Rimlig dosering


Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 5 mg per kg kroppsvikt 20 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 67 kg 0 5 mg per kg kroppsvikt 15 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 67 999 kg 0 500 mg per patient 1000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20200420000060 Acetazolamide 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Mylan Institutional LLC ARES - Ospecificerad
20200420000077 Acetazolamide for Injection, USP 500 mg/vial Pulver till injektionsvätska, lösning Licensläkemedel SteriMax Inc. ARES - Ospecificerad
20150501000048 Diamox 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ARES 500.0 milligram
20200416000036 Diamox 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Vifor SA ARES - Ospecificerad
20200316000013 Diamox 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB ARES 500.0 milligram
20140618000031 Diamox 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB 2017-10-31 ARES 500.0 milligram
20190322000124 Diamox 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Abboxia AB ARES 500.0 milligram
20151103000030 Diamox 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB 2021-03-02 ARES 500.0 milligram
20150528000106 Diamox 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Abboxia AB 2021-01-13 ARES 500.0 milligram
20150501000031 Diamox 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB 2020-12-31 ARES 500.0 milligram
19551128000048 Diamox® 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Amdipharm Limited ARES 500.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-27 Kopplat NPL-id
2021-01-14 Kopplat NPL-id
2020-08-06 Kopplat NPL-id
2020-05-07 Kopplat NPL-id för licensprodukter
2019-02-14 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2018-12-11
2017-09-22 Avfärdat ej giltiga NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 12 år 0 20 kg 0 7,5 mg per kg kroppsvikt 100 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 12 år 20 999 kg 0 250 mg per patient 2000 mg per patient 10
12 18 år 0 999 kg 0 250 mg per patient 4000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20141014000045 Acetazolamide 250 mg Tablets 250 mg Tablett Licensläkemedel Mercury Pharmaceuticals Ltd ACTI - Ospecificerad
20151216000040 Diamox 250 mg Tablett Läkemedel Orifarm AB ACTI 250.0 milligram
20140208000021 Diamox 250 mg Tablett Licensläkemedel Vifor SA 2020-04-22 ACTI - Ospecificerad
20170406000059 Diamox 250 mg Tablett Läkemedel 2care4 ApS ACTI 250.0 milligram
20151216000057 Diamox 250 mg Tablett Läkemedel Orifarm AB 2019-12-31 ACTI 250.0 milligram
20141222000035 Diamox 250 mg compresse 250 mg Tablett Licensläkemedel Teofarma S.r.l 2020-04-29 ACTI - Ospecificerad
20140916000023 Diamox 250mg Tablets 250 mg Tablett Licensläkemedel Mercury Pharmaceuticals Ltd 2020-04-22 ACTI - Ospecificerad
20141013000022 Diamox SR 250mg Capsules 250 mg Kapsel med modifierad frisättning, hård Licensläkemedel Mercury Pharmaceuticals Ltd ACTI - Ospecificerad
20130603024005 Diamox Sequels 500 mg Kapsel med modifierad frisättning, hård Licensläkemedel Teva Pharmaceuticals USA, Inc 2020-05-19 ACTI - Ospecificerad
19551128000024 Diamox® 250 mg Tablett Läkemedel Amdipharm Limited ACTI 250.0 milligram
20141016000081 Eytazox 250 mg Prolonged-Release 250 mg Kapsel med modifierad frisättning, hård Licensläkemedel Auden Mckenzie Limited ACTI - Ospecificerad
20141105000190 Glaupax 250mg Tabletten 250 mg Tablett Licensläkemedel OmniVision GmbH 2020-04-28 ACTI - Ospecificerad
20140926000181 Glaupax® 250 mg Tablett Licensläkemedel OmniVision AG 2020-04-28 ACTI - Ospecificerad
20140205000130 ÖDEMIN 250 mg tabletti 250 mg Tablett Licensläkemedel Santen Oy 2020-04-22 ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-27 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-01-27
2021-01-14 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-08-06 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-05-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-02-14 Kopplat NPL-id
2018-12-11
2017-09-22 Avfärdat ej giltiga NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 100 kg 0 200 mg per kg kroppsvikt 325 mg per kg kroppsvikt 10 Högre doser förekommer vid behandling av intox med depottablett 665 mg.
0 18 år 100 999 kg 0 20000 mg per patient 32500 mg per patient 10 Högre doser förekommer vid behandling av intox med depottablett 665 mg.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19920410000071 Acetylcystein Meda 200 mg/ml Lösning för nebulisator Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 200.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-10-20 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion för paracetamol-intox. Max dygnsdos beräknad från maxdos steg 1 (4 tim) + maxdos steg 2 (16 tim) + dos för 4 tim av förlängd behandling.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 13 år 0 999 kg 5 20 mg per kg kroppsvikt 60 mg per kg kroppsvikt 10 Dosjustering behövs vid nedsatt njurfunktion.
13 18 år 0 999 kg 5 10 mg per kg kroppsvikt 30 mg per kg kroppsvikt 10 Dosjustering behövs vid nedsatt njurfunktion.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20150930000091 Aciclovir 25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Hospira UK Limited 2020-04-28 ARES - Ospecificerad
20190805000023 Aciclovir Hospira 25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Hospira Benelux BVBA ARES - Ospecificerad
19990924000041 Aciclovir Pfizer 25 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ARES 25.0 milligram
20151008000029 Aciclovir-ratiopharm 500 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning Licensläkemedel ratiopharm GmbH ARES - Ospecificerad
20151008000012 Aciclovir-ratiopharm 250 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning Licensläkemedel ratiopharm GmbH ARES - Ospecificerad
20200422000075 Acyclovir Sodium 500 mg/10 ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Licensläkemedel AuroMedics Pharma LLC ARES - Ospecificerad
19931022000144 Geavir® Pulver till infusionsvätska, lösning Läkemedel Sandoz A/S ACTI 1.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-12-02
2020-05-07 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2020-01-30 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-08-15 Kopplat NPL-id för licensprodukt.
2019-07-04 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2018-12-20 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2018-12-11
2018-08-09 Avfärdat NPL-id för icke relevant beredningsform
2017-12-06 Avfärdat NPLid
2017-09-22 Avfärdat ej giltiga NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 2 år 0 999 kg 100 200 mg per patient 1000 mg per patient 10 Dosjustering behövs vid nedsatt njurfunktion.
2 13 år 32 999 kg 200 800 mg per patient 3200 mg per patient 10 Dosjustering behövs vid nedsatt njurfunktion.
2 13 år 0 32 kg 5 20 mg per kg kroppsvikt 100 mg per kg kroppsvikt 10 Dosjustering behövs vid nedsatt njurfunktion.
13 18 år 0 999 kg 200 800 mg per patient 4000 mg per patient 10 Dosjustering behövs vid nedsatt njurfunktion.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20120104000097 Aciclovir 2care4 400 mg Tablett Läkemedel 2care4 ApS ACTI 400.0 milligram
20151107000029 Aciclovir MDS 400 mg Tablett Läkemedel Medical Drug Supplies Ltd 2021-05-04 ACTI 400.0 milligram
20170529000028 Aciclovir Orion 400 mg Tablett Läkemedel Orion Pharma AB ACTI 400.0 milligram
20170529000011 Aciclovir Orion 200 mg Tablett Läkemedel Orion Pharma AB ACTI 200.0 milligram
20170529000035 Aciclovir Orion 800 mg Tablett Läkemedel Orion Pharma AB ACTI 800.0 milligram
19990924000232 Aciclovir SUN 800 mg Tablett Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ACTI 800.0 milligram
19990924000225 Aciclovir SUN 400 mg Tablett Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ACTI 400.0 milligram
19990924000218 Aciclovir SUN 200 mg Tablett Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ACTI 200.0 milligram
20040607002346 Aciclovir Sandoz 400 mg Tablett Läkemedel Sandoz A/S ACTI 400.0 milligram
20040607002353 Aciclovir Sandoz 800 mg Tablett Läkemedel Sandoz A/S 2020-11-23 ACTI 800.0 milligram
20040607002339 Aciclovir Sandoz 200 mg Tablett Läkemedel Sandoz A/S ACTI 200.0 milligram
19970619000112 Aciklovir STADA® 800 mg Tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ACTI 800.0 milligram
19970619000099 Aciklovir STADA® 200 mg Tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ACTI 200.0 milligram
19970619000105 Aciklovir STADA® 400 mg Tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ACTI 400.0 milligram
20170829000056 Zovirax 80 mg/ml Oral suspension Läkemedel Medartuum AB ACTI 80.0 milligram
20160223000066 Zovirax 40 mg/ml Oral suspension Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 40.0 milligram
20170522000018 Zovirax 80 mg/ml Oral suspension Läkemedel 2care4 ApS ACTI 80.0 milligram
20161103000145 Zovirax 80 mg/ml Oral suspension Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 80.0 milligram
19900202000083 Zovirax® 400 mg Tablett Läkemedel GlaxoSmithKline AB 2020-10-08 ACTI 400.0 milligram
19900615000199 Zovirax® 80 mg/ml Oral suspension Läkemedel GlaxoSmithKline AB ACTI 80.0 milligram
19870612000129 Zovirax® 40 mg/ml Oral suspension Läkemedel GlaxoSmithKline AB ACTI 40.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-12-02
2020-05-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-01-30 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-08-15 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-07-04 Kopplat NPL-id
2018-12-20 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2018-12-11
2018-08-09 Kopplat NPL-id för Zovirax oral suspension 80 mg/mL Medartuum och 2care4 ApS
2017-12-06 Tillagt NPLid
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0,005 0,01 mg per kg kroppsvikt 0,05 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 20 kg 0,1 0,3 mg per patient 1,5 mg per patient 10
0,0767 18 år 20 60 kg 0,15 0,5 mg per patient 2,5 mg per patient 10
0,0767 18 år 60 999 kg 0,3 0,5 mg per patient 2,5 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20181129000141 Adrenalin 2care4 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel 2care4 ApS ARES 1.0 milligram
20141130000011 Adrenalin Aguettant 0,1 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Laboratoire Aguettant ARES 0.1 milligram
20190208000033 Adrenalin Bichsel 0,1 mg/ ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG ARES - Ospecificerad
20170405000012 Adrenalin Bradex 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel FrostPharma AB ARES 1.0 milligram
20181005000012 Adrenalin Ethypharm 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Unimedic Pharma AB ARES 1.0 milligram
20121023000014 Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Unimedic Pharma AB ARES 0.1 milligram
19741206000026 Adrenalin Mylan 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Mylan AB ARES 1.0 milligram
20130603020892 Adrenaline Injection 0,1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Martindale Pharmaceuticals Ltd. ARES - Ospecificerad
20130603024012 Adrenaline Injection 0,1 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Licensläkemedel Martindale Pharmaceuticals Ltd. ARES - Ospecificerad
20021115000437 Anapen 0,3 mg/dos Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Bioprojet Pharma ACTI 0.3 milligram
20021115000444 Anapen Junior 0,15 mg/dos Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Bioprojet Pharma ACTI 0.15 milligram
20170801000098 Dilute Adrenaline (Epinephrine) Injection 0,1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Macarthys Laboratories Limited t/a Martindale Pharma ARES - Ospecificerad
20111209000075 Emerade 300 mikrogram Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Läkemedel Medeca Pharma AB ARES 300.0 mikrogram
20111209000051 Emerade 150 mikrogram Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Läkemedel Medeca Pharma AB ARES 150.0 mikrogram
20111209000082 Emerade 500 mikrogram Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Läkemedel Medeca Pharma AB ARES 500.0 mikrogram
19961025000025 EpiPen 300 mikrogram Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 0.3 milligram
19961025000032 EpiPen jr 150 mikrogram Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 0.15 milligram
20200211000026 Epipen Junior 0,15 mg Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor Licensläkemedel Meda Pharma GmbH ACTI - Ospecificerad
20091103000015 Jext 150 mikrogram Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Läkemedel ALK Nordic A/S, Danmark Filial ARES 150.0 mikrogram
20091103000022 Jext 300 mikrogram Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Läkemedel ALK Nordic A/S, Danmark Filial ARES 300.0 mikrogram

Datum Central redaktion kommentar
2021-10-06 Justerat gränserna för barn 0-20 kg och barn 20-60 kg då de var för snävt satta utifrån dosering 0,01 mg/kg. Har behållit tre viktintervall för barn för att kunna sätta olika mindoser.
2021-09-22 Ny substans. Gränser satta utifrån ePedinstruktion. Gränserna utgår från doseringen för de förfyllda injektionspennorna, dvs vi har satt maxdos per patient, utom för nyfödda där gränsen är per kg. Vi har satt en min enskild dos då det finns risker med behandlingen om patienten får för låg dos. Vi har satt max dygnsdos utifrån att max enskild dos ges 5 ggr (svårt att veta var gränser ska ligga så det är en uppskattad rimlighet).

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
2 5 år 0 999 kg 0 7 mg per patient 10 mg per patient 10
5 18 år 0 999 kg 0 10 mg per patient 15 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20170308000034 Alimemazin Evolan 20 mg Kapsel, hård Läkemedel Evolan Pharma AB ARES 20.0 milligram
20170911000025 Alimemazin Evolan 40 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Evolan Pharma AB ARES 40.0 milligram
20160927000027 Alimemazin Orifarm 40 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 40.0 milligram
20200611000114 Nedeltran 5 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel Sanofi-Aventis Netherlands BV ARES - Ospecificerad
20201020000030 Panectyl 5 mg Tablett Licensläkemedel ERFA CANADA 2012 INC ARES - Ospecificerad
20200922000018 Theralene 5 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel Laboratoire X.O ARES - Ospecificerad
19630202000034 Theralen® 40 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Sanofi AB 2021-09-15 ARES 40.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-01-27

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 5 18 mg per kg kroppsvikt 18 mg per kg kroppsvikt 10 OBS medel-BMI bör användas vid dosering av överviktiga.
0,0767 18 år 75 999 kg 375 1500 mg per patient 1500 mg per patient 10 OBS medel-BMI bör användas vid dosering av överviktiga.
0,0767 18 år 0 75 kg 5 20 mg per kg kroppsvikt 30 mg per kg kroppsvikt 10 OBS medel-BMI bör användas vid dosering av överviktiga.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20190328000098 Amikacin Macure 250 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel MACURE PHARMA ApS ARES 250.0 milligram
20101207000023 Biklin 250 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Omnia Läkemedel AB 2016-05-23 ARES 250.0 milligram
20160301000063 Biklin 250 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Omnia Läkemedel AB 2018-03-31 ARES 250.0 milligram
20120229000019 Biklin 250 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB 2019-12-31 ARES 250.0 milligram
19791019000010 Biklin® 250 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Vianex S.A. ARES 250.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-01-28 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-11-05 Kopplat NPL-id
2018-10-03 Ändrat text i doseringsinformation.
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 5 mg per kg kroppsvikt 10 mg per kg kroppsvikt 10 Ordineras i samråd med barnkardiolog
0,0767 18 år 0 60 kg 0 10 mg per kg kroppsvikt 20 mg per kg kroppsvikt 10 Ordineras i samråd med barnkardiolog
0,0767 18 år 60 999 kg 0 1200 mg per patient 1200 mg per patient 10 Ordineras i samråd med barnkardiolog

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20080806000033 Amiodaron Hameln 50 mg/ml Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Biocodex AB ACTI 50.0 milligram
20061017000098 Amiodaron Stragen 50 mg/ml Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Stragen Nordic A/S 2019-08-01 ACTI 50.0 milligram
20091205000029 Cordarone 50 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Omnia Läkemedel AB 2018-01-31 ACTI 50.0 milligram
20160706000057 Cordarone 50 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB 2019-12-31 ACTI 50.0 milligram
19870508000059 Cordarone® 50 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Sanofi AB ACTI 50.0 milligram
20170517000016 Nexterone 150 mg/100 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Baxter Healthcare Corporation 2020-04-29 ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2019-01-21
2017-12-06 Tagit bort doseringsinformation. Lagt till NPLid Godkänt av Synnöve.
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 20 kg 0 10 mg per kg kroppsvikt 20 mg per kg kroppsvikt 10 Ordineras i samråd med barnkardiolog
0 18 år 20 999 kg 0 200 mg per patient 400 mg per patient 10 Ordineras i samråd med barnkardiolog

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19871029000054 Cordarone® 200 mg Tablett Läkemedel Sanofi AB ACTI 200.0 milligram
19891208000255 Cordarone® 100 mg Tablett Läkemedel Sanofi AB ACTI 100.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2019-01-21
2017-12-06 Tagit bort doseringsinformation. Avfärdat till NPLid Godkänt av Synnöve.
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0192 år 0 20 kg 25 100 mg per kg kroppsvikt 300 mg per kg kroppsvikt 10 Rimlighetskontrollen varnar för höga doser till fullgångna barn
0,0192 0,0767 år 0 20 kg 25 100 mg per kg kroppsvikt 400 mg per kg kroppsvikt 10 Rimlighetskontrollen varnar för höga doser till fullgångna barn
0,0767 18 år 0 20 kg 25 100 mg per kg kroppsvikt 600 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 20 999 kg 500 3000 mg per patient 12000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20190403000067 Ampicillin 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Sandoz Inc. ARES - Ospecificerad
20190507000055 Ampicillin 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Hospira Inc ARES - Ospecificerad
20190506000131 Ampicillin 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel AuroMedics Pharma LLC ARES - Ospecificerad
20181029000012 Ampicillin-ratiopharm 2,0 g Pulver till injektionsvätska, lösning Licensläkemedel ratiopharm GmbH ARES - Ospecificerad
19640331000010 Doktacillin® Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ARES 1.0 gram

Datum Central redaktion kommentar
2019-05-16 Kopplat NPL-id.
2019-04-25 Kopplat NPL-id
2019-01-21
2018-11-08 Kopplat NPL-id
2018-02-21
2017-12-06 20 till 999 kg justerat från mg/kg till per patient. Tagit bort specifik doseringsinformation. Godkänt av Synnöve.
2017-11-29
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 67 kg 1 3 mg per kg kroppsvikt 3 mg per kg kroppsvikt 10
0 18 år 67 999 kg 50 200 mg per patient 200 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20170306000111 Anidulafungin Accord 100 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 100.0 milligram
20180327000182 Anidulafungin Fresenius Kabi 100 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ACTI 100.0 milligram
20170124000010 Anidulafungin STADA 100 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel STADA Nordic ApS ACTI 100.0 milligram
20170124000027 Anidulafungin Teva 100 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 100.0 milligram
20080911000034 ECALTA® 100 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI 100.0 milligram
20061007000077 Ecalta® 100 mg Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB 2012-08-23 ACTI 100.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-12-02 Kopplat NPL-id
2020-01-09 Kopplat NPL-id
2019-11-28

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,5 18 år 0 30 kg 0 4 mg per kg kroppsvikt 4 mg per kg kroppsvikt 10
0,5 18 år 30 999 kg 0 125 mg per patient 125 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20210210000026 Aprepitant 2care4 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Läkemedel 2care4 ApS
20201113000022 Aprepitant Ebb 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Läkemedel Ebb Medical AB
20170630000047 Aprepitant Medical Valley 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Läkemedel Medical Valley Invest AB
20170629000027 Aprepitant STADA 80 mg Kapsel, hård Läkemedel STADA Nordic ApS ACTI 80.0 milligram
20170630000023 Aprepitant STADA 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Läkemedel STADA Nordic ApS
20170629000034 Aprepitant STADA 125 mg Kapsel, hård Läkemedel STADA Nordic ApS ACTI 125.0 milligram
20190508000016 EMEND 125 mg Pulver till oral suspension Licensläkemedel Merck Sharp & Dohme Corp. ACTI - Ospecificerad
20031111000034 EMEND 125 mg Kapsel, hård Läkemedel Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB ACTI 125.0 milligram
20031111000041 EMEND 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Läkemedel Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
20031111000027 EMEND 80 mg Kapsel, hård Läkemedel Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB ACTI 80.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-10-14 Kopplat NPL-id
2021-08-05 Kopplat NPL-id för Aprepitant Ebb
2020-09-01
2020-05-14 Kopplat NPL-id
2019-11-28

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 18 år 0 999 kg 0 5 mg per kg kroppsvikt 5 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20081107000012 Azathioprin 1A Farma 75 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ACTI 75.0 milligram
20081107000036 Azathioprin 1A Farma 100 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ACTI 100.0 milligram
20050511000017 Azathioprin Actavis 50 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 50.0 milligram
20050510000018 Azathioprin Orifarm 50 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 50.0 milligram
20171115000040 Azathioprine 50 mg/5 ml Oral suspension Licensläkemedel MAH Saknas. Rosemont Pharmaceuticals Limited (Tillverkare) ACTI - Ospecificerad
19900202000106 Azatioprin Mylan 25 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Mylan AB ACTI 25.0 milligram
19860829000050 Azatioprin Mylan 50 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Mylan AB ACTI 50.0 milligram
19680314000033 Imurel® 50 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Aspen Nordic ACTI 50.0 milligram
19870508000226 Imurel® 25 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Aspen Nordic ACTI 25.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-06-15 Version: 20210615_084112 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktioner. Satt min enskild dos till noll då hänsyn har tagits till att dosen ska sänkas med 75 % vid samtidig behandling med allopurinol.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0192 år 0 999 kg 25 100 mg per kg kroppsvikt 300 mg per kg kroppsvikt 10
0,0192 0,0767 år 0 999 kg 25 100 mg per kg kroppsvikt 400 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 12 år 40 999 kg 750 3000 mg per patient 12000 mg per patient 10
0,0767 18 år 0 40 kg 25 100 mg per kg kroppsvikt 300 mg per kg kroppsvikt 10
12 18 år 40 999 kg 1000 5000 mg per patient 30000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19490518000018 Bensylpenicillin® Meda Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 1.0 gram
20011005000166 Benzylpenicillin Panpharma Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Panpharma Nordic AS ACTI 1.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2018-12-11
2018-10-04 Avfärdat NPL-id för DAP-12 penicillin
2018-10-03

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 0,15 mg per kg kroppsvikt 0,3 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 999 kg 0 14 mg per patient 32 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20190729000055 Betamethasone 4 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel RPH Pharmaceuticals AB ARES - Ospecificerad
19680314000019 Betapred 4 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ARES 4.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-09-30 Avfärdat NPL-id
2021-08-05 Avfärdat NPL-id för ej relevanta beredningsformer
2021-03-25 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2020-12-03 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-12-03 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-11-26 Avfärdat NPL-id för ej relevanta beredningsformer
2020-10-22 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-10-15 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-07-02 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-05-20 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt.
2020-05-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt
2020-03-26 Avfärdat NPLid för ej relevanta produkter
2020-03-12 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2020-02-06 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-11-28 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt.
2019-11-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-08-08 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2019-06-20 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-01-31 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-01-24 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-01-10 Avfärdat NPL-id för produkter med ej relevant beredningsform
2018-12-13 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2018-12-11

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 0,15 mg per kg kroppsvikt 0,3 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 10 kg 0 3 mg per patient 3 mg per patient 10
0,0767 18 år 10 999 kg 0 5 mg per patient 5 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20140623000019 BENTELAN 0,5 mg 0,5 mg Brustablett Licensläkemedel Alfasigma S.P.A. ARES - Ospecificerad
20140823000062 Betametason Alternova 0,5 mg Tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 0.5 milligram
20171204000074 Betametason Evolan 0,5 mg Tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ARES 0.5 milligram
19631127000024 Betapred 0,5 mg Tablett Läkemedel Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ARES 0.5 milligram
20180608000061 Betnesol 0,5 mg Brustablett Licensläkemedel Alfasigma S.P.A. ARES - Ospecificerad
20180611000010 Betnesol 0,5 mg Löslig tablett Licensläkemedel sigma-tau Pharma AG ARES - Ospecificerad
20140613000067 CELESTAMINE N0,5 Tabletten 0,5 mg Tablett Licensläkemedel Merck Sharp & Dohme ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-09-30 Avfärdat NPL-id
2021-08-05 Avfärdat NPL-id för ej relevanta beredningsformer
2021-03-25 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2021-02-16 Ny administreringsväg. Gränser satta utifrån ePed-instruktioner.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 1 mg per kg kroppsvikt 2 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 62,5 kg 0 2 mg per kg kroppsvikt 4 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 62,5 999 kg 0 125 mg per patient 250 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20131015000090 Bosentan Accord 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Accord Healthcare AB ARES 125.0 milligram
20131015000083 Bosentan Accord 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Accord Healthcare AB ARES 62.5 milligram
20140604000069 Bosentan Actavis 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 125.0 milligram
20140604000045 Bosentan Actavis 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 62.5 milligram
20200717000087 Bosentan Aurobindo 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel 2care4 ApS ARES 125.0 milligram
20210121000023 Bosentan Aurobindo 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel 2care4 ApS ARES 62.5 milligram
20140220000047 Bosentan Aurobindo 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB 2021-05-27 ARES 62.5 milligram
20210119000035 Bosentan Aurobindo 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Paranova Läkemedel AB ARES 125.0 milligram
20201217000041 Bosentan Aurobindo 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel CC Pharma Nordic ApS ARES 62.5 milligram
20210119000028 Bosentan Aurobindo 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Paranova Läkemedel AB ARES 62.5 milligram
20201002000010 Bosentan Aurobindo 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Medartuum AB 2022-01-31 ARES 62.5 milligram
20200708000010 Bosentan Aurobindo 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm AB ARES 62.5 milligram
20140220000054 Bosentan Aurobindo 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB 2021-05-27 ARES 125.0 milligram
20201103000056 Bosentan Aurobindo 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm AB 2021-07-12 ARES 125.0 milligram
20150219000026 Bosentan Sandoz 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ARES 125.0 milligram
20150219000019 Bosentan Sandoz 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ARES 62.5 milligram
20120902000022 STAYVEER 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Janssen-Cilag AB ARES 62.5 milligram
20120902000039 STAYVEER 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Janssen-Cilag AB ARES 125.0 milligram
20020515000023 Tracleer 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Janssen-Cilag AB ARES 125.0 milligram
20020515000016 Tracleer 62,5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Janssen-Cilag AB ARES 62.5 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-25 Kopplat NPL-id för Bosentan Aurobindo 62,5 mg
2021-10-21 Kopplat NPL-id.
2021-05-27 Kopplat NPL-id
2021-05-20 Kopplat NPL-id
2021-04-29 Kopplat NPL-id för Bosentan Aurobindo 125 mg
2021-04-08 Kopplat NPL-id för Bosentan Aurobindo Medartuum
2021-02-11 Kopplat NPL-id
2020-12-01
2020-10-29 Kopplat NPL-id
2020-09-09

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 18 år 0 50 kg 2 8 mg per kg kroppsvikt 8 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 50 999 kg 100 400 mg per patient 400 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20161221000027 Cefixdura 400 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel Mylan dura GmbH ARES - Ospecificerad
20170120000021 Cefixdura 200 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel Mylan dura GmbH ARES - Ospecificerad
20141106000144 Cefixim AL 400 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel ALIUD PHARMA GmbH ARES - Ospecificerad
20211006000084 Cefixim AL 200 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel ALIUD PHARMA GmbH ARES - Ospecificerad
20210929000010 Cefixim STADA 400 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel STADApharm GmbH ARES - Ospecificerad
20210701000122 Infectoopticef 100 mg/5 ml Granulat till oral suspension Licensläkemedel INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH ARES - Ospecificerad
20160930000083 SUPRAX 400 mg Dragerad tablett Licensläkemedel Astellas Pharma S.p.A ACTI - Ospecificerad
20210614000011 Suprax 100 mg/5 ml Pulver till oral suspension Licensläkemedel Odan Laboratories Ltd ARES - Ospecificerad
20210614000028 Suprax 400 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel Odan Laboratories Ltd ARES - Ospecificerad
20130603016680 Suprax 400 mg Tablett Licensläkemedel Sanofi-Aventis Canada Inc. ARES - Ospecificerad
20161223000018 Suprax 100 mg/5 ml Granulat till oral suspension Licensläkemedel Astellas Pharma S.p.A ARES - Ospecificerad
20161004000138 Suprax 100 mg/5 ml Pulver till oral suspension Licensläkemedel Sanofi-Aventis Canada Inc. ARES - Ospecificerad
20130603014198 Suprax Astellas 400 mg Tablett Licensläkemedel Astellas Pharma GmbH ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-10-20 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0192 år 0 40 kg 12,5 75 mg per kg kroppsvikt 150 mg per kg kroppsvikt 10
0,0192 0,0767 år 0 40 kg 12,5 75 mg per kg kroppsvikt 225 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 40 kg 12,5 100 mg per kg kroppsvikt 300 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 40 999 kg 1000 4000 mg per patient 12000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20150120000122 Cefotaxim AB Unimedic Vial Mate 1 g Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning Extemporeläkemedel 2018-11-26 ARES 1.0 gram
20191223000060 Cefotaxim Eberth 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH ARES - Ospecificerad
20191223000053 Cefotaxim Eberth 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH ARES - Ospecificerad
20120303000119 Cefotaxim MIP 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel MIP Pharma GmbH ARES 2.0 gram
20120303000089 Cefotaxim MIP 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel MIP Pharma GmbH ARES 1.0 gram
20040607000687 Cefotaxim Navamedic Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Navamedic ASA ARES 1.0 gram
20021018000206 Cefotaxim Sandoz Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Sandoz A/S 2020-11-23 ARES 1.0 gram
20021018000190 Cefotaxim Sandoz Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Sandoz A/S 2020-11-23 ARES 1.0 gram
20040916002532 Cefotaxim Stragen Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Stragen Nordic A/S ARES 1.0 gram
20040916002525 Cefotaxim Stragen Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Stragen Nordic A/S ARES 1.0 gram
20200508000012 Cefotaxima SALA 1 g Pulver och lösning till injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Laboratorio Reig Jofre S.A. ARES - Ospecificerad
20200508000029 Cefotaxima SALA 2 g Pulver och lösning till injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Laboratorio Reig Jofre S.A. ARES - Ospecificerad
20200611000015 Cefotaxime Sodium for Injection, BP 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel SteriMax Inc. ARES - Ospecificerad
20200611000022 Cefotaxime Sodium for Injection, BP 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel SteriMax Inc. ARES - Ospecificerad
19820604000026 Claforan® Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Sanofi AB 2017-07-01 ARES 1.0 gram
19820604000071 Claforan® Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Sanofi AB 2017-07-01 ARES 1.0 gram

Datum Central redaktion kommentar
2020-06-18 Kopplat NPL-id licensläkemedel
2020-05-20 Kopplat NPL-id för licensprodukter
2020-01-09 Kopplat NPL-id för licensprodukter
2018-08-23
2017-12-20
2017-11-29
2017-08-31 Synnöve har godkänt nytt intervall
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0192 år 0 40 kg 25 50 mg per kg kroppsvikt 100 mg per kg kroppsvikt 10
0,0192 0,0767 år 0 40 kg 25 50 mg per kg kroppsvikt 150 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 40 kg 25 75 mg per kg kroppsvikt 225 mg per kg kroppsvikt 10 Rimliga gränser satta utifrån doser till Cystisk Fibros patienter.
0,0767 18 år 40 999 kg 1000 3000 mg per patient 9000 mg per patient 10 Rimliga gränser satta utifrån doser till Cystisk Fibros patienter.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20141114000068 Ceftazidim Dr. Eberth 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH ARES - Ospecificerad
20200107000079 Ceftazidim Dr. Eberth 500 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH ARES - Ospecificerad
20141114000051 Ceftazidim Dr. Eberth 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH ARES - Ospecificerad
20210408000029 Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Fresenius Kabi Nederland B.V. ARES - Ospecificerad
20210408000036 Ceftazidim Fresenius Kabi 2000 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Fresenius Kabi Nederland B.V. ARES - Ospecificerad
20030718000133 Ceftazidim Sandoz 1 g Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Sandoz A/S ARES 1000.0 milligram
20030718000140 Ceftazidim Sandoz 2 g Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Sandoz A/S ARES 2000.0 milligram
20210414000044 Ceftazidime 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Wockhardt UK Ltd. ARES - Ospecificerad
20200102000104 Ceftazidime 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Wockhardt UK Ltd. ARES - Ospecificerad
20200217000082 Ceftazidime for Injection BP 1 g/vial Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel SteriMax Inc. ARES - Ospecificerad
20200206000024 Ceftazidime for Injection BP 2 g/vial Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel SteriMax Inc. ARES - Ospecificerad
20191223000039 Fortam 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel GlaxoSmithKline AG ARES - Ospecificerad
20200103000073 Fortam 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel GlaxoSmithKline AG ARES - Ospecificerad
19841219000027 Fortum® 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel GlaxoSmithKline AB ARES 2.0 gram
20120626000094 Fortum® 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel GlaxoSmithKline AB ARES 500.0 milligram
20120626000100 Fortum® 1 g Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel GlaxoSmithKline AB ARES 1.0 gram

Datum Central redaktion kommentar
2021-04-22 Kopplat NPL-id för tre licensprodukter.
2020-02-27 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2020-02-20 Kopplat NPL-id
2020-01-23 Kopplat NPL-id för licensprodukt.
2020-01-16 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2020-01-09 Kopplat NPL-id för licensprodukter
2017-11-29

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 40 kg 1 10 mg per kg kroppsvikt 10 mg per kg kroppsvikt 10
0 18 år 40 999 kg 10 400 mg per patient 400 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19930305000031 Cedax® 400 mg Kapsel, hård Läkemedel Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 2017-05-25 ARES 400.0 milligram
19930305000048 Cedax® 36 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 2017-05-25 ARES 36.0 milligram
20161115000027 Isocef 400 mg Kapsel, hård Licensläkemedel Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. ACTI - Ospecificerad
20161102000153 Isocef 36 mg/ml Granulat till oral suspension Licensläkemedel Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2019-11-28
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0384 år 0 999 kg 25 50 mg per kg kroppsvikt 50 mg per kg kroppsvikt 10
0,0384 18 år 0 40 kg 25 100 mg per kg kroppsvikt 100 mg per kg kroppsvikt 10
0,0384 18 år 40 999 kg 2000 4000 mg per patient 4000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20111209000044 Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ARES 1.0 gram
20111210000040 Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g Pulver till infusionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ARES 2.0 gram
20200420000046 Ceftriaxon Kabi 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Fresenius Kabi Deutschland GmbH ARES - Ospecificerad
20200420000039 Ceftriaxon Kabi 2 g Pulver till infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Fresenius Kabi Deutschland GmbH ARES - Ospecificerad
20110628000024 Ceftriaxon MIP 2 g Pulver till infusionsvätska, lösning Läkemedel MIP Pharma GmbH ARES 2.0 gram
20110628000017 Ceftriaxon MIP 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel MIP Pharma GmbH ARES 1.0 gram
20041111000125 Ceftriaxon Navamedic 2 g Pulver till infusionsvätska, lösning Läkemedel Navamedic ASA ARES 2.0 gram
20041111000101 Ceftriaxon Navamedic 1 g Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Navamedic ASA ARES 1.0 gram
20060802000022 Ceftriaxon Stragen 1 g Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Stragen Nordic A/S ARES 1000.0 milligram
20060802000046 Ceftriaxon Stragen 2 g Pulver till infusionsvätska, lösning Läkemedel Stragen Nordic A/S ARES 2000.0 milligram
20060802000015 Ceftriaxon Stragen 500 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Stragen Nordic A/S ARES 500.0 milligram
20200406000145 Ceftriaxone 2 g/vial Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel West-Ward Pharmaceuticals ARES - Ospecificerad
20200819000091 Ceftriaxone 2 g/vial Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Apotex Corp. ARES - Ospecificerad
20200406000138 Ceftriaxone 1 g/vial Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel West-Ward Pharmaceuticals ARES - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2020-08-27 Kopplat NPL-id för licensprodukt.
2020-05-07 Kopplat NPL-id för licensprodukter
2020-04-16 Kopplat NPL-id
2020-02-19
2019-01-21
2018-02-21

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0192 år 0 999 kg 20 50 mg per kg kroppsvikt 100 mg per kg kroppsvikt 10
0,0192 0,0767 år 0 999 kg 20 50 mg per kg kroppsvikt 150 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 30 kg 30 70 mg per kg kroppsvikt 200 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 30 999 kg 200 2000 mg per patient 6000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20070314000090 Cefuroxim Fresenius Kabi 1500 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ARES 1500.0 milligram
20070314000076 Cefuroxim Fresenius Kabi 750 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ARES 750.0 milligram
20110601000041 Cefuroxim MIP 750 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel MIP Pharma GmbH ARES 750.0 milligram
20110601000065 Cefuroxim MIP 1500 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel MIP Pharma GmbH ARES 1500.0 milligram
20070308000020 Cefuroxim Navamedic 750 mg Pulver till injektionsvätska, lösning/suspension Läkemedel Navamedic ASA ARES 750.0 milligram
20070308000013 Cefuroxim Navamedic 250 mg Pulver till injektionsvätska, lösning/suspension Läkemedel Navamedic ASA ARES 250.0 milligram
20070308000037 Cefuroxim Navamedic 1500 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Navamedic ASA ARES 1500.0 milligram
20130907000026 Cefuroxim Stragen 1,5 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Stragen Nordic A/S ARES 1.5 gram
20041228000032 Cefuroxim Stragen 250 mg Pulver till injektionsvätska, lösning Läkemedel Stragen Nordic A/S ARES 250.0 milligram
20130907000019 Cefuroxim Stragen 750 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Stragen Nordic A/S ARES 750.0 milligram
20140321000021 Zinacef 750 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel GlaxoSmithKline AB ARES 750.0 milligram
20140321000014 Zinacef 250 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel GlaxoSmithKline AB ARES 250.0 milligram
20140627000046 Zinacef 1,5 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel GlaxoSmithKline AB ARES 1.5 gram

Datum Central redaktion kommentar
2020-06-18 Avfärdat NPL-id tablett Zinat
2020-06-08 Avfärdat tablett som kopplats felaktigt.
2020-06-04 Kopplat NPL-id
2020-06-03
2020-06-03
2019-11-07
2019-10-22

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,5 1 år 0 999 kg 0 2,5 mg per patient 2,5 mg per patient 10
1 6 år 0 999 kg 0 5 mg per patient 10 mg per patient 10
6 18 år 0 999 kg 0 10 mg per patient 20 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20071114000167 Acura® 10 mg Komprimerad sugtablett Läkemedel Oy Verman AB 2018-05-01 ACTI 10.0 milligram
20090821000062 Cetimax 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Vitabalans Oy ACTI 10.0 milligram
20161026000017 Cetirizin ABECE 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 10.0 milligram
20020208000323 Cetirizin Actavis 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB 2018-01-31 ACTI 10.0 milligram
20090917000013 Cetirizin Apofri 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Apofri AB ACTI 10.0 milligram
20041012000019 Cetirizin Bluefish 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Bluefish Pharmaceuticals AB 2020-09-30 ACTI 10.0 milligram
20010223000040 Cetirizin Mylan 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Mylan AB ACTI 10.0 milligram
20010504000011 Cetirizin STADA® 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ACTI 10.0 milligram
20020701000172 Cetirizin Sandoz 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ACTI 10.0 milligram
20120214000024 Cetirizine Teva 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 10.0 milligram
20120531000042 Vialerg 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 10.0 milligram
19950426000024 Zyrlex® 1 mg/ml Oral lösning Läkemedel MACURE PHARMA ApS ACTI 1.0 milligram
19921113000023 Zyrlex® 10 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel MACURE PHARMA ApS ACTI 10.0 milligram
19900615000045 Zyrlex® 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel MACURE PHARMA ApS ACTI 10.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2019-01-21
2018-01-25 Kopplat NPL-id
2017-12-06 Tagit bort doseringsinformation. Godkänt av Synnöve.
2017-09-07 Avfärdat en depåtablett/kombinationspreparat på licens. Reactine duo.
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 5 10 mg per kg kroppsvikt 20 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 40 kg 5 10 mg per kg kroppsvikt 30 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 40 999 kg 200 400 mg per patient 1200 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20051201000010 Ciprofloxacin Fresenius Kabi 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ARES 2.0 milligram
20060609000041 Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Hospira Nordic AB 2017-07-04 ARES 2.0 milligram
20190724000012 Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml Infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Fresenius Kabi Deutschland GmbH ARES - Ospecificerad
20190724000029 Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml Infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Fresenius Kabi Deutschland GmbH ARES - Ospecificerad
20061121000076 Ciprofloxacin Navamedic 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Navamedic ASA ACTI 2.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-06-24 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-05-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-02-19
2020-01-09 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-08-15 Kopplat NPL-id för licensprodukt.
2019-06-20 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-05-16 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt.
2019-03-28 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-01-21
2018-12-06 Avfärdat ej relevant beredningsform.
2018-01-25 Avfärdat NPL-id för oral suspension
2017-12-06 Tagit bort doseringsinformation. Avfärdat NPLid Godkänt av Synnöve.
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 15 mg per kg kroppsvikt 30 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 37,5 kg 0 20 mg per kg kroppsvikt 40 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 37,5 999 kg 0 750 mg per patient 1500 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20161103000084 Ciflox 100 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel Orifarm AB 2018-12-31 ACTI 100.0 milligram
20160729000034 Ciprofloxacin Accord 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Ebb Medical AB 2021-12-31 ARES 250.0 milligram
20100902000031 Ciprofloxacin Accord 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Accord Healthcare AB ARES 750.0 milligram
20100902000017 Ciprofloxacin Accord 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Accord Healthcare AB ARES 250.0 milligram
20210316000036 Ciprofloxacin Accord 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel 2care4 ApS ARES 500.0 milligram
20160729000041 Ciprofloxacin Accord 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Ebb Medical AB 2021-12-31 ARES 500.0 milligram
20100902000024 Ciprofloxacin Accord 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Accord Healthcare AB ARES 500.0 milligram
20031128000089 Ciprofloxacin Actavis 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB 2018-01-31 ARES 750.0 milligram
20031128000072 Ciprofloxacin Actavis 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB 2018-01-31 ARES 500.0 milligram
20031128000065 Ciprofloxacin Actavis 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB 2018-01-31 ARES 250.0 milligram
20090824000021 Ciprofloxacin Aristo 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Aristo Pharma GmbH ARES 500.0 milligram
20090824000038 Ciprofloxacin Aristo 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Aristo Pharma GmbH ARES 750.0 milligram
20090824000014 Ciprofloxacin Aristo 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Aristo Pharma GmbH ARES 250.0 milligram
20040916002891 Ciprofloxacin BMM Pharma 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel BMM Pharma AB 2015-12-31 ARES 750.0 milligram
20040916002884 Ciprofloxacin BMM Pharma 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel BMM Pharma AB 2015-12-31 ARES 500.0 milligram
20061229000022 Ciprofloxacin Bluefish 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Bluefish Pharmaceuticals AB ARES 500.0 milligram
20190322000117 Ciprofloxacin Ebb 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Ebb Medical AB ARES 500.0 milligram
20020308000315 Ciprofloxacin Hexal 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Hexal A/S ARES 500.0 milligram
20020308000308 Ciprofloxacin Hexal 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Hexal A/S ARES 250.0 milligram
20020308000322 Ciprofloxacin Hexal 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Hexal A/S ARES 750.0 milligram
20060608000011 Ciprofloxacin Krka 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel KRKA Sverige AB ARES 250.0 milligram
20060608000035 Ciprofloxacin Krka 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel KRKA Sverige AB ARES 750.0 milligram
20060608000028 Ciprofloxacin Krka 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel KRKA Sverige AB ARES 500.0 milligram
20150311000016 Ciprofloxacin MDS 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Medical Drug Supplies Ltd 2020-06-17 ARES 250.0 milligram
20150311000030 Ciprofloxacin MDS 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Medical Drug Supplies Ltd 2020-06-17 ARES 750.0 milligram
20000531000108 Ciprofloxacin Mylan 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Mylan AB ARES 500.0 milligram
20000531000115 Ciprofloxacin Mylan 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Mylan AB ARES 750.0 milligram
20160705000041 Ciprofloxacin Orion 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB ARES 500.0 milligram
20160705000034 Ciprofloxacin Orion 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB ARES 250.0 milligram
20160705000058 Ciprofloxacin Orion 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB ARES 750.0 milligram
20020809000111 Ciprofloxacin SUN 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ARES 500.0 milligram
20170203000016 Ciproxin 100 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel 2care4 ApS ACTI 100.0 milligram
20191216000046 Ciproxin 100 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel Medartuum AB ACTI 100.0 milligram
20180326000046 Ciproxin 50 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel Medartuum AB ACTI 50.0 milligram
20161103000091 Ciproxin 100 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel Orifarm AB ACTI 100.0 milligram
20180426000069 Ciproxin 50 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel 2care4 ApS ACTI 50.0 milligram
20161205000012 Ciproxin 100 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel Paranova Läkemedel AB 2020-01-31 ACTI 100.0 milligram
20151223000101 Ciproxin 100 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 100.0 milligram
20151103000054 Ciproxin 50 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 50.0 milligram
19960913000031 Ciproxin® 100 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel Bayer AB ACTI 100.0 milligram
19960913000024 Ciproxin® 50 mg/ml Granulat och vätska till oral suspension Läkemedel Bayer AB ACTI 50.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-06-24 Kopplat NPL-id för Ciprofloxacin Accord 2care4 500 mg
2020-05-07 Kopplat NPL-id
2020-01-09 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-08-15 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-06-20 Kopplat NPL-id.
2019-05-16 Kopplat NPL-id.
2019-03-28 Kopplat NPL-id
2019-01-21
2018-12-06 Avfärdat ej relevant beredningsform.
2018-01-25 Kopplat NPLid
2017-12-06 Tagit bort doseringsinformation. Lagt till NPLid Godkänt av Synnöve.
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-09-07 Uppdaterat NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 150 E per kg kroppsvikt 300 E per kg kroppsvikt 10
0,0767 12 år 0 999 kg 0 100 E per kg kroppsvikt 200 E per kg kroppsvikt 10
12 18 år 0 999 kg 0 200 E per kg kroppsvikt 200 E per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20190507000017 Fragmin 7500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Licensläkemedel Pfizer PFE Switzerland GmbH ACTI - Ospecificerad
20131002000027 Fragmin 2500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel 2care4 ApS 2021-01-31 ACTI - Ospecificerad
20190311000272 Fragmin 7500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Abacus Medicine A/S ACTI - Ospecificerad
20190520000049 Fragmin 2500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Licensläkemedel Pfizer PFE Switzerland GmbH ACTI - Ospecificerad
20181022000026 Fragmin 7500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Paranova Läkemedel AB ACTI - Ospecificerad
20190520000032 Fragmin 7500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Licensläkemedel PFIZER PHARMA PFE GmbH ACTI - Ospecificerad
20170314000097 Fragmin 12500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Paranova Läkemedel AB 2020-01-31 ACTI 12.5 tusen internationella enheter
20170314000103 Fragmin 15000 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Paranova Läkemedel AB 2020-01-31 ACTI 15.0 tusen internationella enheter
20160922000039 Fragmin 7500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel 2care4 ApS 2021-01-31 ACTI - Ospecificerad
20160116000050 Fragmin 5000 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Northern Medical Group ApS 2018-10-29 ACTI 5.0 tusen internationella enheter
19961213000066 Fragmin® 18000 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19880318000040 Fragmin® 2500 IE/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19880318000057 Fragmin® 5000 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19890428000052 Fragmin® 10000 IE/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19961213000059 Fragmin® 15000 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19960215000012 Fragmin® 7500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19961213000035 Fragmin® 10000 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19880318000033 Fragmin® 2500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19961213000042 Fragmin® 12500 IE Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19921204000109 Fragmin® (med konserveringsmedel) 10000 IE/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad
19950816000030 Fragmin® (med konserveringsmedel) 25000 IE/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-05 Version: 20210504_134352 Uppdatering av gränser utifrån uppdaterad ePed-instruktion. Lagt till egen gräns för nyfödda då doseringen nu skiljer sig från barn 1 mån - 12 år. För barn 12 - 18 år lagt gränser per kg kroppsvikt utifrån doseringen för indikation behandling.
2019-08-08 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2019-08-01 Kopplat NPL-id
2019-05-29 Kopplat NPL-id för licensprodukter
2019-03-27
2018-05-02

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
1 2 år 0 999 kg 10 12 mg per kg kroppsvikt 12 mg per kg kroppsvikt 10
2 7 år 0 999 kg 9 12 mg per kg kroppsvikt 12 mg per kg kroppsvikt 10
7 12 år 0 999 kg 7 9 mg per kg kroppsvikt 9 mg per kg kroppsvikt 10
12 18 år 0 999 kg 5 7 mg per kg kroppsvikt 7 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20050315000022 Cubicin® 500 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB ACTI 500.0 milligram
20050315000015 Cubicin® 350 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB ACTI 350.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2019-11-07

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 18 år 0 999 kg 3 6,25 mg per kg kroppsvikt 25 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20110505000017 Defitelio 80 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited ACTI 80.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-06-15 Version: 20210615_085636 Ny substans. Läggs in efter avvikelse med 10 ggr för låg dos, därav lagt in min enskild dos som ca halva max enskild dos. Gränser satta utifrån ePed-instruktion.
2021-06-15

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
2 18 år 0 40 kg 0 1,2 mg per kg kroppsvikt 1,2 mg per kg kroppsvikt 10
2 18 år 40 999 kg 0 36 mg per patient 36 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20130603017199 Calcort 6 mg Tablett Licensläkemedel Aventis Pharma Limited, trading as Sanofi ACTI - Ospecificerad
20130603017205 Calcort Aventis 30 mg Tablett Licensläkemedel sanofi-aventis (schweiz) ag ACTI - Ospecificerad
20130603008623 Calcort Galenpharma 6 mg Tablett Licensläkemedel GALENpharma GmbH ACTI - Ospecificerad
20150623000032 Deflazacort EG 6 mg Tablett Licensläkemedel EG S.p.A ACTI - Ospecificerad
20150623000049 Deflazacort EG 30 mg Tablett Licensläkemedel EG S.p.A ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-10-20 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion. Max enskild dos per kg samt max dygnsdos per kg är satta med hänsyn till att dosen oftast avrundas uppåt till närmast lämpliga tablettstyrka/tablettkombination, ex 15 kg x 0,9 mg/kg = 13,5 mg - då kan 18 mg ges, 18 mg/15 mg = 1,2 mg/kg.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 6 år 0 999 kg 1 2,5 mg per patient 10 mg per patient 10
6 12 år 0 999 kg 2,5 5 mg per patient 20 mg per patient 10
12 18 år 0 999 kg 5 10 mg per patient 40 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20060823000087 Aerius 0,5 mg/ml Oral lösning Läkemedel Organon Sweden AB ACTI 0.5 milligram
20060711000021 Aerius 5 mg Munsönderfallande tablett Läkemedel Organon Sweden AB ACTI 5.0 milligram
20060711000014 Aerius 2,5 mg Munsönderfallande tablett Läkemedel Organon Sweden AB ACTI 2.5 milligram
20010115000042 Aerius® 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Organon Sweden AB ACTI 5.0 milligram
20060829000036 Azomyr 0,5 mg/ml Oral lösning Läkemedel Organon Sweden AB ACTI 0.5 milligram
20190131000087 Caredin 5 mg Munsönderfallande tablett Läkemedel 2care4 Generics ApS ACTI 5.0 milligram
20190131000070 Caredin 2,5 mg Munsönderfallande tablett Läkemedel 2care4 Generics ApS ACTI 2.5 milligram
20110308000023 Dasselta 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel KRKA Sverige AB ACTI 5.0 milligram
20160723000016 Desloratadin ABECE 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 5.0 milligram
20141125000019 Desloratadin Apofri 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Apofri AB ACTI 5.0 milligram
20110323000077 Desloratadin Mylan 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Mylan AB ACTI 5.0 milligram
20110122000018 Desloratadin STADA 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ACTI 5.0 milligram
20110302000029 Desloratadine Actavis 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 5.0 milligram
20110119000021 Desloratadine Glenmark 5 mg Tablett Läkemedel Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB ACTI 5.0 milligram
20110122000056 Desloratadine Sandoz 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ACTI 5.0 milligram
20181203000029 Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml Oral lösning Läkemedel Sandoz A/S ACTI 0.5 milligram
20110301000099 Desloratadine Teva 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 5.0 milligram
20110226000044 Desloratadine ratiopharm 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 5.0 milligram
20140306000077 Flynise 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 5.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-09-09

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,5 år 0 999 kg 0 0,002 mg per kg kroppsvikt 0,004 mg per kg kroppsvikt 10
0,5 18 år 0 999 kg 0 0,004 mg per kg kroppsvikt 0,008 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20101005000010 Dexdor 100 mikrogram/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Orion Pharma AB ARES 100.0 mikrogram
20200401000119 Dexmedetomidine B. Braun 100 mikrogram/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel B. Braun Medical AB ARES 100.0 mikrogram
20160402000092 Dexmedetomidine EVER Pharma 100 mikrogram/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel FrostPharma AB ARES 100.0 mikrogram
20170630000061 Dexmedetomidine Mylan 100 mikrogram/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Mylan AB ARES 100.0 mikrogram
20151027000024 Dexmedetomidine Teva 100 mikrogram/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Teva Sweden AB ARES 100.0 mikrogram

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-06 Kopplat NPL-id
2019-04-10 Kopplat NPL-id
2019-01-31 Kopplat NPL-id
2019-01-16

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 0,5 mg per kg kroppsvikt 1,0 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 40 kg 0 0,25 mg per kg kroppsvikt 0,5 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 40 999 kg 0 10 mg per patient 20 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20151119000048 Diazemuls Novum 5 mg/ml Injektionsvätska, emulsion Läkemedel Orifarm AB ACTI 5.0 milligram
20200515000012 Diazepam CF 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Centrafarm B.V. ACTI - Ospecificerad
20200507000037 Diazepam Injection BP 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel hameln pharmaceuticals ltd ACTI - Ospecificerad
20130603019261 Diazepam Injection, USP 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Hospira Inc ACTI - Ospecificerad
20210304000079 Diazepam Renaudin 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Laboratoire Renaudin ACTI - Ospecificerad
20211006000107 Diazepam-Lipuro 10 mg/2 ml Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion Licensläkemedel B. Braun Melsungen AG ACTI - Ospecificerad
20130603013399 Diazepam-Ratiopharm 10 mg/2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel ratiopharm GmbH ACTI - Ospecificerad
20151119000055 Stesolid Novum 5 mg/ml Injektionsvätska, emulsion Läkemedel Orifarm AB ACTI 5.0 milligram
19791116000135 Stesolid® novum 5 mg/ml Injektionsvätska, emulsion Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 5.0 milligram
20201214000013 Valium 10 mg/2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Roche Pharma (Schweiz) AG ACTI - Ospecificerad
20201125000089 Valium 10 mg/2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Roche SpA ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-18 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-10-14 Kopplat NPL-id
2021-10-12 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,5 18 år 0 40 kg 0 0,4 mg per kg kroppsvikt 0,4 mg per kg kroppsvikt 10
0,5 18 år 40 999 kg 0 10 mg per patient 10 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20161201000054 Diazepam 2mg/5ml Oral suspension Licensläkemedel Sandoz Limited ACTI - Ospecificerad
20211109000035 Diazepam 5 mg/5 ml Oral lösning Licensläkemedel West-Ward Pharmaceuticals ACTI - Ospecificerad
20171221000187 Diazepam Orifarm 5 mg Tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 5.0 milligram
20171221000194 Diazepam Orifarm 10 mg Tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 10.0 milligram
20111020000056 Diazepam Pilum 5 mg Tablett Läkemedel Orifarm Generics AB 2022-01-31 ACTI 5.0 milligram
19670228000021 Stesolid® 5 mg Tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 5.0 milligram
19670228000038 Stesolid® 10 mg Tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 10.0 milligram
19670228000014 Stesolid® 2 mg Tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 2.0 milligram
20190404000011 Valium 5 mg Tablett Licensläkemedel Roche Norge A/S ACTI - Ospecificerad
20170201000100 Valium 10 mg Tablett Licensläkemedel Roche Pharma (Schweiz) AG ACTI - Ospecificerad
20130603015515 Valium 5 mg Tablett Licensläkemedel Roche Pharma (Schweiz) AG ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-18 Kopplat NPL-id för oral lösning och oral suspension
2021-10-14 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-10-12 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 0,5 mg per kg kroppsvikt 0,5 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 40 kg 0 0,5 mg per kg kroppsvikt 0,5 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 40 999 kg 0 20 mg per patient 20 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19960927000126 Diazepam Desitin 5 mg Rektallösning Läkemedel Desitin Pharma AB ACTI 5.0 milligram
19960927000133 Diazepam Desitin 10 mg Rektallösning Läkemedel Desitin Pharma AB ACTI 10.0 milligram
19720922000022 Stesolid® 10 mg Suppositorium Läkemedel Teva Sweden AB 2021-11-18 ACTI 10.0 milligram
19720922000015 Stesolid® 5 mg Suppositorium Läkemedel Teva Sweden AB 2021-11-18 ACTI 5.0 milligram
19771118000050 Stesolid® 10 mg Rektallösning Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 10.0 milligram
19771118000043 Stesolid® 5 mg Rektallösning Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 5.0 milligram
19780303000010 Stesolid® Rektal Prefill 5 mg/ml Rektallösning Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 5.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-18 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-10-14 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-10-12 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 1 år 0 999 kg 1,7 7,5 mg per kg kroppsvikt 15 mg per kg kroppsvikt 10
1 18 år 0 999 kg 1 4 mg per kg kroppsvikt 15 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20130603019858 Proglicem 100 mg Kapsel, hård Licensläkemedel MSD Sharp & Dohme GmbH ACTI - Ospecificerad
20200717000131 Proglicem 100 mg Kapsel, hård Licensläkemedel Merck Sharp & Dohme BV ACTI - Ospecificerad
20130603019841 Proglicem 25 mg Kapsel, hård Licensläkemedel MSD Sharp & Dohme GmbH ACTI - Ospecificerad
20141028000086 Proglicem 100 mg capsule rigide 100 mg Kapsel, hård Licensläkemedel MSD Italia ACTI - Ospecificerad
20160531000109 Proglicem 25 mg capsule rigide 25 mg Kapsel, hård Licensläkemedel MSD Italia ACTI - Ospecificerad
20130603019865 Proglycem 50 mg/ml Oral suspension Licensläkemedel Teva Pharmaceuticals USA, Inc ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-06-15 Ny substans. Läggs in efter avvikelser i Stockholm och Skåne, dock licenspreparat så rimlighetskontrollen fungerar inte i alla journalsystem. Gränser satta utifrån ePed-instruktion.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 999 kg 0 0,005 mg per kg kroppsvikt 0,010 mg per kg kroppsvikt 10 Högre doser kan förekomma vid snabbdigitalisering.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19730831000020 Digoxin Evolan 0,25 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 0.25 milligram
20180312000036 Lanicor 0,25 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Teofarma S.r.l ACTI - Ospecificerad
20180323000049 Lanoxin 0.025 % w/v Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Aspen Pharma Trading Limited ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-04-21 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion, underhållsdos. Doseringarna vid snabbdigitalisering har inte tagits med vid gränssättningen då dessa används mycket sällan. Istället har en doseringsinformation lagts till.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 999 kg 0 0,005 mg per kg kroppsvikt 0,010 mg per kg kroppsvikt 10 Högre doser kan förekomma vid snabbdigitalisering.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19741206000019 Digoxin Evolan 0,25 mg Tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 0.25 milligram
19741206000095 Digoxin Evolan 0,13 mg Tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 0.13 milligram
19581231000017 Lanoxin® 50 mikrogram/ml Oral lösning Läkemedel Aspen Nordic ACTI 50.0 mikrogram

Datum Central redaktion kommentar
2021-04-21 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion, underhållsdos. Doseringarna vid snabbdigitalisering har inte tagits med vid gränssättningen då dessa används mycket sällan. Istället har en doseringsinformation lagts till.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
8 18 år 0 45 kg 2 4,4 mg per kg kroppsvikt 4,4 mg per kg kroppsvikt 10
8 18 år 45 999 kg 100 200 mg per patient 200 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20211109000066 Doxycyclin-ratiopharm SF 100 mg/5 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel ratiopharm GmbH ARES - Ospecificerad
19930319000034 Doxyferm® 20 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Nordic Drugs AB ARES 20.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-18 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2019-04-24

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
5 18 år 0 45 kg 2 4,4 mg per kg kroppsvikt 4,4 mg per kg kroppsvikt 10
5 18 år 45 999 kg 100 200 mg per patient 200 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20090328000015 Doxycyklin 2care4 100 mg Tablett Läkemedel 2care4 ApS 2020-01-31 ARES 100.0 milligram
20170105000015 Doxycyklin 2care4 100 mg Tablett Läkemedel 2care4 ApS ARES 100.0 milligram
20111018000013 Doxycyklin EQL Pharma 100 mg Tablett Läkemedel EQL Pharma AB ARES 100.0 milligram
20171030000101 Doxycyklin Ebb 100 mg Tablett Läkemedel Ebb Medical AB ARES 100.0 milligram
20160308000110 Doxycyklin Ebb 100 mg Tablett Läkemedel Ebb Medical AB 2021-11-30 ARES 100.0 milligram
20170306000043 Doxycyklin Ebb 100 mg Tablett Läkemedel Ebb Medical AB ARES 100.0 milligram
19930319000041 Doxyferm® 100 mg Tablett Läkemedel Nordic Drugs AB ARES 100.0 milligram
19821217000106 Vibranord® 100 mg Tablett Läkemedel Pharmanovia A/S ARES 100.0 milligram
19680816000029 Vibranord® 10 mg/ml Oral suspension Läkemedel Pharmanovia A/S ARES 10.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-18 Avfärdat NPL_id för ej relevant beredningsform
2019-04-24

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
2 18 år 0 25 kg 0 0,05 mg per kg kroppsvikt 0,2 mg per kg kroppsvikt 10
2 18 år 25 999 kg 0 1,25 mg per patient 5 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20170323000019 Dridol 2,5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Kyowa Kirin AB ACTI 2.5 milligram
20120405000017 Droperidol Carinopharm 2,5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Carinopharm GmbH ACTI 2.5 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-12-01

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,1644 år 0 999 kg 0 2 mg per kg kroppsvikt 4 mg per kg kroppsvikt 10
0,1644 18 år 0 999 kg 0 1,5 mg per kg kroppsvikt 3 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20170216000034 Enoxaparin Becat 6 000 IE (60 mg)/0,6 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Avansor Pharma Oy ACTI 60.0 milligram
20170216000010 Enoxaparin Becat 2 000 IE (20 mg)/0,2 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Avansor Pharma Oy ACTI 20.0 milligram
20170216000041 Enoxaparin Becat 8 000 IE (80 mg)/0,8 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Avansor Pharma Oy ACTI 80.0 milligram
20170216000027 Enoxaparin Becat 4 000 IE (40 mg)/0,4 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Avansor Pharma Oy ACTI 40.0 milligram
20140820000027 Enoxaparin Becat 10 000 IE (100 mg)/1 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Avansor Pharma Oy ACTI 100.0 milligram
20151218000017 Enoxaparin Ledraxen 10 000 IE (100 mg)/1 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Globalex Pharma OÜ ACTI 100.0 milligram
20151218000048 Enoxaparin Ledraxen 4 000 IE (40 mg)/0,4 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Globalex Pharma OÜ ACTI 40.0 milligram
20151218000024 Enoxaparin Ledraxen 8 000 IE (80 mg)/0,8 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Globalex Pharma OÜ ACTI 80.0 milligram
20151218000055 Enoxaparin Ledraxen 2 000 IE (20 mg)/0,2 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Globalex Pharma OÜ ACTI 20.0 milligram
20151218000031 Enoxaparin Ledraxen 6 000 IE (60 mg)/0,6 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Globalex Pharma OÜ ACTI 60.0 milligram
20170530000185 Klexane 100 000 IE (1 000 mg)/10 ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Sanofi AB ACTI 1000.0 milligram
20170530000123 Klexane 2 000 IE (20 mg)/0,2 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sanofi AB ACTI 20.0 milligram
20170530000161 Klexane 10 000 IE (100 mg)/1 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sanofi AB ACTI 100.0 milligram
20170530000154 Klexane 8 000 IE (80 mg)/0,8 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sanofi AB ACTI 80.0 milligram
20170530000130 Klexane 4 000 IE (40 mg)/0,4 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sanofi AB ACTI 40.0 milligram
20170530000147 Klexane 6 000 IE (60 mg)/0,6 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sanofi AB ACTI 60.0 milligram
20170530000208 Klexane 15 000 IE (150 mg)/1 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sanofi AB ACTI 150.0 milligram
20170530000178 Klexane 30 000 IE (300 mg)/3 ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Sanofi AB ACTI 300.0 milligram
20170530000192 Klexane 12 000 IE (120 mg)/0,8 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sanofi AB ACTI 120.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-10-28 Kopplat NPL-id
2021-10-21 Kopplat NPL-id
2021-04-21 Ny substans. Tillagd efter avvikelse på ALB. Gränser satta utifrån ePed-instruktion i doseringsenhet mg/kg. Prematurfödda respektive fullgångna nyfödda kan inte separeras så gränsen för nyfödda och barn 1-2 mån är satt utifrån doseringen för prematurfödda.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 0,0288 mg per kg kroppsvikt 0,0288 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 999 kg 0 0,0576 mg per kg kroppsvikt 0,0576 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20110809000492 Epoprostenol CampusPharma 0,5 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning Läkemedel Campus Pharma AB ARES 0.5 milligram
20110809000508 Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning Läkemedel Campus Pharma AB ARES 1.5 milligram
20170206000037 Epoprostenol Ebb 1,5 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB 2018-12-31 ARES 1.5 milligram
20170206000020 Epoprostenol Ebb 0,5 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB 2018-12-31 ARES 0.5 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-04-21 Uppdatering av gränser utifrån uppdaterad ePed-instruktion. Åldersintervallet 12-18 år har tagits bort. Justering av åldersangivelsen 1 mån (från 0,0833 till 0,0767) enligt standard. Ges endast som kontinuerlig infusion så max enskild dos är satt som samma som max dygnsdos.
2018-01-25 Kopplat NPL-id
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,25 13 år 0 33 kg 7,5 15 mg per kg kroppsvikt 30 mg per kg kroppsvikt 10
0,25 13 år 33 999 kg 250 500 mg per patient 1000 mg per patient 10
13 18 år 0 999 kg 500 1000 mg per patient 1000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20160121000021 Ertapenem Fresenius Kabi 1 g Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ARES 1.0 gram
20020418000014 Invanz® 1 g Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB ARES 1.0 gram

Datum Central redaktion kommentar
2021-10-12 Avpublicerad: NejGodkänd: Nej Version: 20211011_150309 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 3 10 mg per kg kroppsvikt 40 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 80 kg 3 12,5 mg per kg kroppsvikt 50 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 80 999 kg 240 1000 mg per patient 4000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19561113000014 Abboticin® 1 g Pulver till infusionsvätska, lösning Läkemedel Amdipharm Limited ARES 1.0 gram
20160109000050 Erythromycin Ebb 1 g Pulver till infusionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB ARES 1.0 gram
20130603024616 Erythromycin Panpharma 1 g Pulver till infusionsvätska, lösning Läkemedel Panpharma Nordic AS ARES 1.0 gram

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-18 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-10-28 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2021-10-21 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2021-10-14 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-10-07 Avfärdat NPL-id för produkt med fel beredningsform.
2021-08-05 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-01-21
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 1 25 mg per kg kroppsvikt 50 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 40 kg 1 50 mg per kg kroppsvikt 100 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 40 999 kg 40 2000 mg per patient 4000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20210621000011 Abboticin 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Amdipharm Limited ARES 250.0 milligram
19861003000040 Abboticin® Novum 500 mg Tablett Läkemedel Amdipharm Limited ARES 500.0 milligram
19910125000053 Ery-Max® 100 mg/ml Granulat till oral suspension Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ARES 100.0 milligram
19810410000037 Ery-Max® 200 mg Granulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ARES 200.0 milligram
19810410000051 Ery-Max® 250 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 250.0 milligram
20210721000010 Erythro-base 250 mg Tablett Licensläkemedel AA Pharma Inc. ACTI - Ospecificerad
20211110000048 Erythrocine 250 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel Amdipharm Limited ARES - Ospecificerad
20211014000038 Erythromycin 250 mg Enterotablett Licensläkemedel Wilshire Pharmaceuticals, Inc. ACTI - Ospecificerad
20210927000036 Erythromycin 250 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel Amneal Pharmaceuticals LLC ACTI - Ospecificerad
20211007000038 Erythromycin 250 mg Enterokapsel, hård Licensläkemedel Mayne Pharma ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-18 Kopplat NPL-id för Erythrocine 250 mg
2021-10-28 Kopplat NPL-id.
2021-10-21 Kopplat NPL-id
2021-10-14 Kopplat NPL-id
2021-10-07 Kopplat NPL-id
2021-08-05 Kopplat NPL-id för licensprodukt Erythro-base
2018-01-25 Kopplat NPL-id och avfärdat ej relevanta NPL-id
2017-12-13

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
12 18 år 0 999 kg 5 20 mg per patient 20 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20151120000037 Cipralex 20 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Ebb Medical AB ARES 20.0 milligram
20011207000032 Cipralex 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 15.0 milligram
20120712000045 Cipralex 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Paranova Läkemedel AB ARES 10.0 milligram
20040916001665 Cipralex 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Paranova Läkemedel AB 2021-01-31 ARES 10.0 milligram
20150501000086 Cipralex 20 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Orifarm AB ARES 20.0 milligram
20011207000025 Cipralex 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 10.0 milligram
20161007000050 Cipralex 20 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel 2care4 ApS ARES 20.0 milligram
20150501000062 Cipralex 20 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Orifarm AB ARES 20.0 milligram
20180205000037 Cipralex 20 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Medartuum AB ARES 20.0 milligram
20180123000096 Cipralex 20 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel 2care4 ApS ARES 20.0 milligram
20190607000023 Cipralex 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel 2care4 ApS ARES 10.0 milligram
20011207000049 Cipralex 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 20.0 milligram
20011207000018 Cipralex 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 5.0 milligram
20060201000012 Cipralex 20 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 20.0 milligram
20140506000068 Escitalopram Accord 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Accord Healthcare AB ARES 10.0 milligram
20140506000075 Escitalopram Accord 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Accord Healthcare AB ARES 20.0 milligram
20140506000051 Escitalopram Accord 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Accord Healthcare AB ARES 5.0 milligram
20131110000056 Escitalopram Actavis 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 20.0 milligram
20131110000049 Escitalopram Actavis 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 15.0 milligram
20131110000018 Escitalopram Actavis 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 5.0 milligram
20131110000032 Escitalopram Actavis 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 10.0 milligram
20210412000077 Escitalopram Actavis 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel 2care4 ApS ARES 10.0 milligram
20121113000146 Escitalopram Bluefish 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Bluefish Pharmaceuticals AB ARES 15.0 milligram
20121113000139 Escitalopram Bluefish 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Bluefish Pharmaceuticals AB ARES 10.0 milligram
20121113000122 Escitalopram Bluefish 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Bluefish Pharmaceuticals AB ARES 5.0 milligram
20121113000153 Escitalopram Bluefish 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Bluefish Pharmaceuticals AB ARES 20.0 milligram
20130614000036 Escitalopram Glenmark 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB ARES 5.0 milligram
20130614000050 Escitalopram Glenmark 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB ARES 15.0 milligram
20130614000043 Escitalopram Glenmark 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB ARES 10.0 milligram
20130410000049 Escitalopram Krka 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel KRKA Sverige AB ARES 10.0 milligram
20130410000056 Escitalopram Krka 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel KRKA Sverige AB ARES 15.0 milligram
20130410000063 Escitalopram Krka 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel KRKA Sverige AB ARES 20.0 milligram
20130410000032 Escitalopram Krka 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel KRKA Sverige AB ARES 5.0 milligram
20011214000186 Escitalopram Lundbeck 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 10.0 milligram
20011214000209 Escitalopram Lundbeck 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 20.0 milligram
20011214000193 Escitalopram Lundbeck 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 15.0 milligram
20011214000179 Escitalopram Lundbeck 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 5.0 milligram
20150619000022 Escitalopram Mylan 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Mylan AB ARES 10.0 milligram
20150619000015 Escitalopram Mylan 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Mylan AB ARES 5.0 milligram
20121206000084 Escitalopram STADA 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ARES 5.0 milligram
20121206000091 Escitalopram STADA 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ARES 10.0 milligram
20121206000114 Escitalopram STADA 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ARES 20.0 milligram
20121206000107 Escitalopram STADA 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ARES 15.0 milligram
20121123000013 Escitalopram SUN 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ARES 10.0 milligram
20121123000020 Escitalopram SUN 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ARES 20.0 milligram
20111216000044 Escitalopram Sandoz 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ARES 5.0 milligram
20111216000068 Escitalopram Sandoz 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ARES 15.0 milligram
20111216000051 Escitalopram Sandoz 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ARES 10.0 milligram
20111216000075 Escitalopram Sandoz 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ARES 20.0 milligram
20111217000098 Escitalopram Teva 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 20.0 milligram
20111217000067 Escitalopram Teva 5 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 5.0 milligram
20111217000081 Escitalopram Teva 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 15.0 milligram
20111217000074 Escitalopram Teva 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 10.0 milligram
20200924000030 Escitalopram Teva 15 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Ebb Medical AB ARES 15.0 milligram
20090225000026 Premalex 20 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 20.0 milligram
20090225000019 Premalex 10 mg Filmdragerad tablett Läkemedel H. Lundbeck AB ARES 10.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-10-14 Kopplat NPL-id
2021-02-11 Kopplat NPL-id
2020-09-09

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0,1 2,4 mg per kg kroppsvikt 2,4 mg per kg kroppsvikt 10 Rimlighetskontrollen varnar för maxdos som gäller inför och under större ingrepp.
0,0767 18 år 0 999 kg 0,1 6 mg per kg kroppsvikt 6 mg per kg kroppsvikt 10 Rimlighetskontrollen varnar för maxdos som gäller inför och under större ingrepp.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20181129000097 Esketamine Kalceks 25 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel AS KALCEKS ARES 25.0 milligram
20181129000080 Esketamine Kalceks 5 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel AS KALCEKS ARES 5.0 milligram
20171201000053 Esketamine Orifarm 5 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 5.0 milligram
20171201000060 Esketamine Orifarm 25 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 25.0 milligram
20161025000032 Ketanest 5 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ARES 5.0 milligram
20161025000049 Ketanest 25 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ARES 25.0 milligram
20180807000015 Ketanest S 25 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel PFIZER PHARMA PFE GmbH ARES - Ospecificerad
20130105000064 Ketanest® 5 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ARES 5.0 milligram
20130105000071 Ketanest® 25 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ARES 25.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-09-09 Kopplat NPL-id
2020-08-27 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2020-02-13 Kopplat NPL-id
2019-12-19 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-12-18
2019-08-15 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-01-21
2018-08-16 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2018-01-25 Kopplat NPL-id
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,5 18 år 0 999 kg 0,7 2 mg per kg kroppsvikt 6 mg per kg kroppsvikt 10 Rimlighetskontrollen varnar för maxdos som gäller för procedursmärta.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20181129000097 Esketamine Kalceks 25 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel AS KALCEKS ARES 25.0 milligram
20181129000080 Esketamine Kalceks 5 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel AS KALCEKS ARES 5.0 milligram
20171201000053 Esketamine Orifarm 5 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 5.0 milligram
20171201000060 Esketamine Orifarm 25 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 25.0 milligram
20161025000032 Ketanest 5 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ARES 5.0 milligram
20161025000049 Ketanest 25 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ARES 25.0 milligram
20180807000015 Ketanest S 25 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel PFIZER PHARMA PFE GmbH ARES - Ospecificerad
20130105000064 Ketanest® 5 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ARES 5.0 milligram
20130105000071 Ketanest® 25 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ARES 25.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-09-09 Kopplat NPL-id
2020-08-27 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2020-02-13 Kopplat NPL-id
2019-12-19 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-08-15 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2018-08-16 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2018-01-25 Kopplat NPL-id
2017-09-07 Uppdaterat NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 2 mg per kg kroppsvikt 2 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 30 kg 0 3 mg per kg kroppsvikt 3 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 30 999 kg 0 80 mg per patient 80 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20100930000096 Esomeprazol SUN 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ARES 40.0 milligram
20151023000028 Esomeprazol SUN Pharma 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ARES 40.0 milligram
20100507000030 Esomeprazol Sandoz 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Sandoz A/S 2017-11-30 ARES 40.0 milligram
20120924000017 Esomeprazol Stada 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel STADA Nordic ApS ARES 40.0 milligram
20130810000014 Esomeprazole Accord 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Accord Healthcare AB ARES 40.0 milligram
20200422000068 Nexium 40 mg Pulver till infusionsvätska, lösning Licensläkemedel AstraZeneca GmbH ARES - Ospecificerad
20200429000030 Nexium 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Grünenthal B.V. ARES - Ospecificerad
20030822000043 Nexium® 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Grunenthal Sweden AB ARES 40.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-12 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-02-25 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2020-09-17 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-07-30 Avfärdat NPL-id för ej relevanta beredningsformer.
2020-05-07 Kopplat NPL-id för licensprodukter
2019-11-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningform
2019-08-01 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-07-07 OK enligt Synnöve, generösare gränser är inte riskfyllt. Vill undvika warning fatigue.
2019-06-28
2019-06-13 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-03-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-02-14 Kopplat NPL-id
2019-02-13
2018-04-26 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2018-03-22 Avfärdat ej relevanta NPL-id
2018-03-08 Avfärdat ej relevant NPL-id
2017-12-06 Uppdaterat NPLid
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 2 mg per kg kroppsvikt 2 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 30 kg 0 3 mg per kg kroppsvikt 3 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 30 999 kg 0 80 mg per patient 80 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20111101000043 Esomeprazol Actavis 20 mg Enterotablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 20.0 milligram
20111101000050 Esomeprazol Actavis 40 mg Enterotablett Läkemedel Teva Sweden AB ARES 40.0 milligram
20130405000030 Esomeprazol Apofri 20 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Apofri AB ARES 20.0 milligram
20111207000060 Esomeprazol Jubilant 40 mg Enterotablett Läkemedel Medical Valley Invest AB ARES 40.0 milligram
20111207000053 Esomeprazol Jubilant 20 mg Enterotablett Läkemedel Medical Valley Invest AB ARES 20.0 milligram
20100325000038 Esomeprazol Krka 20 mg Enterokapsel, hård Läkemedel KRKA Sverige AB ARES 20.0 milligram
20100325000045 Esomeprazol Krka 40 mg Enterokapsel, hård Läkemedel KRKA Sverige AB ARES 40.0 milligram
20101120000056 Esomeprazol Mylan 40 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Mylan AB ARES 40.0 milligram
20101120000049 Esomeprazol Mylan 20 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Mylan AB ARES 20.0 milligram
20101217000198 Esomeprazol Pensa 40 mg Enterotablett Läkemedel Pensa Pharma AB 2019-09-01 ARES 40.0 milligram
20101217000181 Esomeprazol Pensa 20 mg Enterotablett Läkemedel Pensa Pharma AB 2019-09-01 ARES 20.0 milligram
20151002000131 Esomeprazol Pensa 40 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Pensa Pharma AB ARES 40.0 milligram
20151002000124 Esomeprazol Pensa 20 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Pensa Pharma AB ARES 20.0 milligram
20100409000022 Esomeprazol STADA 40 mg Enterokapsel, hård Läkemedel STADA Nordic ApS ARES 40.0 milligram
20100324000053 Esomeprazol ratiopharm 20 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Teva Sweden AB 2020-10-12 ARES 20.0 milligram
20100324000060 Esomeprazol ratiopharm 40 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Teva Sweden AB 2020-10-12 ARES 40.0 milligram
20200131000038 Esomeprazole Orifarm 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 10.0 milligram
20100401000136 Esomeprazole SUN 40 mg Enterotablett Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ARES 40.0 milligram
20100401000129 Esomeprazole SUN 20 mg Enterotablett Läkemedel Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. ARES 20.0 milligram
20200702000108 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Paranova Läkemedel AB ARES 10.0 milligram
20131102000118 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel 2care4 ApS ARES 10.0 milligram
20180815000014 Nexium 20 mg Enterotablett Läkemedel Ebb Medical AB ARES 20.0 milligram
20180815000021 Nexium 40 mg Enterotablett Läkemedel Ebb Medical AB ARES 40.0 milligram
20190322000049 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Medartuum AB ARES 10.0 milligram
20170202000130 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel 2care4 ApS ARES 10.0 milligram
20151017000102 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Medartuum AB ARES 10.0 milligram
20130822000095 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Orifarm AB ARES 10.0 milligram
20121215000051 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Medartuum AB ARES 10.0 milligram
20131101000096 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel 2care4 ApS ARES 10.0 milligram
20160525000078 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Paranova Läkemedel AB ARES 10.0 milligram
20201028000056 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Abacus Medicine A/S ARES 10.0 milligram
20121003000065 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel 2care4 ApS ARES 10.0 milligram
20190502000111 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Paranova Läkemedel AB 2022-01-31 ARES 10.0 milligram
20130822000064 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Orifarm AB ARES 10.0 milligram
20061101000010 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Grunenthal Sweden AB ARES 10.0 milligram
20160525000061 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Paranova Läkemedel AB 2021-01-31 ARES 10.0 milligram
20150619000077 Nexium 10 mg Enterogranulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Medartuum AB ARES 10.0 milligram
20120803000015 Nexium Control 20 mg Enterotablett Läkemedel GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS ARES 20.0 milligram
20000310000237 Nexium® 20 mg Enterotablett Läkemedel Grunenthal Sweden AB ARES 20.0 milligram
20000310000244 Nexium® 40 mg Enterotablett Läkemedel Grunenthal Sweden AB ARES 40.0 milligram
20010223000156 Nexium® HP Tablett Läkemedel AstraZeneca AB 2019-12-30 ARES 20.0 milligram
20100604000049 Ulcerex 20 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Aristo Pharma GmbH ARES 20.0 milligram
20100604000094 Ulcerex 40 mg Enterokapsel, hård Läkemedel Aristo Pharma GmbH ARES 40.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-12 Kopplat NPL-id
2021-02-25 Kopplat NPL-id
2020-09-17 Kopplat NPL-id
2020-07-30 Kopplat NPL-id
2020-05-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-11-07 Kopplat NPL-id
2019-08-01 Kopplat NPL-id
2019-07-07 OK enligt Synnöve, generösare gränser är inte riskfyllt. Vill undvika warning fatigue.
2019-06-28

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 60 kg 0 5 mg per kg kroppsvikt 10 mg per kg kroppsvikt 10 Rimlighetskontrollen kommer reagera på doser över 5 mg/kg
Vid laddningsdoser behövs högre doser.
0 18 år 60 999 kg 0 300 mg per patient 600 mg per patient 10 Rimlighetskontrollen kommer reagera på doser över 300 mg per patient
Vid laddningsdoser behövs högre doser.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19760225000015 Fenemal Meda 200 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 200.0 milligram
20091026000147 Fenobarbital APL 20 mg/ml Injektionsvätska, lösning Extemporeläkemedel ARES 20.0 milligram
20180611000065 Luminal 200mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Kern Pharma S.L. ARES - Ospecificerad
20210421000020 Luminal 219 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Desitin Arzneimittel GmbH ARES - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-06 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-04-29 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2021-01-21 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-01-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-11-05 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-08-06 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-01-21
2018-08-09 Kopplat NPL-id för licensprodukt Luminal
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 5 mg per kg kroppsvikt 5 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 999 kg 0 8 mg per kg kroppsvikt 8 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20201229000046 Aphenylbarbit 100 mg Tablett Licensläkemedel Streuli ACTI - Ospecificerad
20201014000046 Aphenylbarbit 50 mg Tablett Licensläkemedel Streuli ACTI - Ospecificerad
20200728000076 Aphenylbarbit 15 mg Tablett Licensläkemedel Streuli ACTI - Ospecificerad
20210401000071 Fenemal DLF 50 mg Tablett Licensläkemedel Dansk Lægemiddelforsyning DLF ApS ACTI - Ospecificerad
19731109000056 Fenemal Meda 50 mg Tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2021-09-08 ACTI 50.0 milligram
19731109000063 Fenemal Meda 100 mg Tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 100.0 milligram
19731109000049 Fenemal Meda 15 mg Tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2021-09-08 ACTI 15.0 milligram
20091105000440 Fenemal Recip 50 mg Tablett Extemporeläkemedel 2020-11-13
20030804000948 Fenobarbital APL 5 mg/ml Oral lösning Extemporeläkemedel ARES 5.0 milligram
20210113000031 Phenobarbital Teva 15 mg Tablett Licensläkemedel Teva UK Ltd ACTI - Ospecificerad
20201217000010 Phenobarbital-neuraxpharm 15 mg Tablett Licensläkemedel neuraxpharm Arzneimittel GmbH ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-06 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2021-04-29 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-01-21 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2021-01-07 Kopplat NPL-id
2020-11-05 Kopplat NPL-id
2020-08-06 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2020-02-19
2019-01-21
2018-08-09 Avfärdat NPL-id för licensprodukt med icke relevant beredningsform
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0192 år 0 999 kg 12 25 mg per kg kroppsvikt 50 mg per kg kroppsvikt 10
0,0192 0,0575 år 0 999 kg 12 25 mg per kg kroppsvikt 75 mg per kg kroppsvikt 10
0,0575 0,0767 år 0 999 kg 12 25 mg per kg kroppsvikt 100 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 40 999 kg 1000 2000 mg per patient 6000 mg per patient 10
0,0767 18 år 0 40 kg 12 50 mg per kg kroppsvikt 150 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20110720000083 Avopenin 1 g Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 1000.0 milligram
20110720000076 Avopenin 800 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 800.0 milligram
20120302000097 Fenoximetylpenicillin EQL Pharma 800 mg Filmdragerad tablett Läkemedel EQL Pharma AB ACTI 800.0 milligram
20120302000103 Fenoximetylpenicillin EQL Pharma 1 g Filmdragerad tablett Läkemedel EQL Pharma AB ACTI 1000.0 milligram
20180108000028 Fenoximetylpenicillin Orifarm 800 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 800.0 milligram
20180108000035 Fenoximetylpenicillin Orifarm 1 g Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 1.0 gram
19790831000024 Kåvepenin® 1 g Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 1.0 gram
19731214000071 Kåvepenin® 800 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 800.0 milligram
19840907000066 Kåvepenin® 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 250.0 milligram
19801003000138 Kåvepenin® 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 500.0 milligram
19860131000090 Kåvepenin® 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2019-12-10 ACTI 125.0 milligram
19710312000022 Kåvepenin® 250 mg Granulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 250.0 milligram
19780901000023 Kåvepenin® 250 mg/ml Granulat till orala droppar, lösning Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 250.0 milligram
19900504000194 Kåvepenin® 100 mg/ml Granulat till oral suspension Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 100.0 milligram
19860425000034 Kåvepenin® Frukt 50 mg/ml Granulat till oral suspension Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 50.0 milligram
20150829000041 Primve 50 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel 2care4 Generics ApS ACTI 50.0 milligram
19920410000064 Tikacillin 1 g Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 1.0 gram
19920410000033 Tikacillin 250 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2019-12-10 ACTI 250.0 milligram
19920410000088 Tikacillin 250 mg Granulat till oral suspension i dospåse Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2019-11-18 ACTI 250.0 milligram
19920410000149 Tikacillin 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2019-12-10 ACTI 125.0 milligram
19920410000040 Tikacillin 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2019-12-10 ACTI 500.0 milligram
19920410000095 Tikacillin 50 mg/ml Granulat till oral suspension Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2019-11-18 ACTI 50.0 milligram
19920410000057 Tikacillin 800 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ACTI 800.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-12 Kopplat NPL-id
2019-04-24
2019-01-21

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 999 kg 0,001 0,010 mg per kg kroppsvikt 0,010 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20140329000214 Accofil 30 ME/0,5 ml Injektions- / infusionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 600.0 mikrogram
20140329000221 Accofil 48 ME/0,5 ml Injektions- / infusionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 960.0 mikrogram
19910315000023 Neupogen® 0,3 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Amgen AB ACTI 0.3 milligram
20010629000248 Neupogen® Novum 0,96 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Amgen AB 2021-12-31 ACTI 0.96 milligram
20010629000231 Neupogen® Novum 0,6 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Amgen AB 2021-12-31 ACTI 0.6 milligram
20090422000010 Nivestim 12 ME/0,2 ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI 0.12 milligram
20090422000034 Nivestim 48 ME/0,5 ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI 0.48 milligram
20090422000027 Nivestim 30 ME/0,5 ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI 0.3 milligram
20070130000045 Ratiograstim 48 MIE Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 48.0 miljoner internationella enheter
20070130000038 Ratiograstim 30 MIE Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 30.0 miljoner internationella enheter
20071016000050 Zarzio 48 ME/0,5 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sandoz A/S ACTI 0.48 milligram
20071016000043 Zarzio 30 ME/0,5 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sandoz A/S ACTI 0.3 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-06-26 Kopplat NPL-id för biosimilarer
2020-02-19
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid, endast 0,3 mg/ml lämplig för intravenös tillförsel
2017-09-07 Bortvalt alla förfyllda sprutor, endast 0,3 mg/ml i injektionsflaska lämpad för intravenös tillförsel.
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 999 kg 0,001 0,010 mg per kg kroppsvikt 0,010 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20140329000221 Accofil 48 ME/0,5 ml Injektions- / infusionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 960.0 mikrogram
20140329000214 Accofil 30 ME/0,5 ml Injektions- / infusionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 600.0 mikrogram
20110928000014 Neupogen Novum 0,6 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel 2care4 ApS 2018-12-31 ACTI 0.6 milligram
20101209000045 Neupogen Novum 0,6 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Orifarm AB 2015-12-31 ACTI 0.6 milligram
20110928000021 Neupogen Novum 0,96 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel 2care4 ApS 2017-01-31 ACTI 0.96 milligram
20140329000122 Neupogen Novum 0,96 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Northern Medical Group ApS 2018-09-30 ACTI 0.96 milligram
20110113000010 Neupogen Novum 0,6 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Orifarm AB 2017-12-31 ACTI 0.6 milligram
20110112000080 Neupogen Novum 0,6 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Orifarm AB 2017-12-31 ACTI 0.6 milligram
20140329000115 Neupogen Novum 0,6 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Northern Medical Group ApS 2018-09-30 ACTI 0.6 milligram
20110113000027 Neupogen Novum 0,96 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Orifarm AB 2015-12-31 ACTI 0.96 milligram
19910315000023 Neupogen® 0,3 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Amgen AB ACTI 0.3 milligram
20010629000248 Neupogen® Novum 0,96 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Amgen AB 2021-12-31 ACTI 0.96 milligram
20010629000231 Neupogen® Novum 0,6 mg/ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Amgen AB 2021-12-31 ACTI 0.6 milligram
20090422000010 Nivestim 12 ME/0,2 ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI 0.12 milligram
20090422000034 Nivestim 48 ME/0,5 ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI 0.48 milligram
20090422000027 Nivestim 30 ME/0,5 ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI 0.3 milligram
20070130000045 Ratiograstim 48 MIE Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 48.0 miljoner internationella enheter
20070130000038 Ratiograstim 30 MIE Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 30.0 miljoner internationella enheter
20071016000050 Zarzio 48 ME/0,5 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sandoz A/S ACTI 0.48 milligram
20071016000043 Zarzio 30 ME/0,5 ml Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Läkemedel Sandoz A/S ACTI 0.3 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-06-26 Kopplat NPL-id för biosimilarer
2020-02-19
2017-09-07 Bortvalt de med enhet ME.
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0192 år 0 999 kg 7,5 25 mg per kg kroppsvikt 50 mg per kg kroppsvikt 10
0,0192 0,0575 år 0 999 kg 7,5 25 mg per kg kroppsvikt 75 mg per kg kroppsvikt 10
0,0575 0,0767 år 0 999 kg 7,5 25 mg per kg kroppsvikt 100 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 60 kg 7,5 33 mg per kg kroppsvikt 100 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 60 999 kg 450 2000 mg per patient 6000 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20181220000064 Flucloxacillin 250 mg/5 ml Granulat till oral lösning Licensläkemedel Crescent Pharma Limited ARES - Ospecificerad
20100324000039 Flucloxacillin Orion 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB ARES 500.0 milligram
20150901000037 Flucloxacillin Orion 1 g Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB ARES 1000.0 milligram
20100324000046 Flucloxacillin Orion 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB ARES 750.0 milligram
20070516000027 Flucloxacillin Sandoz 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ARES 500.0 milligram
20070516000034 Flucloxacillin Sandoz 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Sandoz A/S ARES 750.0 milligram
20160709000016 Flukloxacillin Meda 1 g Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ARES 1.0 gram
20041007000062 Flukloxacillin Meda 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ARES 750.0 milligram
20041007000055 Flukloxacillin Meda 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2021-09-23 ARES 500.0 milligram
20160709000023 Heracillin 1 g Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ARES 1.0 gram
19861212000091 Heracillin® 125 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ARES 125.0 milligram
19880916000183 Heracillin® 50 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ARES 50.0 milligram
19750124000056 Heracillin® 500 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) ARES 500.0 milligram
19911129000025 Heracillin® 750 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2021-07-20 ARES 750.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-05 Version: 20210504_141922 Koppling av NPL-id

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 67 kg 0 12 mg per kg kroppsvikt 12 mg per kg kroppsvikt 10 Rimlighetskontrollen kommer reagera på doser över 12 mg/kg. Vid laddningsdoser behövs högre doser.
0 18 år 67 999 kg 0 600 mg per patient 600 mg per patient 10 Rimlighetskontrollen kommer reagera på doser över 600 mg per patient. Vid laddningsdoser behövs högre doser.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20080130000013 Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ACTI 2.0 milligram
20070118000012 Fluconazol Navamedic 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Navamedic ASA ACTI 2.0 milligram
20040916000484 Fluconazol Pharmathen 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Pharmathen S.A. 2017-12-19 ACTI 2.0 milligram
20070809000017 Fluconazole B. Braun 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel B. Braun Medical AB ACTI 2.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-08-05 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-05-27 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-11-26 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-11-19 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-05-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-03-19 Avfärdat NPLid för produkter med ej relevant beredningsform
2020-01-09 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-08-01 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-07-04 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-06-13 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-05-16 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt.
2019-01-31
2018-08-16 Avfärdat NPL-id för produkt med irrelevant beredningsform
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 67 kg 0 12 mg per kg kroppsvikt 12 mg per kg kroppsvikt 10 Rimlighetskontrollen kommer reagera på doser över 12 mg/kg. Vid laddningsdoser behövs högre doser.
0 18 år 67 999 kg 0 600 mg per patient 600 mg per patient 10 Rimlighetskontrollen kommer reagera på doser över 600 mg per patient. Vid laddningsdoser behövs högre doser.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20051223000043 Diflucan 40 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Omnia Läkemedel AB 2018-01-31 ACTI 40.0 milligram
20120127000029 Diflucan 10 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Orifarm AB ACTI 10.0 milligram
20201020000047 Diflucan 40 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Paranova Läkemedel AB ACTI 40.0 milligram
20140416000028 Diflucan 40 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Cross Pharma AB 2018-01-31 ACTI 40.0 milligram
20130130000053 Diflucan 40 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Orifarm AB ACTI 40.0 milligram
20120127000036 Diflucan 10 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Orifarm AB ACTI 10.0 milligram
20091208000033 Diflucan 10 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Omnia Läkemedel AB 2018-03-31 ACTI 10.0 milligram
20150602000220 Diflucan 40 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel 2care4 ApS ACTI 40.0 milligram
20030910000016 Diflucan 40 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Orifarm AB ACTI 40.0 milligram
20140416000011 Diflucan 40 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Cross Pharma AB 2018-01-31 ACTI 40.0 milligram
20131016000105 Diflucan 40 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Medartuum AB ACTI 40.0 milligram
20131228000115 Diflucan 10 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Orifarm AB ACTI 10.0 milligram
20131016000099 Diflucan 10 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Medartuum AB ACTI 10.0 milligram
20051223000036 Diflucan 10 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Omnia Läkemedel AB 2018-03-31 ACTI 10.0 milligram
19910517000067 Diflucan® 40 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Pfizer AB ACTI 40.0 milligram
19910517000050 Diflucan® 10 mg/ml Pulver till oral suspension Läkemedel Pfizer AB ACTI 10.0 milligram
19900504000019 Diflucan® 50 mg Kapsel, hård Läkemedel Pfizer AB ACTI 50.0 milligram
19890203000055 Diflucan® 150 mg Kapsel, hård Läkemedel Pfizer AB ACTI 150.0 milligram
19900504000071 Diflucan® 200 mg Kapsel, hård Läkemedel Pfizer AB ACTI 200.0 milligram
20100908000059 Fluconazol Actavis 200 mg Kapsel, hård Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 200.0 milligram
20100908000028 Fluconazol Actavis 50 mg Kapsel, hård Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 50.0 milligram
20100908000035 Fluconazol Actavis 100 mg Kapsel, hård Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 100.0 milligram
20071221000081 Fluconazol Aurobindo 50 mg Kapsel, hård Läkemedel Orion Pharma AB ACTI 50.0 milligram
20071221000104 Fluconazol Aurobindo 150 mg Kapsel, hård Läkemedel Orion Pharma AB ACTI 150.0 milligram
20200908000025 Fluconazol Aurobindo 50 mg Kapsel, hård Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 50.0 milligram
20200908000032 Fluconazol Aurobindo 200 mg Kapsel, hård Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 200.0 milligram
20040305000071 Fluconazol HEXAL 150 mg Kapsel, hård Läkemedel Hexal A/S ACTI 150.0 milligram
20040305000088 Fluconazol HEXAL 200 mg Kapsel, hård Läkemedel Hexal A/S ACTI 200.0 milligram
20040305000057 Fluconazol HEXAL 50 mg Kapsel, hård Läkemedel Hexal A/S ACTI 50.0 milligram
20040305000064 Fluconazol HEXAL 100 mg Kapsel, hård Läkemedel Hexal A/S ACTI 100.0 milligram
20031017000060 Fluconazol Krka 150 mg Kapsel, hård Läkemedel KRKA Sverige AB ACTI 150.0 milligram
20031017000077 Fluconazol Krka 200 mg Kapsel, hård Läkemedel KRKA Sverige AB ACTI 200.0 milligram
20180917000011 Fluconazol Krka 200 mg Kapsel, hård Läkemedel Orifarm AB 2020-12-31 ACTI 200.0 milligram
20031017000046 Fluconazol Krka 50 mg Kapsel, hård Läkemedel KRKA Sverige AB ACTI 50.0 milligram
20031017000053 Fluconazol Krka 100 mg Kapsel, hård Läkemedel KRKA Sverige AB ACTI 100.0 milligram
20190527000035 Fluconazole Abacus Medicine 200 mg Kapsel, hård Läkemedel Abacus Medicine A/S ACTI 200.0 milligram
20110108000025 Fluconazole Accord 50 mg Kapsel, hård Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 50.0 milligram
20110108000032 Fluconazole Accord 100 mg Kapsel, hård Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 100.0 milligram
20110108000056 Fluconazole Accord 200 mg Kapsel, hård Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 200.0 milligram
20110108000049 Fluconazole Accord 150 mg Kapsel, hård Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 150.0 milligram
20190821000045 Fluconazole CC Pharma 200 mg Kapsel, hård Läkemedel CC Pharma Nordic ApS ACTI 200.0 milligram
20180123000058 Flukonazol 2care4 50 mg Kapsel, hård Läkemedel 2care4 ApS ACTI 50.0 milligram
20180123000065 Flukonazol 2care4 200 mg Kapsel, hård Läkemedel 2care4 ApS ACTI 200.0 milligram
20180926000026 Flukonazol Ebb 50 mg Kapsel, hård Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 50.0 milligram
20170727000127 Flukonazol Ebb 200 mg Kapsel, hård Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 200.0 milligram
20040916002648 Flukonazol Medartuum 150 mg Kapsel, hård Läkemedel Medartuum Medical AB 2021-01-29 ACTI 150.0 milligram
20040916002631 Flukonazol Medartuum 50 mg Kapsel, hård Läkemedel Medartuum Medical AB 2021-01-29 ACTI 50.0 milligram
20190327000020 Larfungo 50 mg Kapsel, hård Läkemedel 2care4 ApS ACTI 50.0 milligram
20190327000037 Larfungo 100 mg Kapsel, hård Läkemedel 2care4 ApS ACTI 100.0 milligram
20200827000014 Larfungo 100 mg Kapsel, hård Läkemedel 2care4 ApS ACTI 100.0 milligram
20100908000042 Solona 150 mg Kapsel, hård Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 150.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-08-05 Kopplat NPL-id för Fluconazol Actavis
2021-05-27 Kopplat NPL-id
2020-11-26 Kopplat NPL-id
2020-11-19 Kopplat NPL-id
2020-05-07 Kopplat NPL-id
2020-03-19 Kopplat NPLid för kapsel 50 och 100 mg
2020-01-09 Kopplat NPL-id
2019-08-01 Kopplat NPL-id
2019-07-04 Kopplat NPL-id
2019-06-13 Kopplat NPL-id
2019-05-16 Kopplat NPL-id.
2019-01-31
2018-08-16 Kopplat NPL-id
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 20 kg 00 0,010 mg per kg kroppsvikt 0,050 mg per kg kroppsvikt 10
0 18 år 20 999 kg 0 0,200 mg per patient 1 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20040607007686 Flumazenil Actavis 0,1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Teva Sweden AB 2019-01-31 ACTI 0.1 milligram
20060907000026 Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel B. Braun Medical AB 2018-12-31 ACTI 0.1 milligram
20050620000588 Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ACTI 0.1 milligram
20050620000571 Flumazenil hameln 0,1 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Biocodex AB ACTI 0.1 milligram
19880318000064 Lanexat® 0,1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Cheplapharm Arzneimittel GmbH 2020-07-31 ACTI 0.1 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2018-09-05

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 167 kg 0 2 mg per kg kroppsvikt 6 mg per kg kroppsvikt 10 Högre doser kan förekomma.
0 18 år 167 999 kg 0 500 mg per patient 1000 mg per patient 10 Högre doser kan förekomma.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19801003000053 Furix® 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 10.0 milligram
20141212000014 Furosemid Accord 10 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Accord Healthcare AB ACTI 10.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-24 Justering utifrån uppdaterade ePed-instruktioner. I de sänkt max dygnsdos för barn från 12 mg/kg/dygn till 6 mg/kg/dygn, sänker på samma sätt här. Då blir gränserna för nyfödda och barn desamma och de båda åldersintervallen slås ihop. Brytvikten 167 kg är enbart matematiskt uträknad. Ändrat texten i doseringsinformation.
2020-12-02
2019-09-27
2019-02-13
2018-01-25 Kopplat NPL-id
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 2 mg per kg kroppsvikt 4 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 999 kg 0 6 mg per kg kroppsvikt 12 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20151223000217 Diural 10 mg/ml Orala droppar, lösning Licensläkemedel Actavis Group hf. ACTI - Ospecificerad
20160301000087 Frusol 50 mg/5 ml Oral lösning Licensläkemedel Rosemont Pharmaceuticals Ltd ACTI - Ospecificerad
19980626000074 Furix Retard 30 mg Depotkapsel, hård Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 30.0 milligram
19980626000081 Furix Retard 60 mg Depotkapsel, hård Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 60.0 milligram
19801003000077 Furix® 500 mg Tablett Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 500.0 milligram
19801003000060 Furix® 40 mg Tablett Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 40.0 milligram
19870213000085 Furix® 20 mg Tablett Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 20.0 milligram
20091105000501 Furix® Retard 60 mg Depotkapsel, hård Extemporeläkemedel 2015-07-01
20091105000495 Furix® Retard 30 mg Depotkapsel, hård Extemporeläkemedel 2015-07-01
20050422000038 Furosemid Copyfarm 20 mg Tablett Läkemedel Copyfarm AB 2017-12-01 ACTI 20.0 milligram
20050422000045 Furosemid Copyfarm 40 mg Tablett Läkemedel Copyfarm AB 2017-12-01 ACTI 40.0 milligram
20050602000018 Furosemid Hexal 40 mg Tablett Läkemedel Hexal A/S ACTI 40.0 milligram
19820205000173 Furosemid Meda 25 mg Tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2021-06-07 ACTI 25.0 milligram
19820205000197 Furosemid Meda 500 mg Tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2019-11-18 ACTI 500.0 milligram
20140603000107 Furosemid Orifarm 40 mg Tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 40.0 milligram
19820205000180 Furosemid Recip 40 mg Tablett Läkemedel Viatris Sweden (Mylan AB & BGP Products AB, Meda AB) 2018-01-31 ACTI 40.0 milligram
19900615000168 Furosemid Teva 40 mg Tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 40.0 milligram
19990702000096 Impugan® 20 mg Tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 20.0 milligram
19751008000018 Impugan® 500 mg Tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 500.0 milligram
19880429000038 Impugan® 10 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 10.0 milligram
19721020000051 Impugan® 40 mg Tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 40.0 milligram
19820429000034 Lasix® Retard 60 mg Depotkapsel, hård Läkemedel Sanofi AB ACTI 60.0 milligram
19820429000027 Lasix® Retard 30 mg Depotkapsel, hård Läkemedel Sanofi AB ACTI 30.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-12-02
2019-01-19 Ändrat 0,0833 till 0,0767 enligt standard.
2018-08-23
2018-01-25 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 10 kg 0 1 mg per kg kroppsvikt 1 mg per kg kroppsvikt 10
0 18 år 10 999 kg 0 10 mg per patient 10 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20130603020533 Konakion 2 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Roche Pharma AG ACTI - Ospecificerad
20190625000043 Konakion MM 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Cheplapharm Arzneimittel GmbH ACTI - Ospecificerad
20131211000016 Konakion MM Paediatric 2mg/0.2ml 2 mg/0,2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Roche Products Ltd ACTI - Ospecificerad
20181203000050 Konakion prima infanzia 2 mg/0,2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Cheplapharm Arzneimittel GmbH ACTI - Ospecificerad
19890428000113 Konakion® Novum 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Cheplapharm Arzneimittel GmbH ACTI 10.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-02-16 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion. Brytvikt 10 kg för barn då max 10 mg/dos.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 10 kg 0 1 mg per kg kroppsvikt 1 mg per kg kroppsvikt 10
0 18 år 10 999 kg 0 10 mg per patient 10 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20130603010831 Ka-Vit Tropfen 20 mg/ml Orala droppar, emulsion Licensläkemedel INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH ACTI - Ospecificerad
20210113000093 Kaywan 5 mg Tablett Licensläkemedel Eisai Company Ltd. ACTI - Ospecificerad
20130603017861 Menadion "Medic" 10 mg Tablett Licensläkemedel Mylan Denmark ApS ACTI - Ospecificerad
20130603015379 Mephyton 5 mg Tablett Licensläkemedel Bausch Health US, LLC ACTI - Ospecificerad
20150417000026 Neokay 1 mg Kapsel, mjuk Licensläkemedel Neoceuticals Limited ACTI - Ospecificerad
20210126000035 Vitacon 10 mg Dragerad tablett Licensläkemedel Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A. ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-02-16 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktion. Brytvikt 10 kg då max 10 mg/dos.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 6 mg per kg kroppsvikt 12 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 999 kg 0 6 mg per kg kroppsvikt 10 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20160130000036 Cymevene 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Paranova Läkemedel AB 2020-01-31 ARES 500.0 milligram
20111110000065 Cymevene 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB 2020-12-31 ARES 500.0 milligram
20140816000192 Cymevene 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ARES 500.0 milligram
20110223000030 Cymevene 500 mg Pulver till infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB 2018-12-31 ARES 500.0 milligram
20200612000069 Cymevene 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ARES 500.0 milligram
19890317000057 Cymevene® 500 mg Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel Cheplapharm Arzneimittel GmbH ARES 500.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-10-15 Kopplat NPL-id
2019-12-19 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-01-21
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 5 mg per kg kroppsvikt 5 mg per kg kroppsvikt 10 Dosera utifrån koncentrationsbestämning och njurfunktion
0,0767 18 år 0 999 kg 0 10 mg per kg kroppsvikt 10 mg per kg kroppsvikt 10 Dosera utifrån koncentrationsbestämning och njurfunktion

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19820205000227 Gensumycin® 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Sanofi AB ARES 40.0 milligram
20160130000159 Gentamicin Ebb 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB ARES 40.0 milligram
20130603019049 Gentamicin Injection, USP (Pediatric) 20 mg/2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Fresenius Kabi USA, LLC ARES - Ospecificerad
20130603019056 Gentamicin Sulfate In 0,9% Sodium Chloride Injection 1,2 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Baxter Healthcare Corporation 2020-04-21 ARES - Ospecificerad
20130603019063 Gentamicin Sulfate In 0,9% Sodium Chloride Injection 2 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Baxter Healthcare Corporation ARES - Ospecificerad
20211130000165 Gentamicine CF 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Centrafarm B.V. ARES - Ospecificerad
20130603008005 Refobacin 10 mg Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Merck Serono GmbH 2020-04-21 ARES - Ospecificerad
20130603008012 Refobacin 80 mg Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Merck Serono GmbH 2020-04-21 ARES - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-12-08 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2021-10-07 Avfärdat NPL-id för preparat med fel beredningsform
2021-08-05 Avfärdat NPL-id för ej relevanta beredningsformer
2019-07-04 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-02-21 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-01-19 Ändrat 0,0833 till 0,0767 enligt standard.
2017-12-13
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 18 år 0 150 kg 0 0,04 mg per kg kroppsvikt 0,04 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 150 999 kg 0 3 mg per patient 6 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20080221000021 Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Fresenius Kabi AB ARES 1.0 milligram
20070516000010 Granisetron Hameln 1 mg/ml Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Biocodex AB ARES 1.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-12-01
2020-09-17 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-06-25 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-11-28

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 18 år 0 150 kg 0 0,04 mg per kg kroppsvikt 0,04 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 150 999 kg 0 3 mg per patient 6 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20200616000027 Granisetron Mylan Generics 1 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel Mylan S.p.A. ARES - Ospecificerad
20200904000043 Granisetron Mylan Generics 2 mg Filmdragerad tablett Licensläkemedel Mylan S.p.A. ARES - Ospecificerad
20060325000028 Granisetron STADA 2 mg Filmdragerad tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ARES 2.0 milligram
20060325000011 Granisetron STADA 1 mg Filmdragerad tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ARES 1.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-12-01

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 10 mg per kg kroppsvikt 10 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 40 999 kg 0 400 mg per patient 1200 mg per patient 10
0,0767 18 år 0 40 kg 0 10 mg per kg kroppsvikt 30 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20151217000049 Ibuprofen B. Braun 400 mg Infusionsvätska, lösning Läkemedel B. Braun Medical AB ACTI 400.0 milligram
20181218000137 Ibuprofen B. Braun 200 mg Infusionsvätska, lösning Läkemedel B. Braun Medical AB ACTI 200.0 milligram
20151217000056 Ibuprofen B. Braun 600 mg Infusionsvätska, lösning Läkemedel B. Braun Medical AB ACTI 600.0 milligram
20131010000453 Neoprofen 10 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Recordati Rare Diseases Inc 2020-04-28 ARES - Ospecificerad
20040607003497 Pedea® 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Recordati AB ACTI 5.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-04 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-09-16 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-09-09 Avfärdat NPL-id
2021-09-02 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-04-22 Kopplat NPL-id
2021-01-21 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-01-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-11-19 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-10-29 NPL-id avfärdad för tablett
2020-06-11 NPL-id avfärdade, tabletter som inte är aktuella
2019-10-10 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-02-13

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,25 0,5 år 0 999 kg 4 10 mg per kg kroppsvikt 30 mg per kg kroppsvikt 10
0,5 1 år 0 999 kg 4 10 mg per kg kroppsvikt 40 mg per kg kroppsvikt 10
1 18 år 40 999 kg 160 600 mg per patient 2400 mg per patient 10
1 18 år 0 40 kg 4 15 mg per kg kroppsvikt 60 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19820312000097 Brufen® 600 mg Filmdragerad tablett Läkemedel BGP Products AB ACTI 600.0 milligram
19820312000073 Brufen® 20 mg/ml Oral suspension Läkemedel BGP Products AB ACTI 20.0 milligram
19750314000019 Brufen® 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel BGP Products AB ACTI 200.0 milligram
19751008000070 Brufen® 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel BGP Products AB ACTI 400.0 milligram
20080724000061 Ibumax 600 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Vitabalans Oy ACTI 600.0 milligram
20080724000047 Ibumax 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Vitabalans Oy ACTI 200.0 milligram
20080724000054 Ibumax 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Vitabalans Oy ACTI 400.0 milligram
19820429000096 Ibumetin® 400 mg Tablett Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 400.0 milligram
19820429000102 Ibumetin® 600 mg Tablett Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 600.0 milligram
20091105000587 Ibumetin® 400 mg Tablett Extemporeläkemedel 2015-07-01
19820429000089 Ibumetin® 200 mg Tablett Läkemedel Takeda Pharma AB 2017-12-31 ACTI 200.0 milligram
20140304000130 Ibuprofen 2care4 600 mg Filmdragerad tablett Läkemedel 2care4 Generics ApS ACTI 600.0 milligram
20140304000123 Ibuprofen 2care4 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel 2care4 Generics ApS ACTI 400.0 milligram
20161102000078 Ibuprofen ABECE 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 400.0 milligram
20161102000061 Ibuprofen ABECE 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 200.0 milligram
20091204000020 Ibuprofen ABECE 20 mg/ml Oral suspension Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 20.0 milligram
20080117000036 Ibuprofen Actavis 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 200.0 milligram
20080117000043 Ibuprofen Actavis 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 400.0 milligram
20080117000050 Ibuprofen Actavis 600 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 600.0 milligram
20180813000108 Ibuprofen Apofri 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Apofri AB ACTI 400.0 milligram
20180628000072 Ibuprofen Aristo 600 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Aristo Pharma GmbH ACTI 600.0 milligram
20180628000065 Ibuprofen Aristo 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Aristo Pharma GmbH ACTI 400.0 milligram
20120404000117 Ibuprofen Bril 600 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Brown & Burk AB ACTI 600.0 milligram
20120404000094 Ibuprofen Bril 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Brown & Burk AB ACTI 200.0 milligram
20120404000100 Ibuprofen Bril 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Brown & Burk AB ACTI 400.0 milligram
20161206000141 Ibuprofen Evolan 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 200.0 milligram
20161206000158 Ibuprofen Evolan 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 400.0 milligram
20070605000013 Ibuprofen Fyro 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Apofri AB ACTI 200.0 milligram
20070605000020 Ibuprofen Fyro 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Apofri AB ACTI 400.0 milligram
20180814000022 Ibuprofen NET 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Evolan Pharma AB ACTI 400.0 milligram
20060817000086 Ibuprofen Orifarm 600 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 600.0 milligram
20060817000079 Ibuprofen Orifarm 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 400.0 milligram
20060817000055 Ibuprofen Orifarm 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orifarm Generics AB ACTI 200.0 milligram
20151218000086 Ibuprofen Orion 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB 2020-10-21 ACTI 200.0 milligram
20151218000093 Ibuprofen Orion 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Orion Pharma AB 2020-10-21 ACTI 400.0 milligram
20100114000195 Ibuprofen Pfleger 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH ARES 400.0 milligram
20191218000075 Ibuprofen Zentiva 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Zentiva k.s. ACTI 400.0 milligram
20191218000082 Ibuprofen Zentiva 600 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Zentiva k.s. ACTI 600.0 milligram
20080311000023 Ibuprofen ratiopharm 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 200.0 milligram
20080311000030 Ibuprofen ratiopharm 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 400.0 milligram
20080117000012 Ifenin 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB 2019-11-22 ACTI 200.0 milligram
20080117000029 Ifenin 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel Teva Sweden AB 2019-11-22 ACTI 400.0 milligram
20091027000061 Iprensa 400 mg Kapsel, mjuk Läkemedel McNeil Sweden AB ACTI 400.0 milligram
19851206000039 Ipren® 400 mg Filmdragerad tablett Läkemedel McNeil Sweden AB ACTI 400.0 milligram
20030404000157 Ipren® 20 mg/ml Oral suspension Läkemedel McNeil Sweden AB ACTI 20.0 milligram
19851206000022 Ipren® 200 mg Filmdragerad tablett Läkemedel McNeil Sweden AB ACTI 200.0 milligram
20081212000068 Nurofen Apelsin 40 mg/ml Oral suspension Läkemedel Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S ACTI 40.0 milligram
20081212000075 Nurofen Jordgubb 40 mg/ml Oral suspension Läkemedel Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S ACTI 40.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-04 Kopplat NPL-id för tablett 400 mg och 600 mg
2021-09-16 Kopplat NPL-id för Ibuprofen NET 400 mg
2021-09-09 Kopplat NPL-id
2021-09-02 Kopplat NPL-id för Ibuprofen Fyro
2021-04-22 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2021-01-21 Kopplat NPL-id
2021-01-07 Kopplat NPL-id
2020-11-19 Kopplat NPL-id
2020-10-29 Kopplat NPL-id
2020-06-11 NPL-id uppdaterat Ibuprofen 2care4 400 och 600 mg
2019-10-10 Avfärdat NPL-id för kombinationspreparat
2019-10-02
2019-07-04 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-02-14 Kopplat NPL-id för Ibuprofen Orion 200 mg
2019-01-31 Ändrat åldersintervall från 1 mån-18 år till 3 mån-18 år eftersom substansen inte ska användas till barn under 3 månader.
2018-11-08 Kopplat NPL-id
2018-09-20 Avfärdat NPL-id för licensprodukt med ej relevant beredningsform
2018-09-06 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2018-01-25 Avfärdat NPL-id för suppar
2018-01-11
2017-12-06 Godkänd enligt Synnöve.
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-09-20
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,25 0,5 år 0 999 kg 4 10 mg per kg kroppsvikt 30 mg per kg kroppsvikt 10
0,5 1 år 0 999 kg 4 10 mg per kg kroppsvikt 40 mg per kg kroppsvikt 10
1 18 år 0 40 kg 4 15 mg per kg kroppsvikt 60 mg per kg kroppsvikt 10
1 18 år 40 999 kg 160 600 mg per patient 2400 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20130603017144 Burana 60 mg Suppositorium Licensläkemedel Orion Oyj 2020-04-21 ACTI - Ospecificerad
20130603017151 Burana 500 mg Suppositorium Licensläkemedel Orion Oyj 2020-04-21 ACTI - Ospecificerad
20030926000048 Ipren® 125 mg Suppositorium Läkemedel McNeil Sweden AB ACTI 125.0 milligram
20110419000035 Ipren® 60 mg Suppositorium Läkemedel McNeil Sweden AB ACTI 60.0 milligram
20180907000045 Nurofen Junior 60 mg Suppositorium Licensläkemedel Reckitt Benckiser Deutschland GmbH ACTI - Ospecificerad
20150112000024 Nurofen Junior 125 mg Suppositorium Licensläkemedel Reckitt Benckiser Deutschland GmbH ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-04 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-09-16 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-09-09 Avfärdat NPL-id
2021-09-02 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-04-22 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2021-01-21 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-01-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-11-19 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-10-29 NPL-id avfärdad för tablett
2020-08-19
2020-06-11 NPL-id avfärdade som inte är aktuella.
2019-10-10 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-02-13

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 999 kg 400 2000 mg per kg kroppsvikt 2000 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20100128000068 Flebogamma DIF 100 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Grifols Nordic AB
20061121000205 Flebogamma DIF 50 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Grifols Nordic AB
19930507000044 Gammagard S/D Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 1.0 gram
20060307000053 Gamunex® 100 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Grifols Nordic AB
20111117000020 Intratect 50 g/l Infusionsvätska, lösning Läkemedel Unimedic Pharma AB ACTI 50.0 gram
20120403000019 Intratect 100 g/l Infusionsvätska, lösning Läkemedel Unimedic Pharma AB ACTI 100.0 gram
20041115000022 KIOVIG 100 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Takeda Pharma AB ACTI 100.0 milligram
20180509000092 Octagam 50 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Octapharma AB ACTI 50.0 milligram
20080118000035 Octagam 100 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Octapharma AB ACTI 100.0 milligram
19951108000011 Octagam® 50 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Octapharma AB 2020-04-01 ACTI 50.0 milligram
20150429000038 Panzyga 100 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel Octapharma Pharmazeutika Prod. GmbH ACTI 100.0 milligram
20070310000032 Privigen® 100 mg/ml Infusionsvätska, lösning Läkemedel CSL Behring AB ACTI 100.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-06-26 Kopplat NPL-id
2020-04-16 Kopplat NPL-id
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 18 år 0 999 kg 0 0,12 mg per kg kroppsvikt 2,9 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20161230000063 Isoprenalina Cloridrato Monico 0,2 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel MONICO S.p.A. ACTI - Ospecificerad
20161230000025 Isoprenalina Cloridrato S.A.L.F. 0,2 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel S.A.L.F. SpA Laboratorio Farmacologico ACTI - Ospecificerad
20190130000064 Isoprenaline Macure 0,2 mg/ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning Läkemedel MACURE PHARMA ApS ACTI 0.2 milligram
20161207000157 Isuprel 0,2 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Hospira Benelux BVBA ACTI - Ospecificerad
20130603010787 Isuprel 0,2 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Hospira Enterprises B.V. ACTI - Ospecificerad
20170213000013 Isuprel 1 mg/5 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Hospira Inc ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-10-18 Avfärdat licensprodukt Proternol-L då den innehåller levisoprenalin.
2021-10-12 Ny substans. Gränser satta utifrån ePed-instruktioner. Max enskild dos är beräknad som 2,9 mg/kg/dygn delat med 24 = 0,12 mg/kg.

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 1 mg per kg kroppsvikt 2 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 0 25 kg 0 2 mg per kg kroppsvikt 6 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 25 999 kg 0 50 mg per patient 150 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20190728000018 Captopril 5 mg/5 ml Oral lösning Licensläkemedel Teva UK Ltd ACTI - Ospecificerad
20021018000275 Captopril Actavis 25 mg Tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 25.0 milligram
20021018000282 Captopril Actavis 50 mg Tablett Läkemedel Teva Sweden AB ACTI 50.0 milligram
19940629000051 Captopril Mylan 50 mg Tablett Läkemedel Mylan AB ACTI 50.0 milligram
19940629000044 Captopril Mylan 25 mg Tablett Läkemedel Mylan AB ACTI 25.0 milligram
20201014000022 Noyada 25 mg/5 ml Oral lösning Licensläkemedel Martindale Pharmaceuticals Limited (T/S Martindale Pharma) ACTI - Ospecificerad
20210224000012 Noyada 5 mg/5 ml Oral lösning Licensläkemedel Martindale Pharmaceuticals Limited (T/S Martindale Pharma) ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-03-04 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2021-01-27

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0,010 0,05 mg per kg kroppsvikt 0,6 mg per kg kroppsvikt 10 OBS! Individuell dosering, högre doser kan förekomma.
0,0767 1 år 0 999 kg 0,010 0,1 mg per kg kroppsvikt 0,96 mg per kg kroppsvikt 10 OBS! Individuell dosering, högre doser kan förekomma.
1 18 år 0 999 kg 0,010 0,2 mg per kg kroppsvikt 0,96 mg per kg kroppsvikt 10 OBS! Individuell dosering, högre doser kan förekomma.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20111212000017 Ketobemidon AB Unimedic 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Extemporeläkemedel ACTI 1.0 milligram
20120301000067 Ketobemidon AB Unimedic 20 mg/ml Injektionsvätska, lösning Extemporeläkemedel 2019-05-31 ACTI 20.0 milligram
20091026000741 Ketobemidon APL 1 mg/ml Infusionsvätska, lösning Extemporeläkemedel 2016-02-22
20030804002232 Ketobemidon APL 20 mg/ml Injektionsvätska, lösning Extemporeläkemedel ACTI 20.0 milligram
19931022000113 Ketogan Novum® 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ACTI 5.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-02-19
2019-02-13
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,25 16 år 0 50 kg 0 0,5 mg per kg kroppsvikt 2 mg per kg kroppsvikt 10
0,25 16 år 50 999 kg 0 15 mg per patient 60 mg per patient 10
16 18 år 50 999 kg 0 30 mg per patient 90 mg per patient 10
16 18 år 0 50 kg 0 0,5 mg per kg kroppsvikt 3 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20190618000012 Ketorolac EG 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel EG S.p.A ACTI - Ospecificerad
20180430000062 Ketorolac S.A.L.F. 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel S.A.L.F. SpA Laboratorio Farmacologico ACTI 30.0 milligram
20161103000114 Lixidol 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ACTI 30.0 milligram
20190618000067 Tora-dol 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Recordati AG ACTI - Ospecificerad
20171206000096 Toradol 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB 2021-12-31 ACTI 30.0 milligram
20160223000035 Toradol 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB 2020-06-04 ACTI 30.0 milligram
20190605000032 Toradol 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Atnahs Pharma UK Limited ACTI - Ospecificerad
20191009000086 Toradol 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 30.0 milligram
19900629000024 Toradol® 30 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Pharmanovia A/S ACTI 30.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-02-27 kopplat NPL-id
2020-02-13 Kopplat NPL-id
2019-06-27 Kopplat NPL-id för licensprodukter
2019-06-20 Kopplat NPL-id för licensläkemedel pga restsituation.
2019-04-25 Kopplat NPL-id
2019-03-27
2019-02-17 Ändrat åldersangivelsen för 3 mån från 0,2301 (84/365) till 0,25 (3/12).
2019-01-21

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
1 18 år 0 40 kg 0 0,05 mg per kg kroppsvikt 0,05 mg per kg kroppsvikt 10
1 18 år 40 999 kg 0 2 mg per patient 2 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20190529000064 Tavegil 2 mg/2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Gebro Pharma GmbH ARES - Ospecificerad
20190527000059 Tavegyl 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Gebro Pharma GmbH ARES - Ospecificerad
20191021000033 Tavegyl 2mg/2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Gebro Pharma AG ARES - Ospecificerad
19721215000019 Tavegyl® 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS ARES 1.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-08-19
2019-10-31 Kopplat NPL-id för licensprodukt.
2019-06-13 Kopplat NPL-id för licensläkemedel
2019-02-13
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
1 18 år 0 40 kg 0 0,08 mg per kg kroppsvikt 0,08 mg per kg kroppsvikt 10
1 18 år 40 999 kg 0 2 mg per patient 2 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20190529000064 Tavegil 2 mg/2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Gebro Pharma GmbH ARES - Ospecificerad
20190527000059 Tavegyl 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Gebro Pharma GmbH ARES - Ospecificerad
20191021000033 Tavegyl 2mg/2 ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Gebro Pharma AG ARES - Ospecificerad
19721215000019 Tavegyl® 1 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS ARES 1.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-08-19
2019-10-31 Kopplat NPL-id för licensprodukt.
2019-06-28
2019-06-13 Kopplat NPL-id för licensläkemedel
2019-02-13
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
1 18 år 20 40 kg 0 0,05 mg per kg kroppsvikt 0,05 mg per kg kroppsvikt 10
1 18 år 40 999 kg 0 2 mg per patient 2 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20110831000057 Tavegil 1 mg Tablett Läkemedel Orifarm AB 2015-12-31 ARES 1.0 milligram
20100429000057 Tavegil 1 mg Tablett Läkemedel Paranova Läkemedel AB 2017-01-31 ARES 1.0 milligram
20101210000027 Tavegyl 1 mg Tablett Läkemedel 2care4 ApS 2016-06-15 ARES 1.0 milligram
19690529000018 Tavegyl® 1 mg Tablett Läkemedel STADA Nordic ApS ARES 1.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2020-08-19
2019-10-31 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-06-13 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-02-13
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0192 år 0 999 kg 3,75 5 mg per kg kroppsvikt 15 mg per kg kroppsvikt 10
0,0192 0,0767 år 0 999 kg 3,75 5 mg per kg kroppsvikt 20 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 68,5 999 kg 120 1200 mg per patient 4800 mg per patient 10
0,0767 18 år 0 68,5 kg 3,75 17 mg per kg kroppsvikt 70 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20180509000085 Clindamycin Villerton 600 mg Infusionsvätska, lösning Läkemedel Mylan Hospital AS ARES 600.0 milligram
19760608000014 Dalacin® 150 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Pfizer AB ARES 150.0 milligram
20170403000083 Klindamycin Ebb 150 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB ARES 150.0 milligram
20170426000114 Klindamycin Ebb 150 mg/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB ARES 150.0 milligram

Datum Central redaktion kommentar
2021-12-08 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-08-05 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-04-29 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-02-04 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-12-17 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-10-08 Kopplat NPL-id för Clindamycin Villerton
2020-06-17
2020-06-03
2020-02-27 Avfärdat NPL-id för ej relevanta produkter.
2020-02-13 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt
2020-01-09 Avfärdat NPL-id för ej relevanta beredningsformer
2019-12-19 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2019-12-12 Avfärdat NPL-id ej relevant beredningsform.
2019-02-14 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt
2019-01-24 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2018-12-11
2018-10-03

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0192 år 0 999 kg 3,75 5 mg per kg kroppsvikt 15 mg per kg kroppsvikt 10
0,0192 0,0767 år 0 999 kg 3,75 5 mg per kg kroppsvikt 20 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 40 999 kg 60 600 mg per patient 1800 mg per patient 10
0,0767 18 år 0 40 kg 3,75 15 mg per kg kroppsvikt 45 mg per kg kroppsvikt 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20150306000038 Clindamycin Actavis 300 mg Kapsel, hård Läkemedel Teva Sweden AB ARES 300.0 milligram
20150306000021 Clindamycin Actavis 150 mg Kapsel, hård Läkemedel Teva Sweden AB ARES 150.0 milligram
20070919000020 Clindamycin Alternova 300 mg Kapsel, hård Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 300.0 milligram
20210115000084 Clindamycin Bijon 300 mg Kapsel, hård Läkemedel UAB BIJON medica ARES 300.0 milligram
20171102000046 Clindamycin EQL Pharma 150 mg Kapsel, hård Läkemedel EQL Pharma AB ARES 150.0 milligram
20171102000053 Clindamycin EQL Pharma 300 mg Kapsel, hård Läkemedel EQL Pharma AB ARES 300.0 milligram
20091111000069 Clindamycin Orifarm 150 mg Kapsel, hård Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 150.0 milligram
20110705000046 Clindamycin Orifarm 300 mg Kapsel, hård Läkemedel Orifarm Generics AB ARES 300.0 milligram
20201021000046 Clindamycin Orifarm 300 mg Kapsel, hård Läkemedel Ebb Medical AB 2021-12-31 ARES 300.0 milligram
20191209000039 Clindamycin Pfizer 75 mg/5 ml Granulat till oral lösning Licensläkemedel Pfizer PFE Switzerland GmbH ARES - Ospecificerad
20161020000082 Dalacin 300 mg Kapsel, hård Läkemedel Ebb Medical AB ARES 300.0 milligram
20080802000044 Dalacin 300 mg Kapsel, hård Läkemedel 2care4 ApS ARES 300.0 milligram
20161020000075 Dalacin 300 mg Kapsel, hård Läkemedel Ebb Medical AB ARES 300.0 milligram
19770323000022 Dalacin® 15 mg/ml Granulat till oral lösning Läkemedel Pfizer AB ARES 15.0 milligram
19741004000020 Dalacin® 150 mg Kapsel, hård Läkemedel Pfizer AB ARES 150.0 milligram
19870327000148 Dalacin® 300 mg Kapsel, hård Läkemedel Pfizer AB ARES 300.0 milligram
19741004000013 Dalacin® 75 mg Kapsel, hård Läkemedel Pfizer AB ARES 75.0 milligram
20190711000056 Klindamycin Ebb 300 mg Kapsel, hård Läkemedel Ebb Medical AB ARES 300.0 milligram
20191223000015 Sobelin Granulat 75mg/5ml Granulat till oral lösning Licensläkemedel PFIZER PHARMA PFE GmbH ARES - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-12-08 Kopplat NPL-id
2021-08-05 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-04-29 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-02-04 Kopplat NPL-id
2020-12-17 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-10-08 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-06-17
2020-06-03
2020-02-27 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-02-13 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt
2020-01-09 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform samt kopplat NPL-id för licensprodukt
2019-12-19 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2019-12-12 Kopplat NPL-id.
2019-02-14 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt
2019-01-24 Kopplat NPL-id.
2018-12-11
2018-09-05

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 18 år 0 50 kg 0 0,025 mg per kg kroppsvikt 0,06 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 50 999 kg 0 1 mg per patient 3 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
19750124000087 Iktorivil® 1 mg/ml Koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Läkemedel Roche AB 2018-05-31 ACTI 1.0 milligram
20191011000043 Rivotril 1 mg/ml Koncentrat till injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Roche Nederland BV ACTI - Ospecificerad
20180413000218 Rivotril 1 mg/ml Koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Roche Pharma AG ACTI - Ospecificerad
20201210000017 Rivotril 1 mg/ml Koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Licensläkemedel Roche Pharma (Schweiz) AG ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-04 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2021-01-07 Kopplat NPL-id
2020-09-02
2019-10-24 Kopplat NPl-id för licensprodukt
2019-01-29 Ändrat 0,0833 till 0,0767 enligt standard
2018-09-20 Avfärdat NPL-id för ej relevanta beredningsformer
2018-08-09 Avfärdat NPL-id för licensprodukter med icke relevant beredningsform
2018-06-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant produkt (orala droppar)
2018-04-26 Kopplat NPL-id för licensprodukt
2018-02-21
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0,0767 18 år 0 80 kg 0 0,03 mg per kg kroppsvikt 0,06 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 18 år 80 999 kg 0 2,5 mg per patient 5 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20180627000042 Iktorivil 2,5 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Abboxia AB ACTI 2.5 milligram
19741101000053 Iktorivil® 0,5 mg Tablett Läkemedel Cheplapharm Arzneimittel GmbH ACTI 0.5 milligram
20091105000600 Iktorivil® 2 mg Tablett Extemporeläkemedel 2020-11-13
19741101000060 Iktorivil® 2 mg Tablett Läkemedel Cheplapharm Arzneimittel GmbH ACTI 2.0 milligram
20091105000594 Iktorivil® 0,5 mg Tablett Extemporeläkemedel 2020-11-13
19750124000094 Iktorivil® 2,5 mg/ml Orala droppar, lösning Läkemedel Roche AB 2018-06-30 ACTI 2.5 milligram
20171003000015 Rivotril 2 mg Tablett Läkemedel 2care4 ApS 2021-01-31 ACTI 2.0 milligram
20180522000017 Rivotril 2,5 mg/ml Orala droppar, lösning Licensläkemedel Roche A/S ACTI - Ospecificerad
20180730000045 Rivotril 2,5 mg/ml Orala droppar, lösning Licensläkemedel Roche Pharma (Schweiz) AG ACTI - Ospecificerad
20061121000274 Rivotril 2 mg Tablett Läkemedel Orifarm AB 2017-12-31 ACTI 2.0 milligram
20180608000016 Rivotril 2,5 mg/ml Orala droppar, lösning Licensläkemedel N.V. Roche S.A. ACTI - Ospecificerad
20180608000047 Rivotril 2.5 mg/ml Orala droppar, lösning Licensläkemedel Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd. ACTI - Ospecificerad
20180911000031 Rivotril 2,5 mg/ml Orala droppar, lösning Licensläkemedel Roche SpA ACTI - Ospecificerad

Datum Central redaktion kommentar
2021-11-04 Kopplat NPL-id för godkänd produkt orala droppar
2021-01-07 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-09-02
2019-10-24 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2018-09-20 Kopplat NPL-id för licensprodukt Rivotril orala droppar och godkänd produkt Rivotril tablett
2018-08-09 Kopplat NPL-id för licensprodukter orala droppar
2018-06-07 Kopplat NPL-id för licensprodukt orala droppar
2018-04-26 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2018-02-21
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 0,002 mg per kg kroppsvikt 0,012 mg per kg kroppsvikt 10 Vid kontinuerlig infusion kan högre doser förekomma.
0,0767 18 år 0 50 kg 0 0,006 mg per kg kroppsvikt 0,024 mg per kg kroppsvikt 10 Vid kontinuerlig infusion kan högre doser förekomma.
0,0767 18 år 50 999 kg 0 0,3 mg per patient 1,2 mg per patient 10 Vid kontinuerlig infusion kan högre doser förekomma.

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid Namn Styrka Form Typ Företag Utgångsdatum Roll Relativ mängd
20120414000084 Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ACTI 150.0 mikrogram
20120622000043 Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel 2care4 ApS 2017-01-31 ACTI 150.0 mikrogram
20160202000018 Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB 2021-12-31 ACTI 150.0 mikrogram
20120622000029 Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ACTI 150.0 mikrogram
20121127000033 Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Medartuum AB 2018-01-31 ACTI 150.0 mikrogram
20110510000040 Catapres 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Abboxia AB 2019-01-31 ACTI 150.0 mikrogram
20200617000019 Catapres Ampoules 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Licensläkemedel Boehringer Ingelheim Ltd ACTI - Ospecificerad
20201209000028 Catapresan 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Ebb Medical AB ACTI 150.0 mikrogram
20210115000077 Catapresan 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ACTI 150.0 mikrogram
20201125000034 Catapresan 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Orifarm AB ACTI 150.0 mikrogram
19700925000021 Catapresan® 150 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning Läkemedel Øresund Pharma ApS ACTI 150.0 mikrogram

Datum Central redaktion kommentar
2021-05-27 Kopplat NPL-id
2021-03-25 Kopplat NPL-id
2021-03-04 Kopplat NPL-id för Catapressan Ebb Medical
2020-08-19
2020-06-25 Kopplat NPL-id
2020-04-16 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-02-13 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform
2020-01-30 Avfärdat NPL-id för ej relevant beredningsform.
2019-02-13
2019-01-17 Avfärdat NPL-id för produkt med ej relevant beredningsform
2017-09-28 Avfärdat ej relevanta NPLid
2017-09-07 Tillagt med ATC kod för N02CX02
2017-08-28 Importerad av Centeped

Ålder Vikt Dosering Daglig Dosering Gestationsålder Varians (%) Doseringsinformation
Från Till Enhet Från Till Enhet Min Max Enhet Bas Max Enhet Bas Från Till Enhet
0 0,0767 år 0 999 kg 0 0,004 mg per kg kroppsvikt 0,024 mg per kg kroppsvikt 10
0,0767 12 år 0 999 kg 0 0,1 mg per patient 0,2 mg per patient 10
12 18 år 0 999 kg 0 1,2 mg per patient 2,4 mg per patient 10

Kopplade läkemedelsprodukter

Nplid