Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan

Läkemedelsverket vill informera användare av Emerade förfylld injektionspenna med adrenalinlösning om att i sällsynta fall har pennan inte lösts ut på första försöket. Om detta händer ska ett nytt försök att aktivera den göras med större kraft. Emerade lösning för injektion används för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner.

För mer bakgrundsinformation, se Nyheter på Läkemedelsverkets hemsida