Länkar till läkemedelsblad för Sörmlands Barn- och ungdomsklinik

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

BARN

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2023-07-26
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver 2023-07-26
Adrenalin inhalation 2020-01-21
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) 2023-07-26
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2023-01-17
Ampicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Doktacillin, Ampitar) 2023-07-26
Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2023-07-26
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) 2023-07-26
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2023-07-26
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-01-21
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2023-07-26
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-11-24
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-09-05
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-11-24
dexAMETason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning 2023-07-26
dexmedeTOMidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2023-07-26
Diklofenak oralt (ex Voltaren) tabletter 2019-04-29
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) 2023-07-26
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-11-24
Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2023-07-26
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2023-07-26
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2023-01-17
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2023-07-26
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2023-01-17
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) 2023-07-26
Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2020-01-21
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2023-07-26
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2023-07-26
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-01-21
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2023-07-26
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2023-07-26
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning 2023-07-26
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2018-10-24
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-17
Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2023-07-26
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2023-07-26
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2023-01-17
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2020-11-24
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2023-01-17
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL 2023-07-26
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL 2023-01-17
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) 2023-07-26
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2023-07-26
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2023-07-26
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning/suspension 2023-01-17
Parenteral nutrition: Numeta G19E intravenös inf standardkomposition 2023-07-26
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) 2023-01-17
Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2023-07-26
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-04-02
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2023-07-26
UTGÅR UPPDATERAS EJ Paracetamol rektalt (ex Alvedon, extempore) 2018-09-05
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2023-07-26