Rapport från Läkemedelsverket

Efter att ha fått regeringens uppdrag kommer nu läkemedelsverket med rapporten förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer, som du kan läsa i länken. Läkemedelsverket har dessutom uppdaterat sin information kring restsituationer. Där finns även animerad film publicerad. Filmen beskriver läkemedelskedjan för att skapa en ökad kunskap och förståelse för varför läkemedel ibland inte finns tillgängliga.