CentePed – för lokala administratörer

CentepedManualDemo

Publiceringsplan 2020 (per vecka)

1 Nyår – ingen publicering
2 Publicering
3 Publicering
4 Publicering
5 Publicering
6 Publicering
7 Publicering
8 Publicering
9 Sportlov – ingen publicering
10 Publicering
11 Publicering
12 Publicering onsdag (tors SPPG)
13 Publicering
14 Barnveckan – ingen publicering
15 Publicering onsdag (tors Skärtorsdag)
16 Publicering
17 Publicering
18 Publicering onsdag (tors Valborg)
19 Publicering
20 Publicering
21 Publicering onsdag (tors Kristi him)
22 Publicering
23 Publicering
24 Publicering
25 Publicering
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52