Posts Tagged "Elektronisk_läkemedelsmodul"

Intressant artikel om Läkemedelsbehandling av barn från VGR

Skrivet av den May 25, 2016 i Nyheter

Läkemedelsbehandling av barn på sjukhus kan bli säkrare Bättre beslutsstöd, bättre anpassade IT-system och bättre arbetsmiljö behövs Christiane Garnemark, Lina Lilja, Jenny M Kindblom Läkartidningen. 2016;113:DU9C

Läs mer

Centeped Manual

Skrivet av den May 24, 2016 i Nyheter

Här finns länk till manualen för Centeped. Se under rubriken manualer. Centeped är ett verktyg som gör att olika vårdenheter kan samordna användandet av lokalt godkänd barnläkemedelsinformation och koppla det till elektroniska läkemedelsmoduler.

Läs mer

Möte om Centeped och iordningställande via ePed

Skrivet av den Oct 28, 2015 i Nyheter

Möte den 24 November om Centeped Inbjudan Nu finns möjlighet att göra ePed tillgängligt via Svenska informationstjänster för läkemedel (SIL inom Inera). För detta ska få full funktionalitet krävs ett nära samarbete med den lokala barnsjukvården. I det arbetet finns en plattform som kallas Centeped. Vi kommer på detta möte demonstrera arbetet med detta verktyg. På eftermiddagen kommer vi även diskutera i två parallella sessioner hur ePed kan användas vid ordination respektive iordningställande. Mötet riktar sig framförallt till barnsjukvården och de personer som där jobbar med journalsystemets mallar, lokala barnläkemedelsgrupper samt lokalt läkemedelsansvariga. Introduktion till förmiddagen Föreläsningsanteckningar från förmiddagen samt utbildning Väl...

Läs mer

Rimlighetskontroll/Doseringshjälp – Hur funkar det?

Skrivet av den Apr 15, 2013 i Nyheter

Vid användnings av det elektroniska journalsystemet TakeCare så finns funktionalitet för rimlighetskontroll (känner över/under dos) av läkemedel samt doseirngshjälp (möjlighet att ordinera i ex mg/kg). För att få förståelse för dessa två funktionaliteter kan du se följande instruktionsfilm om doseringshjälp och rimlighetskontroll. Öppna

Läs mer