Barn- och ungdomskliniken Region Örebro

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

!Antidot

Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation Barn 2022-03-07
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg Barn 2022-03-07
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) Barn 2020-02-18
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension Barn 2020-02-18
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn, Neo 2022-05-16

A

Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-02-18
Acetylcystein inhalation Barn, Neo 2021-09-20
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL Neo 2020-11-30
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar Barn 2021-03-08
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat Barn, Neo 2022-03-07
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) Barn, Neo 2022-09-19
Adrenalin inhalation Barn, Neo 2020-02-15
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar Barn, Neo 2020-02-15
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna Barn 2020-02-18
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo 2020-02-21
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) Barn, Neo 2020-02-16
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) Barn, Neo 2020-02-15
Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) Neo 2022-03-07
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) Barn 2022-05-16
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn, Neo 2021-11-22
Amikacin intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn, Neo 2021-05-03
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) Barn 2022-03-07
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) Barn 2022-11-21
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension Barn 2022-05-16
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn 2022-05-16
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter Barn 2020-11-30
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn 2020-11-30
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn, Neo 2020-11-30
Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) Barn 2020-03-20
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) Barn, Neo 2020-09-10
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) Barn 2022-09-19
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) Barn 2022-05-16
Artesunat intravenös inj 10 mg/mL (ex Artesunate Licens) Barn 2020-02-21
Atrakurium intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Atracurium-hameln) Neo 2022-05-16
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt Neo 2020-03-16
Aztreonam intravenös inj 100 mg/mL (Azactam) Barn 2020-09-28

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL Barn, Neo 2021-03-08
Betametason intravenös inj 0,1 mg/mL (ex Betapred) Neo 2022-03-07
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) Neo 2022-03-07
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) Barn 2022-03-07
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett Neo 2021-09-20
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett Barn 2021-11-22
Bosentan oralt (ex Tracleer) kapslar/tabletter Neo 2020-11-30
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) Barn, Neo 2020-02-15

C

Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension Barn 2022-11-21
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) Barn, Neo 2021-05-03
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) Barn, Neo 2020-09-28
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension Barn 2020-02-13
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel Barn 2022-09-19
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn 2020-02-13
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn 2020-02-13
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) Barn 2020-09-28
Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar Barn 2020-09-28
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL Barn 2020-02-13
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn 2022-03-07
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn 2022-03-07
Ciprofloxacin oralt tabletter Barn 2020-02-18

D

Dalteparin subkutan inj 625 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 60 - 250 E Barn 2021-11-22
Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E Barn 2021-11-22
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E Barn 2021-11-22
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta Barn 2021-11-22
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) Barn 2020-02-13
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter Barn 2022-09-19
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning Barn 2022-09-19
Dexmedetomidin intravenös inf 8 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn 2022-09-19
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) Barn 2022-09-19
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter Barn 2020-11-30
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg Barn, Neo 2022-11-21
Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension Neo 2020-11-30
Digoxin intravenös inj 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo 2021-03-08
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin VistaPharm licens, fd Lanoxin) oral lösning neo 2022-11-21
DOBUTamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL Neo 2022-05-16
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL Neo 2022-05-16
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) Barn 2020-02-18
DOPamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (Giludop licens) Neo 2021-09-20
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) Neo 2022-03-07
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension Barn 2020-02-18
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett Barn 2022-11-21
UTGÅR UPPDATERAS EJ Dalteparin subkutan inj (Fragmin) flera olika styrkor Barn 2021-11-22

E

Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) Barn 2021-09-20
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) Barn, Neo 2020-09-10
Erytromycin oralt (ex Abboticin) Barn 2022-05-16
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse Barn, Neo 2020-11-30
Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) Neo 2020-02-15
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn 2020-03-08
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter Barn 2022-03-07
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension Barn, Neo 2022-05-16

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo 2021-11-22
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2021-05-03
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter Barn 2020-09-28
FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) Neo 2020-02-15
Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) Neo 2020-02-15
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter Barn 2022-11-21
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension Barn, Neo 2022-11-21
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) Barn, Neo 2020-02-13
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar Barn 2020-02-21
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension Barn 2020-02-21
Flutikason inhalation (ex Flutide Evohaler) Barn 2020-02-18
Fosfat intravenös inf 0,1 mmol/mL (Glycophos) Barn, Neo 2020-09-28
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2021-09-20
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE Barn 2021-09-20
Fosfenytoin intravenös inj 7,5 mg/mL = 5 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin Neo 2021-09-20
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) Barn, Neo 2020-11-30
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Barn, Neo 2020-11-30
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Barn, Neo 2020-02-15

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter Barn 2020-10-07
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) Neo 2021-09-12
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) Barn, Neo 2020-02-13
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) Barn 2020-02-13
Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar Barn, Neo 2022-05-16
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel Neo 2020-03-06
Glukos intravenös inf 100 mg/mL (+ 40 Na + 20 K) (ex Glucose-Na-K Baxter 100 mg/mL) Neo 2022-11-21
Glukos intravenös inf 150 mg/mL Neo 2022-11-21
Glukos intravenös inf 200 mg/mL (ex Glucos Fresenius Kabi) Neo 2022-11-21
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % Barn, Neo 2020-02-15

H

Heparin intravenös inf 5 E/mL (Heparin APL) vid katetervård och koagulationsrubbning Neo 2020-02-16
Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Neo 2022-05-16
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn 2022-05-16

I

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) Neo 2020-02-15
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter Barn 2021-11-22
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension Barn 2021-11-22
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier Barn 2021-11-22
Iloprost inhalation 0,5 mikrog/mL (Ilomedin) Neo 2020-02-15
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) Barn, Neo 2020-02-13
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) Barn, Neo 2021-03-08
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-02-18
Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Actrapid Penfill) Neo 2020-11-30
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) Barn 2020-09-28
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) Barn 2021-09-20
Isoniazid oralt 20 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2021-03-08
Isoton aminosyralösning intraarteriell inf (Vaminolac) ocklusionsförebyggande spoldropp Neo 2022-11-21

J

Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar Barn, Neo 2020-09-28
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-09-28
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) Barn 2021-05-03

K

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) Barn, Neo 2020-02-16
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo 2021-09-20
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning Barn, Neo 2022-09-19
Kaliumklorid intravenös inf 0,2 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) Neo 2020-11-30
Kaspofungin intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Cancidas) Barn, Neo 2020-11-30
Ketamin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Ketalar) Neo 2020-04-27
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) Barn 2021-09-20
Klindamycin intravenös inf 12 mg/mL (ex Dalacin) Barn, Neo 2021-09-20
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) Barn, Neo 2020-02-13
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar Barn 2021-03-08
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning Barn 2020-02-18
Klonidin intravenös inf/inj 0,5 mikrog/mL (ex Catapresan) Neo 2021-03-08
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan) Neo 2021-03-08
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Neo 2022-03-07
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter Barn 2022-03-07
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, Neo 2022-03-07
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, Neo 2021-09-20
Kloralhydrat rektalt 200 mg/mL (Extempore) rektal lösning Barn 2021-09-20
Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva Barn, Neo 2021-09-20
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar Barn, Neo 2021-09-20
Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension Neo 2020-02-15
Klotrimazol utvärtes 1 % (Canesten) kräm Neo 2021-03-08
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn, Neo 2022-09-19
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) Neo 2020-02-15
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) Neo 2022-09-19
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar Barn, Neo 2020-02-16
Kolistimetat intravenös inf 20 000 E/mL (Tadim) prodrug till kolistin Barn 2020-02-18

L

Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar) Barn, Neo 2020-02-18
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning Barn 2020-02-15
Lamivudin oralt 10 mg/mL (Epivir) oral lösning Barn, Neo 2022-11-21
Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter Barn 2022-03-07
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) Barn, Neo 2022-09-19
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter Barn 2022-09-19
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning Barn, Neo 2022-09-19
Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter Barn, Neo 2020-09-28
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster Barn, Neo 2022-03-07
Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster Barn 2020-05-13
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) Barn, Neo 2020-02-15
Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm Barn 2022-11-21

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 Barn, Neo 2022-09-19
Magnesium oralt 2,4 mg/mL = 0,1 mmol/mL Neo 2022-11-21
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) Barn, Neo 2020-02-18
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) Barn 2020-02-18
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) Barn 2021-05-03
Makrogol oralt (ex Forlax) Barn 2020-02-18
Melatonin oralt (ex Mellozzan) Barn 2021-09-20
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension Barn 2022-03-07
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett Barn 2022-03-07
Meropenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Meronem) Barn 2021-09-20
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) Barn, Neo 2021-09-20
Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (Primperan) Barn 2021-11-22
Metoklopramid oralt 10 mg (ex Primperan) tablett Barn 2021-11-22
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) Barn, Neo 2022-11-21
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter Barn 2021-11-22
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension Barn 2021-11-22
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) Barn 2020-09-28
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning Barn 2021-09-20
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, Neo 2022-11-21
Midazolam nasalt (Nazolam Licens) spray Barn 2020-02-18
Midazolam oralt 1 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo 2022-11-21
Mikafungin intravenös inf 0,5 mg/mL (Mycamine) Neo 2020-09-10
Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL (Mycamine) Barn 2020-09-10
Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) Neo 2020-11-30
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat Barn 2020-09-10
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning Neo 2020-09-10
Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL Neo 2022-05-16
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL Barn, Neo 2022-05-16
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Neo 2022-05-16
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL Barn 2022-05-16
Morfin oralt 0,5 mg/mL (ex Extempore) oral lösning Neo 2020-04-22
Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar Neo 2021-09-20
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar Neo 2020-09-10

N

Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Neo 2020-08-20
Naloxon oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn 2021-03-08
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Neo 2020-02-15
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn 2020-02-18
Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Neo 2020-02-16
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar Neo 2020-11-30
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2021-11-22
Natriumklorid hyperton intravenös inf 0,5 mmol/mL (från Addens/Addex Natriumklorid) Neo 2022-11-21
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln Neo 2020-02-15
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL Barn, Neo 2021-09-20
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Neo 2020-02-15
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo 2022-11-21
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) Neo 2020-05-07
Nevirapin oralt 10 mg/mL (Viramune) oral suspension Barn 2020-02-18
NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo 2021-05-03
NORadrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL Neo 2021-05-03
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension Barn, Neo 2021-03-08

O

Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) Neo 2020-02-16
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter Barn 2022-03-07
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) Barn 2022-03-07
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter Barn 2022-03-07
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning Barn 2022-03-07
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar Barn 2020-02-21
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension Barn, Neo 2020-02-21
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning Barn 2020-02-21
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril Barn, Neo 2022-11-21
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn 2021-11-22
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn 2020-02-18

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) Barn, Neo 2022-05-16
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) Barn 2020-11-30
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) Barn, Neo 2021-09-20
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) Barn 2022-05-16
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning Barn, Neo 2022-05-16
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier Barn 2022-05-16
Paracetamol rektalt 20 mg/mL (Extempore) rektalgel Neo 2022-05-16
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) Barn 2022-03-07
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) Barn, Neo, 2021-03-08
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter Barn 2020-02-18
Propofol intravenös inf/inj 5 mg/mL (Propofol Lipuro) Neo 2021-05-03
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning Barn 2021-05-03
Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar Barn 2020-02-21
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska Neo 2021-09-20
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Barn, Neo 2020-02-15

R

Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat Barn 2020-02-21
Racekadotril oralt 30 mg/15 mL (Hidrasec) oral suspension Barn 2020-02-21
Rasburikas intravenös inf 0,3 mg/mL (Fasturtec) Barn 2022-09-19
Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) Barn, Neo 2020-02-16
Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-09-19

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) Barn, Neo 2021-03-08
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) Neo 2020-02-15
Sildenafil intravenös inf/inj 0,8 mg/mL (Revatio) Neo 2021-11-22
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension Neo 2020-02-15
Sotalol oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo 2020-02-16
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska Neo 2020-02-15
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 10 mg/mL (Celocurin) Neo 2020-02-16

T

Taurolock instillation Barn 2022-05-16
Tetrakosaktid intramuskulär inj 1 mg/mL (Synacthen Depot) Barn 2021-03-08
Tigecyklin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Tygacil) Barn 2020-02-21
Tiopental intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Pentocur) Neo 2022-05-16
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) Barn, Neo 2020-05-07
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning Barn, Neo 2021-09-20
TPN: Aminosyror + Glukos + Tillsatser intravenös inf (Individuell Extempore) Neo 2020-10-15
TPN: Fett + Tillsatser intravenös inf (Individuell Extempore) Neo 2020-10-15
TPN: Numeta G13E intravenös inf parenteralt energibehov hos barn under 2,5 kg, upp till 273 kcal/d Neo 2020-02-15
TPN: Numeta G16E intravenös inf, parenteralt energibehov upp till 515 kcal/d Barn, Neo 2020-02-15
TPN: Numeta G19E intravenös inf, parenteralt energibehov 515 - 1140 kcal/d Barn 2020-02-18
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) Neo 2022-05-16
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim Barn 2020-11-30
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter Barn 2020-02-18
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension Barn 2020-02-18
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter Barn 2021-05-03
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension Barn, Neo 2021-05-03
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) Barn, Neo 2022-09-19

U

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension Neo 2020-03-07
Ursodeoxicholsyra oralt (ex Ursofalk) kapsel/tablett Barn, Neo 2020-11-30

V

Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel Neo 2020-06-29
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Neo 2020-06-29
Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) Neo 2020-04-01
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) Barn, Neo 2022-09-19

Vaccin

Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B Barn, Neo 2020-02-18
Vaccin: Fluenz Tetra intranasalt mot influensa Barn 2020-02-18
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn, Neo 2020-03-16
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn, Neo 2020-03-16
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner Barn 2020-03-16
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension Barn, Neo 2020-11-30
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner Barn, Neo 2020-03-16

Vätsketerapi

Glukos intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats Neo 2022-11-21
Glukos intravenös inf 100 mg/mL med eller utan tillsats Neo 2022-11-21
Uppvätskning: Snabb 4 tim, enteralt i sond (Semper Vätskeersättning) oral lösning Barn 2020-02-18
Uppvätskning: Underhåll 24 tim, enteralt i sond Barn 2020-02-18
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Semper vätskeersättning) oral lösning Barn 2020-02-18

Z

Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) Barn 2020-02-18
Zidovudin oralt 10 mg/mL (Retrovir) oral lösning Barn 2020-02-18
Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) Barn, Neo 2020-09-10