Neonatal sepsis och Läkemedel i sond

Skrivet av den Aug 28, 2013 i Nyheter

Två nya behandlingsrekommendationer har publicerats via Läkemedelsverkets satsning på Barn och Läkemedel.

Neonatal sepsis

Enteral administrering av läkemedel