Posts Tagged "Iordningställande"

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Skrivet av den Apr 24, 2017 i Nyheter

Läkemedelsverket har gett ut ett nytt kunskapsdokument om barn och läkemedel. “I ett nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket behandlas de särskilda utmaningar som finns inom barnsjukvård vid ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn.”

Läs mer

Iordningställande på BIVA Göteborg

Skrivet av den Sep 23, 2016 i Nyheter

Se resultat från iordningställandeprojekt på BIVA Drottnings Silvias Barnsjukhus här >>.

Läs mer

Iordningställande avdelningsfarmaceut projektrapport

Skrivet av den Oct 8, 2015 i Nyheter

Astrid Lindgrens Barnsjukhus har haft ett projekt under ett halvår 2014 med att låta farmaceuter hjälpa till med att iordningställa läkemedel på barnavdelningar. Läs projektrapporten Iordningställande farmaceut – slutrapport 20150929 v1_3. För frågor kontakta barnlakemedel@karolinska.se.

Läs mer