Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne. Centrala ePed-redaktionen avråder från användning när det finns andra alternativ. Ranitidin bör endast användas i undantagsfall och då som korttidsbehandling. De alternativ som finns är injektionslösning för oralt bruk (för slutenvårdspatienter), licens cimetidin tabletter, antacida eller protonpumpshämmare.

För uppdaterad information om ersättningsalternativ se ePed-forum.

För mer bakgrundsinformation, se Läkemedelsverkets hemsida