Inlägg aveped

Webbsändning av seminarium om ePed

Skrivet av den May 7, 2015 i Nyheter

Se inspelad webbsändning av seminarium om ePed den 5 maj 2015. Länk finns i bifogat pressmeddelande.

Läs mer

Två möten under våren om ePed

Skrivet av den Feb 23, 2015 i Nyheter

1. En halvdag om ePed 22 april 2015 för kliniskt läkemedelsansvariga Hur kan vi tillsammans skapa en väl fungerande tjänst för information kring läkemedel vid ordination till barn? Under en halvdag med information och diskussion kring ePed vill vi komma närmare svaret på den frågan. Halvdagen om ePed är tänkt för dig som är verksamhetschef och/eller läkemedels-ansvarig på en barnklinik, barnsjuksköterska eller apotekare som arbetar mycket med läkemedel för barn. Denna dag ligger i anslutning till barnveckan. Se: http://www.inera.se/TJANSTER–PROJEKT/Sil/halvdag-om-ePed/ 2. Seminarium om barn och läkemedel 5 maj 2015 för intresserade  Säkrare läkemedelsanvändning för barn – ePed: ett nytt nationellt arbetssätt. Centrum för bättre läkemedelsbehandling (CBL) hälsar välkommen till ett seminarium om ePed – ett nytt nationellt arbetssätt för säkrare läkemedelsanvändning för barn. Se:...

Läs mer

ePed inom Inera

Skrivet av den Nov 18, 2014 i Nyheter

ePed har utvärderats på uppdrag av Socialdepartementet inom den Nationella Läkemedelsstrategin. Se förstudie och genomförandeplan. En projektgrupp är tillsatt inom Inera för att skapa en nationellt kunskapsstöd. För mer information kontakta Synnöve Lindemalm via...

Läs mer

Läkemedelsverkets sida om barn och läkemedel

Skrivet av den Nov 10, 2014 i Nyheter

Läkemedelsverket har publicerat följande på sin hemsida med tydliga länkar till sina barnrelaterade rapporter. 1. Delrapport: Behov att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning 2. Samlingssida för deras rapporter och barnmaterial.

Läs mer

Kompatibilitetsschema för läkemedel till barn

Skrivet av den Feb 6, 2014 i Instruktioner, Nyheter

Drottning Silvias Barnsjukhus har lagt ut deras kompatibilitetsschema för läkemedel till barn på den del av ePed som är till för vården. Anslutna landsting kommer åt den via Vård >> Sjunet alt SLL >> VGR.

Läs mer

Om ePed i Läkartidningen

Skrivet av den Feb 6, 2014 i Nyheter

Lär om kommande utvärdering om beslutsstöd för läkemedel till barn här >>

Läs mer

Nezeril 0,1 mg/mL avregistreras – kommentar

Skrivet av den Dec 20, 2013 i Nyheter

FAQ381 Bifogat är kommentar från barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus angående beslut om avregistrering av Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar.

Läs mer

Farmaceuter sökes – [tillsatt]

Skrivet av den Nov 26, 2013 i Nyheter

Två apotekare med beredning- och klinisk kompetens har erbjudits tjänsten och tackat ja. Inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus pågår ett projekt där möjligheten att ta hjälp av farmaceuter med beredningskompetens för att iordningsställa läkemedel kommer utvärderas. Två av våra avdelningar på Solna, Neonatalsektionen och barnonkologisk avdelning Q84 kommer utvärderas under ett halvår. Faller projektet väl ut finns mycket goda möjligheter till fortsatt arbete. Arbetet kommer inte inkludera beredning som görs inom sjukhusapoteket, ex. cytostatikaberedning, individuella TPN beredningar från enskilda komponenter eller extemporeberedning. För dessa uppgifter använder SLL upphandlade tjänster via APL. Arbetet kommer inkludera de patientspecifika läkemedel som sjuksköterskor på dessa avdelningar idag iordningsställer. Detta arbete sker under Socialstyrelsens författning 2000:1. Arbetet kommer utvärderas vetenskapligt. Läs mer om de två tjänsterna på:...

Läs mer

Neonatal sepsis och Läkemedel i sond

Skrivet av den Aug 28, 2013 i Nyheter

Två nya behandlingsrekommendationer har publicerats via Läkemedelsverkets satsning på Barn och Läkemedel. Neonatal sepsis Enteral administrering av läkemedel

Läs mer

Smärta hos barn – Behandlingsrekommendationer

Skrivet av den Aug 21, 2013 i Nyheter

WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses [2013] Svensk barnsmärtförening Svensk förening för anestesi och intensivvård Riktlinjer för smärtbehandling Astrid Lindgrens...

Läs mer