Informationsbrev

Hej,

Vi i den centrala ePed-redaktionen har beslutat att vi ska skicka ut ett informationsbrev till er i de regionala/lokala redaktionerna. Planen är att det ska komma ut två gånger på hösten och tre gånger på våren och det kommer även att publiceras på vår hemsida.

Här har ni vårt första informationsbrev.

Glad sommar!
Önskar den centrala ePed-redaktionen