Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår en justering av ersättningen för extemporeläkemedel och lagerberedningar. Uppdraget med att se över prissättningen har visat att det finns ett behov att öka ersättningen för extemporeläkemedel, för att säkerställa att patienter fortsatt har tillgång till dessa läkemedel. TLV föreslår också att myndigheten ges rätt att sänka priset på lagerberedningar under vissa förhållanden då kostnaderna har ökat de senaste åren.

Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter kommer att remitteras under första kvartalet 2020. Föreskriftsändringarna förväntas träda i kraft den 1 juli 2020.

Läs mer på TLV´s sida.