 2013 i Nyheter

Två apotekare med beredning- och klinisk kompetens har erbjudits tjänsten och tackat ja. Inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus pågår ett projekt där möjligheten att ta hjälp av farmaceuter med beredningskompetens för att iordningsställa läkemedel kommer utvärderas. Två av våra avdelningar på Solna, Neonatalsektionen och barnonkologisk avdelning Q84 kommer utvärderas under ett halvår. Faller projektet väl ut finns mycket goda möjligheter till fortsatt arbete. Arbetet kommer inte inkludera beredning som görs inom sjukhusapoteket, ex. cytostatikaberedning, individuella TPN beredningar från enskilda komponenter eller extemporeberedning. För dessa uppgifter använder SLL upphandlade tjänster via APL. Arbetet kommer inkludera de patientspecifika läkemedel som sjuksköterskor på dessa avdelningar idag iordningsställer. Detta arbete sker under Socialstyrelsens författning 2000:1. Arbetet kommer utvärderas vetenskapligt. Läs mer om de två tjänsterna på:...

Läs mer

Neonatal sepsis och Läkemedel i sond

Skrivet av den Aug 28, 2013 i Nyheter

Två nya behandlingsrekommendationer har publicerats via Läkemedelsverkets satsning på Barn och Läkemedel. Neonatal sepsis Enteral administrering av läkemedel

Läs mer

Smärta hos barn – Behandlingsrekommendationer

Skrivet av den Aug 21, 2013 i Nyheter

WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses [2013] Svensk barnsmärtförening Svensk förening för anestesi och intensivvård Riktlinjer för smärtbehandling Astrid Lindgrens...

Läs mer