Barn och Ungdomkliniken Region Västernorrland

För att söka i listan både på substans och preparatnamn tryck Ctrl+F

Vid frågor eller kommentarer kontakta 
David Holmberg (david.holmberg@rvn.se)

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

Antibiotika IV

Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin)
Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-09-21
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-09-21
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-11-03
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2020-04-09
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-11-03
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) 2020-04-09
Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) 2020-04-09
Kloxacillin intravenös inf 10 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2022-12-30
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2021-09-21
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2022-12-30
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-09-21
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2022-12-30
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2022-12-30

Antibiotika PO

Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2022-12-30
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2020-04-09
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-12-29
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-12-29
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2020-04-09
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2020-11-03
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2020-11-03
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2022-12-30
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning 2020-11-03
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning 2022-12-30
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-09-21
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning 2020-04-09

Antivirala LM

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat 2022-12-30
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning 2022-12-30
Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension 2020-04-09
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2020-04-09
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning 2020-04-09

Förstoppning

Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) 2020-04-09
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2020-04-09
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2020-04-09
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2020-04-09

Inhalationer

Acetylcystein inhalation 2021-09-21
Adrenalin inhalation 2020-04-09
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-04-09
Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler) 2022-12-30
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2021-09-21
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-19
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL 2021-09-21
Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-09-21

Intoxikation

Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2022-12-30
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2022-12-30
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension 2020-04-09
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2022-12-30

Kramper

Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-09-21
Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-11-19
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-09-21
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2021-09-21
Levetiracetam intravenös inf (ex Keppra) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-12-30
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2022-12-30
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning 2021-09-21
Midazolam intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-12-30

Neonatologi

Acetylcystein rektalt 100 mg/mL 2020-11-03
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2022-12-30
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år 2020-04-09
Fosfat intravenös inf 0,12 mmol/mL (Glycophos) 2020-11-03
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2021-09-21
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2020-04-09
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel 2020-04-09
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % 2020-04-09
Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-12-30
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) 2020-04-09
Isoton aminosyralösning + Heparin 0,2 E/mL intraarteriell inf ocklusionsförebyggande spoldropp 2022-12-30
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2020-11-03
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2022-12-30
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar 2020-04-09
Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2022-12-30
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar 2020-11-03
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2020-04-09
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-05-18
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) 2020-04-09
Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) 2020-11-03

Smärta

Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-11-19
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2021-11-19
Klonidin intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-09-21
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-12-30
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster 2022-08-22
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-12-30
Morfin oralt tabletter 2020-04-09
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2021-09-21
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2022-12-30

Vaccin

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) (immunoprofylax mot RSV) 2022-12-30
Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B 2020-04-09
Vaccin: Fluenz Tetra intranasalt mot influensa 2020-04-09
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2021-05-26
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner 2020-04-09
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension 2020-12-29
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2020-04-09

Vätsketerapi

Uppvätskning: Snabb 4 tim, enteralt i sond (Semper Vätskeersättning) oral lösning 2020-04-09
Uppvätskning: Underhåll 24 tim, enteralt i sond 2020-04-09
Vätsketerapi: Basal underhållsbehandling, långsam rehydrering (ex Plasmalyte-GLUCOS, glukos med tillsatser) 2020-04-09
Vätsketerapi: Chock (ex Ringer-Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL) 2022-12-30
Vätsketerapi: Ersättning av kvarvarande deficit och förluster, långsam rehydrering 2020-04-09
Vätsketerapi: Snabb uppvätskning (ex Ringer-Acetat, buffrad Glukos 25 mg/mL med tillsatser) 2020-04-09

Övriga LM

Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar 2021-09-21
Addex-Kalium 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA VID T.EX. KETOACIDOS 2020-04-09
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-12-30
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2022-12-30
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) 2022-12-30
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt 2020-05-18
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) 2022-12-30
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2021-11-19
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2022-12-30
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 140 Na + 40 K) vid diabetes ketoacidos 2020-11-03
Glukos intravenös inf 50 mg/mL (+ 140 Na + 40 K) vid diabetes ketoacidos 2020-11-03
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-12-30
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-09-21
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2020-11-03
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-11-03
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) 2021-09-21
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-12-30
Lidokain intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Xylocain) 2021-11-19
Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2022-12-30
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2020-11-03
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2022-12-30
Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat 2020-04-09