Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne. Centrala ePed-redaktionen avråder från användning när det finns andra alternativ. Ranitidin bör endast...

Nu finns det en rutin som stöd för att tolka barnläkemedelsinstruktionerna, se ePed-006 Så tolkar du barnläkemedelsinstruktionerna...

Socialstyrelsen har gett ut en handbok vid tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. För att ta del av den, följ länken: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2019-6-6235.pdf  ...

Hej, Den 5 november är det ePed dag på Karolinska Universitetssjukhuset Frukost från 09:30 Tid: kl 10 - 16 Lokal: NKS/U1/A504/Clarence Crafoord   Preliminär Agenda Agenda 9:30 fika 10:00 Inledning Restsituationer (bla läkemedelsverkets utökade uppdrag gällande) Barn och ungdomspsykiatri - Lotta   11:50-12:50 Lunch 12:50-13:30  Birger Winblad? Information om tillsatsämnen för produkter kopplade...

ePed-instruktionerna finns nu tillgängliga utanför Sjunets brandvägg, knapp (Backup) för detta finns på http://eped.se/vard/. Observera att det endast fungerar med Internet Explorer som webbläsare. Lösenord till denna sida får ni om ni hör av er via mail till eped@sll.se.   Glad sommar! /Centrala ePed redaktionen...

Hej, Här finns informationsbrevet från i maj från Centrala ePed-redaktionen, se länk. Glad sommar!...

Hej,   Nedan har ni presentationsmaterial och minnesanteckningarna från ePed-dagen den 9:e april 2019 Minnesanteckningar ePed-dag 190409 Presentation från Inera rimlighetskontrollen frÃn ett systemperspektiv Presentation från Läkemedelsverket Tillgänglighet av läkemedel till barn och strukturerad information om läkemedel Presentation BestPractice Presentation Förbättrad läkemedelshantering av orala...

I april blev företaget Anthrop Pharma inbjudna av Barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus för att informera om deras nya produkt Alkindi. Alkindi är hydrokortison för oralt bruk i barnanpassade styrkor och beredningsform. Produkten kommer finnas tillgänglig att beställa från maj. För minnesanteckningar,...