ePed på sjunet*ePed på internet

*För att komma åt denna information behöver din dator vara ansluten till sjunet som är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät för vården. Saknar din vårdenhet anslutning till sjunet kan detta beställas via Inera (https://www.inera.se/).

Efter att ha fått regeringens uppdrag kommer nu läkemedelsverket med rapporten förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer, som du kan läsa i länken. Läkemedelsverket har dessutom uppdaterat sin information kring restsituationer. Där finns även animerad film...

Här kommer minnesanteckningar från ePed-dagen den 3 november! ...

Centrala ePed-redaktionen ökar nu takten och är på jakt efter ett tillskott till vårt team. Ännu en farmaceut sökes till ett glatt gäng med stimulerande arbetsuppgifter. Läs mer här i annonsen! ...

Här finns länk till nationellt kunskapsstöd för Barn och Ungdomshälsa https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/amnesomraden/Barn-%20och%20ungdomshälsa/0 ...

Nu finns minnesanteckningarna tillgängliga och mycket glädjande även inspelningen av ePed-dagen. Länken leder till en Vimeo-sida där inspelningen är uppdelad på två delar. En del med föreläsningar och den andra delen innehåller diskussionsdelen. Minnesanteckningarna hittar du här! Inspelningen hittar du här! ...