Barn och ungdomsmedicin, Värmland

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2018-12-28
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna 2018-07-04
Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (Biklin, Extempore) 2019-04-23
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Biklin) 2019-05-02
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2019-01-25

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2019-11-15

C

cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2018-09-13
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2019-04-23
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-03-19
Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) oral lösning 2019-11-15
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett 2019-02-25
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2019-02-25
Ciprofloxacin oralt tabletter 2020-08-05

D

Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2022-11-04
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL 2020-04-03
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-07-01

E

Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2019-04-23
Erytromycin oralt (ex Ery-Max) 2019-11-15
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2019-11-15
Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) 2019-11-15
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-11-15
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2022-08-18

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fenemal) 2019-01-25
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2019-01-25
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2020-03-24
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (Kåvepenin) oral suspension 2018-07-03
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) från dospåse eller färdigblandad 2018-07-03
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2019-04-23
Flukonazol oralt 40 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2019-04-23
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2019-02-25
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2018-07-04
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva 2019-11-15

G

Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (Cymevene) 2019-04-23

I

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2019-11-15
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2022-08-18
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2019-11-15
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2018-07-04

K

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2019-11-15
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-08-18
Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) 2019-04-23
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning 2019-02-25
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter 2019-02-25
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Rivotril licens) orala droppar 2019-02-25
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapres) 2019-11-15
Klonidin oralt 10 mikrog/mL (ex Catapresan) 2019-11-15
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2022-07-01
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Ekvacillin) 2019-01-25
Koffeincitrat intravenös inf 10 mg/mL (Peyona) 2018-12-28
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2019-11-15

L

Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2019-02-25
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) 2020-08-05

M

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån 2019-11-15
Meropenem intravenös inf 10 mg/mL (ex Meronem) 2019-05-02
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2020-08-05
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2019-02-25
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter 2019-02-25
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2019-02-25
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2019-11-15
Midazolam intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (f.d Dormicum) nyfödda 2019-01-25
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2019-01-25
Morfin intravenös inf 0,08 mg/mL (ex Morfin Special) nyfödda 2019-06-10

P

Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2019-11-15
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2019-11-15
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2019-11-15
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2019-11-15
Pyridoxal-5-fosfat oralt (Vitamin B6, Extempore) kapslar 2019-11-15

S

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2020-04-29
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension 2019-11-15
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2019-11-15

T

Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2022-08-18

U

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2019-11-15

V

Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2019-04-23

Z

Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning 2019-11-15