Efter att ha fått regeringens uppdrag kommer nu läkemedelsverket med rapporten förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer, som du kan läsa i länken. Läkemedelsverket har dessutom uppdaterat sin information kring restsituationer. Där finns även animerad film...

Här kommer minnesanteckningar från ePed-dagen den 3 november! ...

Centrala ePed-redaktionen ökar nu takten och är på jakt efter ett tillskott till vårt team. Ännu en farmaceut sökes till ett glatt gäng med stimulerande arbetsuppgifter. Läs mer här i annonsen! ...

Här finns länk till nationellt kunskapsstöd för Barn och Ungdomshälsa https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/amnesomraden/Barn-%20och%20ungdomshälsa/0 ...

Nu finns minnesanteckningarna tillgängliga och mycket glädjande även inspelningen av ePed-dagen. Länken leder till en Vimeo-sida där inspelningen är uppdelad på två delar. En del med föreläsningar och den andra delen innehåller diskussionsdelen. Minnesanteckningarna hittar du här! Inspelningen hittar du här! ...

Nu är det dags för disputation för Per Nydert, apotekare i centrala eped-redaktionen. Det spännande ämne som kommer att avhandlas är: "Off-label drug use, medication errors and adverse drug events...

https://www.barnlakarforeningen.se/2020/04/02/presentation-fran-webbseminarium-om-covid-19/ ...

Centrala ePed-redaktionen har senaste veckan arbetat med att skapa instruktioner för läkemedel som kan bli aktuella för behandling av Covid-19. Av förståeliga skäl är erfarenheten begränsad och evidensen låg. Vi hoppas att ni inte kommer att behöva...

Den 21 april är det åter dags för ePed-dagen. Som förra året håller vi till på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Liksom tidigare står vi för lunch och fika och ni bekostar själva resa och boende vid behov. Välkommen...