ePed på sjunet*ePed på internet

*För att komma åt denna information behöver din dator vara ansluten till sjunet som är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät för vården. Saknar din vårdenhet anslutning till sjunet kan detta beställas via Inera (https://www.inera.se/).

Enligt beslut från och med 191202 från Läkemedelsverket kan nu recept på läkemedel innehållande ceftibuten och cefixim expedieras på öppenvårdsapotek om det finns en generell licens. Liksom för klindamycin. Centrala ePed-redaktionen/barnläkemedelsgruppen rekommenderar att hela behandlingskurer förskrivs på recept. Enskilda doser, som ges...

Med en önskan om God jul och ett Gott Nytt År kommer här årets sista informationsbrev från centrala ePed-redaktionen. ...

Tack för en mycket givande och välbesökt ePed-dag den 5 november. Passar på att redan nu informera om vårens ePed-dag som äger rum den 21:a april 2020. Och preliminärt datum för ePed-dagen hösten 2020 är 4:e november. MinnesanteckningarRestsituationerBarnpsykiatriska läkemedel Lex MariaHänder...