Licensleverantörer

Idag finns flera licensleverantörer på den svenska marknaden där läkemedel saknas.
Hur licensläkemedel ska hanteras i detalj, se läkemedelsverkets sida .

Licensläkemedel ska motiveras till Läkemedelsverket som generell motivering för en enhet på sjukhuset för att beställas på rekvisition. För ordination i öppenvården krävs en patientspecifik/individuell licens.

Arbetsgång:
1. Motiveringen skrivs av förskrivaren och skickas in till läkemedelsverket via det apotek som först tar emot licensen.

2. Läkemedelsverket godkänner eller avslår ansökan.

3. Apoteket beställer vid godkännande sedan läkemedlet från lämplig licensläkemedelsleverantör.

Idag finns många aktörer på marknaden. Exempelvis (känner ni till andra kontakta eped@sll.se)
Antrop Pharma
ArtimusRx
Unimedic
CampusPharma
– Vissa parallelimportörer

– Sammaställning av vissa produktmonografier för läkemedel via Region Östergötland