Fix för att komma åt Centeped via Internet Explorer

Det har under någon vecka varit problem att komma åt Centeped (verktyg för lokala administratörer av ePed) via Internet Explorer. Chrome har fungerat utan problem. Nu ser det ut som att Microsoft har en lösning på problemet med IE11 på Windows7. Lösningen är en uppdatering som heter KB 4459022 och finns beskriven här: https://support.microsoft.com/en-ca/help/4459022/cumulative-update-for-internet-explorer-august-30-2018

Tags: