Nyheter

Informationsbrev

Skrivet av den Jun 25, 2018 i Nyheter

Hej, Vi i den centrala ePed-redaktionen har beslutat att vi ska skicka ut ett informationsbrev till er i de regionala/lokala redaktionerna. Planen är att det ska komma ut två gånger på hösten och tre gånger på våren och det kommer även att publiceras på vår hemsida. Här har ni vårt första informationsbrev. Glad sommar! Önskar den centrala ePed-redaktionen

Läs mer

Medtech4Health Innovation Award 2018 – finalist!

Skrivet av den Jun 13, 2018 i Nyheter

ePed tilldelades andraplats i “Medtech4Health Innovation Award 2018” den 16 maj 2018. Besök denna länk för att se samtliga tre finalister. Vinnare blev “Easy diabetes”. För att ta del av den fullständiga filmen om ePed har ni här en länk för att ladda ner filmen. Det är en riktigt fint film som beskriver vad vi jobbar med!  

Läs mer

Utvärdering av ePed

Skrivet av den May 31, 2018 i Nyheter

Nu finns rapporterna från den nationella utvärderingen av ePed tillgänglig. Centrala ePed redaktionens sammanfattande rapport av utvärderingen av ePed Företaget CMAs rapporter – enkäter – fokusgrupper – intervjuer...

Läs mer

ePed-dag 4 maj

Skrivet av den Apr 30, 2018 i Nyheter

Tack för ert deltagande under ePed-dagen! Nedan har ni länkar till minnesanteckningar och presentationer från dagen. – Minnesanteckningar – Presentationer från Centrala ePed-redaktionen – Utvärdering av ePed – Presentation från Inera – Presentation från...

Läs mer

Licensleverantörer

Skrivet av den Feb 5, 2018 i Nyheter

Idag finns flera licensleverantörer på den svenska marknaden där läkemedel saknas. Hur licensläkemedel ska hanteras i detalj, se läkemedelsverkets sida . Licensläkemedel ska motiveras till Läkemedelsverket som generell motivering för en enhet på sjukhuset för att beställas på rekvisition. För ordination i öppenvården krävs en patientspecifik/individuell licens. Arbetsgång: 1. Motiveringen skrivs av förskrivaren och skickas in till läkemedelsverket via det apotek som först tar emot licensen. 2. Läkemedelsverket godkänner eller avslår ansökan. 3. Apoteket beställer vid godkännande sedan läkemedlet från lämplig licensläkemedelsleverantör. Idag finns många aktörer på marknaden. Exempelvis (känner ni till andra kontakta eped@sll.se) – Antrop Pharma – ArtimusRx – Unimedic – CampusPharma – Vissa parallelimportörer – Sammaställning av vissa produktmonografier för läkemedel via Region...

Läs mer

ePed-dag 7 november

Skrivet av den Nov 24, 2017 i Nyheter

Här finns minnesanteckningar från ePed-dagen 7 november 2017 Bifogar även presentationer från VGR “ePed i Västra Götalandsregionen” och presentation från central redaktionen om rimlighetskontrollen och “hot topics”

Läs mer

Om rimlighetskontrollen i Cross

Skrivet av den Nov 22, 2017 i Nyheter

Här finns presentation om rimlighetskontrollen i Cross >>

Läs mer

10 år sedan nya regler för barn och läkemedel inom EMA

Skrivet av den Oct 27, 2017 i Nyheter

26 November, the Commission presents a report to the European Parliament and the Council, on progress made in children’s medicines since the Paediatric Regulation came into force 10 years ago: Link

Läs mer

Långvarig smärta hos barn

Skrivet av den Jun 26, 2017 i Nyheter

Nu finns behandlingsrekommendationer tillgängligt via läkemedelsverket om långvarig smärta hos barn

Läs mer

Material från ePed dag i Göteborg 2017

Skrivet av den Jun 1, 2017 i Nyheter

Presentationer, närvarolista och mötesanteckningar från ePed dag 2017 i Göteborg i samband med Barnveckan. Minnesanteckningar Appedix A – Närvarolista Appendix B – Centralredaktionen, SLL Appendix C – Halland Appendix D – Region...

Läs mer

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Skrivet av den Apr 24, 2017 i Nyheter

Läkemedelsverket har gett ut ett nytt kunskapsdokument om barn och läkemedel. “I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn.”

Läs mer

The 2017 Commission Report on the Paediatric Regulation

Skrivet av den Dec 13, 2016 i Nyheter

Denna rapport om effekterna av det pediatriska initiativet är nu öppen för publik konsultation. Läs här >>

Läs mer

Smärtsamma procedurer – behandling av barn i hälso- och sjukvård

Skrivet av den Nov 17, 2016 i Nyheter

Från läkemedelsverkets work-shop. Uppdaterat dokument med tydligare bilder. Se här >>

Läs mer

Iordningställande på BIVA Göteborg

Skrivet av den Sep 23, 2016 i Nyheter

Se resultat från iordningställandeprojekt på BIVA Drottnings Silvias Barnsjukhus här >>.

Läs mer

ePed dag 19 oktober

Skrivet av den Sep 14, 2016 i Nyheter

Vi kommer den 19 oktober 2016 att ha en dag för att fokusera på implementeringen av ePed (läkemedelsinstruktioner och rimlighetskontroll) i journalsystem. Dagen kommer hållas på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Norrbacka sal S2:02 Eken kl 10 – 15.30 (fika från 9.30). Dagen kommer handla om implementeringen av ePed i befintliga journalsystem samt hur man arbetar som lokal administratör i verktyget Centeped som hjälper till att hantera och kommunicera nationellt om gemensamma läkemedelsspecifika instruktioner. Mötet är kostnadsfritt men kräver föranmälan via eped@karolinska.se. Väl mött / ePed redaktionen Preliminär agenda 09.30 – 10.00 Mingel med fika 10.00 – 10.20 Nationella läkemedelsstrategin Ex: utvärdering av ePed införandet 10.20 – 11.50 Centeped Hur kan jag godkänna och hantera lokala instruktioner i Centeped. Lokala erfarenheter 11.20 – 11.30 Bensträckare 12.00 – 12.30 Evry systemleverantör av NCS Cross. Berättar om deras arbete med integreringen av ePed 12.30 – 13.30 Lunch 13.30 – 14.00 Case, utredning Hur har vi tänkt och hur kan vi tänka vid framtagande av en instruktion 14.00 – 16.00 ePed, Möjligheter och Nyheter Rimlighetskontroll, utökade säkerhetslösningar, Sil 4.2, dubbelkontroll vid iordningställande Avslut på...

Läs mer

Behandlingsrekommendationer neuroleptika

Skrivet av den Jun 29, 2016 i Nyheter

Läkemedelsverket har nu publicerat behandlingsrekommendationer för neuroleptika och barn.

Läs mer

Intressant artikel om Läkemedelsbehandling av barn från VGR

Skrivet av den May 25, 2016 i Nyheter

Läkemedelsbehandling av barn på sjukhus kan bli säkrare Bättre beslutsstöd, bättre anpassade IT-system och bättre arbetsmiljö behövs Christiane Garnemark, Lina Lilja, Jenny M Kindblom Läkartidningen. 2016;113:DU9C

Läs mer

Centeped Manual

Skrivet av den May 24, 2016 i Nyheter

Här finns länk till manualen för Centeped. Se under rubriken manualer. Centeped är ett verktyg som gör att olika vårdenheter kan samordna användandet av lokalt godkänd barnläkemedelsinformation och koppla det till elektroniska läkemedelsmoduler.

Läs mer

Information om inhalatorer

Skrivet av den Apr 7, 2016 i Nyheter

Se bra sammanställning från Janusinfo angående inhalatorer. De som är rekommenderade gäller i Stockholm, men själva sammanställningen kan vara nyttig även för andra! Klicka här

Läs mer

ePed på Barnveckan 27 april

Skrivet av den Mar 10, 2016 i Nyheter

Hela dagen den 27 april är det möte om ePed på Barnveckan i Östersund. Användarmöte för de som jobbar med barnläkemedel lokalt. Mötet kommer vara indelat i tre work-shops med en kortare föreläsning och därefter gemensam diskussion. Mejla gärna eped@karolinska.se om ni har funderingar och frågor som ni vill ta upp under mötet. 8.15-9.45 Praktiskt arbete med barnläkemedelsinformation. – Hur skriver vi förifyllda barninstruktioner i våra organisationer. – Rutiner för ex. hållbarhetsinformation, konserveringsmedel, spädningar. – Layout på instruktioner. 10.30-12 Praktisk arbete med avvikelser – Vanliga avvikelser och hur man jobbat med dem i sin lokala miljö. – Exempelvis hur har man hanterat rest-situation på orala vätskor av furosemid. – Ta gärna med lokala exempel för din organisation. 13.15-14.45 Använda ePed i sin organisation – Hur fungerar verkygen Centeped och rimlighetskontrollen och hur får man det att fungera i sin lokala miljö. – Riskanalys inför införandet i sin organisation. – Uppföljning av ePed i den nationella läkemedelsstrategin. – Gemensamt diskussionsforum Presentation 15.30 – 17.00 Repris på morgonens session (8.15-9.45) för de som missade första...

Läs mer

Möte om Centeped och iordningställande via ePed

Skrivet av den Oct 28, 2015 i Nyheter

Möte den 24 November om Centeped Inbjudan Nu finns möjlighet att göra ePed tillgängligt via Svenska informationstjänster för läkemedel (SIL inom Inera). För detta ska få full funktionalitet krävs ett nära samarbete med den lokala barnsjukvården. I det arbetet finns en plattform som kallas Centeped. Vi kommer på detta möte demonstrera arbetet med detta verktyg. På eftermiddagen kommer vi även diskutera i två parallella sessioner hur ePed kan användas vid ordination respektive iordningställande. Mötet riktar sig framförallt till barnsjukvården och de personer som där jobbar med journalsystemets mallar, lokala barnläkemedelsgrupper samt lokalt läkemedelsansvariga. Introduktion till förmiddagen Föreläsningsanteckningar från förmiddagen samt utbildning Väl...

Läs mer

Vill du jobba med ePed?

Skrivet av den Oct 8, 2015 i Nyheter

Nu finns en tjänst ute om du är intresserad av att jobba med ePed. Länk.

Läs mer

Iordningställande avdelningsfarmaceut projektrapport

Skrivet av den Oct 8, 2015 i Nyheter

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har haft ett projekt under ett halvår 2014 med att låta farmaceuter hjälpa till med att iordningställa läkemedel på barnavdelningar. Läs projektrapporten Iordningställande farmaceut – slutrapport 20150929 v1_3. För frågor kontakta barnlakemedel@karolinska.se.

Läs mer

Webbsändning av seminarium om ePed

Skrivet av den May 7, 2015 i Nyheter

Se inspelad webbsändning av seminarium om ePed den 5 maj 2015. Länk finns i bifogat pressmeddelande.

Läs mer

Två möten under våren om ePed

Skrivet av den Feb 23, 2015 i Nyheter

1. En halvdag om ePed 22 april 2015 för kliniskt läkemedelsansvariga Hur kan vi tillsammans skapa en väl fungerande tjänst för information kring läkemedel vid ordination till barn? Under en halvdag med information och diskussion kring ePed vill vi komma närmare svaret på den frågan. Halvdagen om ePed är tänkt för dig som är verksamhetschef och/eller läkemedels-ansvarig på en barnklinik, barnsjuksköterska eller apotekare som arbetar mycket med läkemedel för barn. Denna dag ligger i anslutning till barnveckan. Se: http://www.inera.se/TJANSTER–PROJEKT/Sil/halvdag-om-ePed/ 2. Seminarium om barn och läkemedel 5 maj 2015 för intresserade  Säkrare läkemedelsanvändning för barn – ePed: ett nytt nationellt arbetssätt. Centrum för bättre läkemedelsbehandling (CBL) hälsar välkommen till ett seminarium om ePed – ett nytt nationellt arbetssätt för säkrare läkemedelsanvändning för barn. Se:...

Läs mer

ePed inom Inera

Skrivet av den Nov 18, 2014 i Nyheter

ePed har utvärderats på uppdrag av Socialdepartementet inom den Nationella Läkemedelsstrategin. Se förstudie och genomförandeplan. En projektgrupp är tillsatt inom Inera för att skapa en nationellt kunskapsstöd. För mer information kontakta Synnöve Lindemalm via...

Läs mer

Läkemedelsverkets sida om barn och läkemedel

Skrivet av den Nov 10, 2014 i Nyheter

Läkemedelsverket har publicerat följande på sin hemsida med tydliga länkar till sina barnrelaterade rapporter. 1. Delrapport: Behov att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning 2. Samlingssida för deras rapporter och barnmaterial.

Läs mer

Kompatibilitetsschema för läkemedel till barn

Skrivet av den Feb 6, 2014 i Instruktioner, Nyheter

Drottning Silvias Barnsjukhus har lagt ut deras kompatibilitetsschema för läkemedel till barn på den del av ePed som är till för vården. Anslutna landsting kommer åt den via Vård >> Sjunet alt SLL >> VGR.

Läs mer

Om ePed i Läkartidningen

Skrivet av den Feb 6, 2014 i Nyheter

Lär om kommande utvärdering om beslutsstöd för läkemedel till barn här >>

Läs mer

Nezeril 0,1 mg/mL avregistreras – kommentar

Skrivet av den Dec 20, 2013 i Nyheter

FAQ381 Bifogat är kommentar från barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus angående beslut om avregistrering av Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar.

Läs mer

Farmaceuter sökes – [tillsatt]

Skrivet av den Nov 26, 2013 i Nyheter

Två apotekare med beredning- och klinisk kompetens har erbjudits tjänsten och tackat ja. Inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus pågår ett projekt där möjligheten att ta hjälp av farmaceuter med beredningskompetens för att iordningsställa läkemedel kommer utvärderas. Två av våra avdelningar på Solna, Neonatalsektionen och barnonkologisk avdelning Q84 kommer utvärderas under ett halvår. Faller projektet väl ut finns mycket goda möjligheter till fortsatt arbete. Arbetet kommer inte inkludera beredning som görs inom sjukhusapoteket, ex. cytostatikaberedning, individuella TPN beredningar från enskilda komponenter eller extemporeberedning. För dessa uppgifter använder SLL upphandlade tjänster via APL. Arbetet kommer inkludera de patientspecifika läkemedel som sjuksköterskor på dessa avdelningar idag iordningsställer. Detta arbete sker under Socialstyrelsens författning 2000:1. Arbetet kommer utvärderas vetenskapligt. Läs mer om de två tjänsterna på:...

Läs mer

Neonatal sepsis och Läkemedel i sond

Skrivet av den Aug 28, 2013 i Nyheter

Två nya behandlingsrekommendationer har publicerats via Läkemedelsverkets satsning på Barn och Läkemedel. Neonatal sepsis Enteral administrering av läkemedel

Läs mer

Smärta hos barn – Behandlingsrekommendationer

Skrivet av den Aug 21, 2013 i Nyheter

WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses [2013] Svensk barnsmärtförening Svensk förening för anestesi och intensivvård Riktlinjer för smärtbehandling Astrid Lindgrens...

Läs mer

Rimlighetskontroll/Doseringshjälp – Hur funkar det?

Skrivet av den Apr 15, 2013 i Nyheter

Vid användnings av det elektroniska journalsystemet TakeCare så finns funktionalitet för rimlighetskontroll (känner över/under dos) av läkemedel samt doseirngshjälp (möjlighet att ordinera i ex mg/kg). För att få förståelse för dessa två funktionaliteter kan du se följande instruktionsfilm om doseringshjälp och rimlighetskontroll. Öppna

Läs mer