Minnesanteckningar från ePed-dagen 9:e april 2019

Hej,

 

Nedan har ni presentationsmaterial och minnesanteckningarna från ePed-dagen den 9:e april 2019