Länkar till läkemedelsblad för Sörmlands Barn- och ungdomsklinik

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

BARN

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2019-04-29
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver 2019-04-29
Adrenalin inhalation 2020-01-21
Alprostadil intravenös inf 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2020-11-24
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2023-01-17
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2020-11-24
Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2020-11-24
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (Betapred) 2020-11-24
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2018-04-19
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-01-21
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2020-01-21
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-11-24
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-09-05
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-11-24
Dexametason oralt 0,4 mg/mL (licens) oral lösning 2018-04-19
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2020-01-21
Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter 2019-04-29
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) 2018-10-24
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-11-24
Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fenemal) 2018-02-20
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2018-02-20
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2023-01-17
Fosfat oralt 60 mg/mL (Extempore)
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2023-01-17
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (Cymevene) 2018-04-19
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2020-01-21
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2019-10-14
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2018-04-19
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-01-21
Immunoglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2019-04-29
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2020-01-21
Kalcium oralt 7 mg Ca/mL (Extempore)
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2018-10-24
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-17
Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2023-01-17
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2020-11-24
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2023-01-17
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2020-11-24
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2023-01-17
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Morfin Abcur) 2020-11-24
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL 2023-01-17
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf)
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2020-11-24
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2019-04-29
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2023-01-17
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) 2023-01-17
Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2020-01-21
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-04-02
TPN: Numeta G19E intravenös inf, parenteralt energibehov 515 - 1140 kcal/d
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2020-11-24
UTGÅR UPPDATERAS EJ Paracetamol rektalt (ex Alvedon, extempore) 2018-09-05
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2019-04-29