Material från ePed dag i Göteborg 2017

Skrivet av den Jun 1, 2017 i Nyheter

Presentationer, närvarolista och mötesanteckningar från ePed dag 2017 i Göteborg i samband med Barnveckan.

Minnesanteckningar

Appedix A – Närvarolista

Appendix B – Centralredaktionen, SLL

Appendix C – Halland

Appendix D – Region VGR