Region Jämtland Härjedalen

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

Acetylcystein

Acetylcystein inhalation BARN/NEO 2021-10-05
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2022-02-17
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2022-02-17

Aciklovir

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat BARN/NEO 2022-06-07

Aciklovir

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat BARN/NEO 2022-06-07

Adenosin

Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) BARN/NEO 2022-06-07

Adrenalin

Adrenalin inhalation BARN/NEO 2022-01-20
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar BARN/NEO 2019-09-19
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna BARN 2019-01-21

Alprostadil

Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) NEO 2021-12-06

Amfotericin

Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) BARN 2021-11-05

Amoxicillin

Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension BARN 2021-10-04
Amoxicillin oralt 50 mg/mL (ex Amimox) oral suspension BARN 2021-10-12

Ampicillin

Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) BARN 2019-01-21
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) BARN/NEO 2021-12-02

Anakinra

Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) 2022-06-16
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) 2022-06-16

Atropin

Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt NEO 2021-11-19

Bensylpenicillin

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL BARN/NEO 2021-12-02

Betametason

Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) BARN 2022-01-21
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett BARN 2022-01-17

Budesonid

Budesonid inhalation (ex Pulmicort) BARN/NEO 2022-02-17

Cefixim

Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension BARN 2022-02-17

CeFOTAXim

cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) BARN/NEO 2022-01-05

CefTAZidim

cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) BARN 2022-01-05

CefTIBUten

cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension BARN 2019-09-02

CefTRIAXon

cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) BARN 2019-01-21

Curosurf

Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) NEO 2019-01-21

Cyklopentolat/Fenylefrin

Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år NEO 2019-01-21

Dalteparin

Dalteparin subkutan inj 625 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 60 - 250 E BARN/NEO 2022-11-01
Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E BARN/NEO 2022-11-01
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E BARN/NEO 2022-11-01
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta BARN/NEO 2022-11-01

Desloratadin

Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter BARN 2022-06-02

Dexametason

Dexametason oralt 2 mg/mL (Licens) oral lösning BARN 2022-01-05

Dexmedetomidin

Dexmedetomidin intravenös inf 8 mikrog/mL (ex Dexdor) BARN 2022-06-07
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) BARN/NEO 2022-11-01

Diazepam

Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) BARN/NEO 2021-08-26
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg BARN/NEO 2021-10-04
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-10-08

Diklofenak

Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter BARN 2019-01-21
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier BARN 2019-01-21

DOBUTamin

DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL NEO 2022-06-07

Dokusatnatrium

Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) BARN 2019-01-21

DOPamin

DOPamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (Giludop licens) NEO 2021-07-01
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) NEO 2022-02-01

Epoprostenol

epoPROSTenol intravenös inf 1 mikrog/mL NEO 2021-11-17

Erytromycin

Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) BARN 2020-11-02
Erytromycin oralt (ex Abboticin) BARN 2022-04-08
Erytromycin oralt 50 mg/mL (Ery-Max) från dospåse BARN/NEO 2021-10-04

Esomeprazol

Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) NEO 2019-10-29
Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi BARN 2019-10-23
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi BARN 2019-10-30
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter BARN 2021-12-02
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension BARN 2022-06-07

Fenobarbital

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) NEO 2022-03-22
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning NEO 2021-12-02

Fenoximetylpenicillin

Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension BARN 2022-06-07

Fentanyl

Fentanyl intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Leptanal, Extempore) NEO 2019-01-21

Flukonazol

Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) NEO 2020-01-15

Flumazenil

Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) BARN/NEO 2019-01-21

Furosemid

Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) BARN/NEO 2021-11-19
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar NEO 2021-11-11

Fytomenadion

Fytomenadion intravenös inj 1 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) BARN/NEO 2019-01-21

Gentamicin

Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) BARN/NEO 2021-01-18
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) BARN/NEO 2019-10-10

Glukos

Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel NEO 2019-01-21
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % BARN/NEO 2021-09-22

Heparin

Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) BARN 2021-11-18

Hydrokortison

Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) NEO 2022-06-07
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) BARN 2022-06-07

Hydroxokobalamin

Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) NEO 2021-11-11

Ibuprofen

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) NEO 2019-10-10
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter BARN 2021-11-11
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-11-11

Insulin

Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2021-05-03
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2021-05-28

Ipratropiumbromid

Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) BARN 2021-10-05

Järnsackaros

Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) 2021-03-19

Kalcium

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) NEO 2021-11-19

Kaliumcitrat

Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning BARN/NEO 2022-06-16

Kaliumklorid

Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska NEO 2021-12-14

Kaspofungin

Kaspofungin intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Cancidas) BARN 2021-02-04

Ketobemidon

Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) BARN 2021-11-11

Klindamycin

Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) BARN 2019-01-21
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning BARN 2019-01-21

Klonidin

Klonidin intravenös inf/inj 0,5 mikrog/mL (ex Catapresan) NEO 2021-10-06
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan) BARN 2021-10-06
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning NEO 2022-03-22
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning BARN 2022-03-22

Kloralhydrat

Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning NEO 2021-10-04

Kloramfenikol

Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva BARN 2021-12-02
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar NEO 2021-12-02

Kloxacillin

Kloxacillin intravenös inf 10 mg/mL (f.d Ekvacillin) BARN 2022-09-06
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2022-09-06
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) BARN/NEO 2022-09-06

Koffeincitrat

Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) BARN 2019-10-10
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) BARN 2022-09-20

Laktulos

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning BARN/NEO 2019-01-21

Lansoprazol

LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar BARN 2022-06-07

Levemir

Insulin subkutan inj 100 E/mL (Levemir) BARN 2019-01-21

Levetiracetam

Levetiracetam intravenös inf 15 mg/mL (ex Keppra) BARN/NEO 2022-10-18

Lidokain

Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) NEO 2021-11-11
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) BARN 2021-11-11
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) BARN/NEO 2021-11-11

Lidokain/Prilokain

Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster BARN/NEO 2022-01-05

Lidokain/Tetrakain

Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster BARN 2019-01-21

Makrogol

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) BARN 2021-12-02
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån BARN/NEO 2019-01-21
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-10-12
Makrogol oralt (ex Forlax) 2021-04-08

Makrogol + tillsatser

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2021-04-08

Meropenem

Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) BARN/NEO 2022-03-22

Metronidazol

Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) BARN/NEO 2022-03-22
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension BARN 2022-01-05

Metylprednisolon

Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) BARN 2022-01-31

Midazolam

Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning BARN 2021-10-05
Midazolam intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (f.d Dormicum) NEO 2021-10-05
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) BARN/NEO 2022-06-07

Morfin

Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL NEO 2022-06-02
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL NEO 2022-06-02
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL BARN 2022-06-02
Morfin oralt tabletter BARN 2019-01-21

Multivitamin

Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar NEO 2021-10-04

Naloxon

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL BARN/NEO 2022-06-07
Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning BARN 2019-01-21

Natriumklorid

NaCl hyperton intravenös inf 0,5 mmol/mL (från Addex Natriumklorid) BARN 2019-10-29
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) BARN 2022-01-20
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL ersättning av vätskeförlust enl. 1 %-regeln BARN/NEO 2019-01-21
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL BARN/NEO 2021-10-05
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska NEO 2021-12-14

Niferex

Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar NEO 2020-11-02

Nystatin

Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension BARN/NEO 2021-10-12

Omeprazol

Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter BARN 2021-12-02

Oximetazolin

Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar NEO 2021-12-06
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray BARN 2021-11-05
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray BARN 2019-01-21
UTGÅR UPPDATERAS EJ Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (licens Nasivin) näsdroppar NEO 2021-12-06

Palivizumab

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) NEO 2022-04-08

Pantoprazol

Pantoprazol intravenös inf/inj 4 mg/mL (ex Pantoloc) kan även ges i jejunostomi BARN 2021-10-12

Paracetamol

Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) BARN/NEO 2021-08-26
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) BARN 2022-03-29
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning BARN/NEO 2022-03-29
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier BARN/NEO 2022-03-29

Piperacillin/Tazobaktam

Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) BARN/NEO 2022-01-20
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) BARN 2022-03-02

Privigen

Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) BARN/NEO 2021-11-19

Propranolol

Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska BARN/NEO 2021-10-04

Pyridoxin

Pyridoxin oralt (Vitamin B6, ex Extempore) tabletter/kapslar BARN 2022-09-06

Ranitidin

UTGÅR UPPDATERAS EJ Ranitidin oralt 15 mg/mL (Zantac) oral lösning, spädning från injektionslösning NEO 2021-10-12

Salbutamol

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) BARN/NEO 2021-10-05

Sildenafil

Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension NEO 2021-10-12

Sorbitol

Sorbitol rektalt (Resulax) BARN 2019-01-21

Spironolakton

Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel NEO 2019-09-19

Suxameton

Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 10 mg/mL (Celocurin) NEO 2021-11-19
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) NEO 2021-04-20

Tiopental

Tiopental intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Pentocur) NEO 2022-06-02

Tribonat

Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) BARN/NEO 2022-09-20

Trimetoprim

Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension BARN 2021-10-04

Vankomycin

Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) BARN/NEO 2022-06-07

Zidovudin

Zidovudin intravenös inf 4 mg/mL (Retrovir) BARN/NEO 2019-01-21

Zinksulfat

Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) NEO 2021-09-22