Operation Anestesi IVA Falun

Listan är sorterad på substansnamn,
Tryck Ctrl+F för att söka i listan både på substans och preparatnamn.
Listan gäller för Region Dalarna IVA, för övriga barnläkemedel se lista Region Dalarna.
För kommentarer kontakta lakemedel.dalarna@regiondalarna.se
(Åsa Folkesson)
För att få hjälp att tolka instruktionerna finns en guide att hitta här: 
https://eped.se/wp-content/uploads/2021/03/ePed-006-Tolkning-av-barnlakemedelsinstruktioner-i-ePed-version-2.0liten.pdf

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2019-06-17
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver 2019-06-18
Adrenalin inhalation 2021-06-02
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) 2021-06-28
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) 2021-06-28
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i port 2019-06-24
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome) 2019-06-24
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome) 2019-06-24
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2019-06-24
Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) 2021-06-28

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-06-24

C

cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-06-02
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2021-06-08
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) 2019-06-17
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2019-06-24
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2021-06-28

D

Deferoxamin flera administrationssätt (ex Desferal) 2018-02-19
Dexmedetomidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) 2019-06-17
Dexmedetomidin intravenös inf 8 mikrog/mL (ex Dexdor) 2019-06-17

E

Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-12-07
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-06-17
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (Nexium) oral suspension 2019-06-17

F

Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) 2019-06-17
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2021-06-28
Fosfat intravenös inf 0,12 mmol/mL (Glycophos) 2019-06-24
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2021-06-02
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart 2021-06-08

G

Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (Cymevene) 2019-06-24

H

Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (Solu-Cortef) 2021-07-01

I

Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2021-06-08
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-07-01

K

Kaliumkanrenoat intravenös inj 10 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2021-06-02
Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL (Kanrenol licens, f.d Soldactone) 2021-06-08
Kaspofungin intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Cancidas) 2021-07-01
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) 2021-07-01
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2019-06-17
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) 2019-06-24
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Ekvacillin) 2021-06-28

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2021-07-01
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2021-06-02
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2021-07-01
Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) 2019-06-17
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Morfin Abcur) 2021-07-01

N

NORadrenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL 2021-06-24

O

Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2021-06-28

P

Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (Dynastat) 2021-07-01
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-07-01
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) 2021-07-01
Proklorperazin intravenös inj 1 mg/mL (Stemetil licens)
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) 2019-06-24

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-06-02
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) 2021-06-28
Sildenafil intravenös inj 0,8 mg/mL (Revatio)

T

Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 1 + 5 mg/mL (Eusaprim) vätskerestr., dos i mg trimetoprim 2020-12-07

V

Vankomycin intravenös inf 10 mg/ml 2020-12-08
Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) 2019-06-24