ePed dag 19 oktober 2016

Vi kommer den 19 oktober 2016 att ha en dag för att fokusera på implementeringen av ePed (läkemedelsinstruktioner och rimlighetskontroll) i journalsystem.
Dagen kommer hållas på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Norrbacka sal S2:02 Eken kl 10 – 15.30 (fika från 9.30).

Dagen kommer handla om implementeringen av ePed i befintliga journalsystem samt hur man arbetar som lokal administratör i verktyget Centeped som hjälper till att hantera och kommunicera nationellt om gemensamma läkemedelsspecifika instruktioner.

Mötet är kostnadsfritt men kräver föranmälan via eped@karolinska.se.

Väl mött / ePed redaktionen

Preliminär agenda

09.30 – 10.00 Mingel med fika
10.00 – 10.20 Nationella läkemedelsstrategin
Ex: utvärdering av ePed införandet
10.20 – 11.50 Centeped
Hur kan jag godkänna och hantera lokala instruktioner i Centeped.
Lokala erfarenheter
11.20 – 11.30 Bensträckare
12.00 – 12.30 Evry systemleverantör av NCS Cross.
Berättar om deras arbete med integreringen av ePed
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.00 Case, utredning
Hur har vi tänkt och hur kan vi tänka vid framtagande av en instruktion
14.00 – 16.00 ePed, Möjligheter och Nyheter
Rimlighetskontroll, utökade säkerhetslösningar, Sil 4.2, dubbelkontroll vid iordningställande

Avslut på dagen