Region Gävleborg

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska 2019-02-15
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat 2019-02-19
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2019-02-19
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-05-30
Aciklovir oralt tabletter 2022-05-30
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2021-01-25
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2021-01-25
Alprostadil intravenös inf 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2020-09-24
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2021-01-26
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-11-08
Amlodipin oralt (ex Norvasc) tabletter 2021-03-11
Amlodipin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning 2021-03-11
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension 2022-05-30
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2020-10-18
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter 2020-11-18
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-18
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-11-18
Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) 2019-03-20
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2020-09-24

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-03-11
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2019-02-20
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-09-24

C

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) 2019-02-20
Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter 2022-05-30
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2022-05-30
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-04-28
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-09-24
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-02-18
cefTIBUten oralt 400 mg (Isocef licens) kapsel 2019-02-18
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-10-07

D

Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2021-10-14
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2021-10-14
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter 2021-01-26
Dexametason oralt tabletter 2021-11-08
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2021-10-11
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-10-11
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) 2019-02-19
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel 2019-03-20

E

Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar 2021-03-11
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-11-18
Erytromycin oralt (ex Ery-Max) 2021-10-11
Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) 2021-01-25
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2021-01-25
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2022-05-30
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2022-05-30
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim 2020-11-18
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2020-11-18

F

Felodipin oralt (ex Plendil) depottablett 2021-03-11
Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-10-11
Fenobarbital oralt (ex Aphenylbarbit licens) tabletter/kapslar 2020-11-18
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-03-19
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2020-09-24
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2022-05-30
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning 2022-05-30
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2020-10-07
Flukonazol oralt (ex Diflucan) kapslar 2020-10-07
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2020-10-07
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension 2020-10-07
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2021-01-26
Flutikason inhalation (ex Flutide Evohaler) 2020-09-24
Fosfenytoin intravenös inj 15 mg/mL = 10 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin 2021-10-14
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2021-10-14
Fosfenytoin intravenös inj 7,5 mg/mL = 5 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin 2021-10-14
Furosemid intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Furix) 2022-05-30
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2021-01-25
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2021-01-25

G

Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) 2021-10-11
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) 2020-09-24
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) 2020-09-24

H

Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (Solu-Cortef) 2021-04-28
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (Solu-Cortef) 2021-04-28

I

Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2022-05-30
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2022-05-30
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2022-05-30
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-01-26
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska 2019-03-20
Tetanus-immunglobulin humant, intramuskulär inj 250 E/mL (Tetagam P licens) 2021-01-26

J

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) 2021-01-26
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska 2020-09-24
Järn(III)karboximaltos intravenös inf 5 mg Fe/mL (Ferinject) 2021-01-26

K

Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) 2019-03-20
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2019-03-20
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-01-22
Klindamycin oralt 15 mg/mL (ex Dalacin) oral lösning 2019-02-18
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) 2022-03-09
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (Catapresan, Extempore) 2022-03-09
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-03-09
Medicinskt kol oralt 150 mg/mL (Kolsuspension) oral suspension 2021-01-26

L

Labetalol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Trandate) 2021-03-11
Labetalol intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Trandate) 2021-03-11
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2021-02-12
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2021-10-11
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2021-10-11
Lidokain intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2020-11-18
Lidokain intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Xylocain) 2021-11-08

M

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2020-09-24
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2019-02-19
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-04-28
Makrogol oralt (ex Forlax) 2020-09-24
Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2021-10-14
Meropenem intravenös inf 10 mg/mL (ex Meronem) 2020-09-24
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2021-10-11
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2022-05-30
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter 2022-05-30
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2022-05-30
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) 2021-01-27
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning 2021-10-11
Midazolam intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (f.d Dormicum) 2021-10-11
Midazolam intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (f.d Dormicum) 2021-10-11
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-05-30
Midazolam oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2019-02-14
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2021-02-12
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Morfin Abcur) 2022-03-14
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar 2020-09-24

N

Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2020-09-24
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-05-30
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2021-01-26
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2021-11-08
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) 2021-01-22

P

Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2021-10-11
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2022-05-30
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning/suspension 2022-05-30
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2022-05-30
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-01-22
Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar 2021-03-11
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-10-14
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-10-14

R

Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) 2021-01-29

S

Sorbitol rektalt 8,5 gram (Resulax) 2019-02-19
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2021-03-11
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-03-11
Spironolakton oralt 5 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-03-11

V

Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) 2021-10-11
Valproat oralt (ex Ergenyl) 2021-10-11
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning 2021-10-11
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2021-01-29

Vätsketerapi

Uppvätskning: Snabb 4 tim, enteralt i sond (Semper Vätskeersättning) oral lösning 2019-02-18
Vätsketerapi: Basal underhållsbehandling, långsam rehydrering (ex Plasmalyte-GLUCOS, glukos med tillsatser) 2019-02-18
Vätsketerapi: Chock (ex Ringer-Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL) 2022-05-30
Vätsketerapi: Snabb uppvätskning (ex Ringer-Acetat, buffrad Glukos 25 mg/mL med tillsatser) 2020-09-24