Två möten under våren om ePed

Skrivet av den Feb 23, 2015 i Nyheter

1. En halvdag om ePed 22 april 2015 för kliniskt läkemedelsansvariga

Hur kan vi tillsammans skapa en väl fungerande tjänst för information kring läkemedel vid ordination till barn? Under en halvdag med information och diskussion kring ePed vill vi komma närmare svaret på den frågan.

Halvdagen om ePed är tänkt för dig som är verksamhetschef och/eller läkemedels-ansvarig på en barnklinik, barnsjuksköterska eller apotekare som arbetar mycket med läkemedel för barn.

Denna dag ligger i anslutning till barnveckan. Se: http://www.inera.se/TJANSTER–PROJEKT/Sil/halvdag-om-ePed/

2. Seminarium om barn och läkemedel 5 maj 2015 för intresserade 

Säkrare läkemedelsanvändning för barn – ePed: ett nytt nationellt arbetssätt.

Centrum för bättre läkemedelsbehandling (CBL) hälsar välkommen till ett seminarium om ePed – ett nytt nationellt arbetssätt för säkrare läkemedelsanvändning för barn. Se: http://www.inera.se/mpa