Best Practice

Best Practice av iordningställande

Detta är ett projekt drivs av Läkarförbundet med hjälp av ePed-redaktionen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Projektet inkluderar de barnsjukhus som har iordningställande farmaceuter och tillsammans med sjuksköterskor från samma sjukhus ingår de i projektgruppen. För bakgrund läs mer under punkt 1.10 i Handlingsplanen 2017 för den Nationella Läkemedelsstrategin.

Referensgrupp/styrgrupp:
Olof Breuer (Läkarförbundet)
Monica Bergqvist (Vårdförbundet)
Mattias Paulsson (Sveriges Farmaceuter)

Tidsplan
Projektet är uppdelat i flera WP (work packages), det första inkluderar skrivande av projektplan och samordna projektet.
Detta ska stämmas av och inrapporteras 22 augusti. Därefter kommer mer information.
Avslut kommer ske i slutet av 2018.

Projektgrupp
Per Nydert (Projektledare ) kontakt: per.nydert@sll.se

Lokala kontakpersoner:
SLL/Karolinska: Lisa Morota
VGR/Sahlgrenska: Pernilla Kinderlöv
Skåne/SUS: Maria Carlsson
Östergötland/Linköping: Lisa Johannesson
Dalarna/Falun: prel Åsa Folkesson
Uppsala/Akademiska: Katarina Widell
Fler?: Kontakta projektansvarig

Projektet kommer bla resultera i:
– Inspelning av filmer från olika sjukhus för att studera olika praktiker och bedöma “best practice”. Se ett exempel (OBS endast för test) YouTube, lägg till i inställningar att visa undertext.
– Högriskklassificering enligt EDQMs resolution om iordningställande, Exempel
– Synliggörande av evidens inom området

Regelverk
Nya författningen gällande läkemedelshantering SOSFS 2017-5-2
Svensk Läkemedelsstandard, 2017.2
Vårdhandboken