Nyheter

Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne. Centrala ePed-redaktionen avråder från användning när det finns andra alternativ. Ranitidin bör endast...

Nu finns det en rutin som stöd för att tolka barnläkemedelsinstruktionerna, se ePed-006 Så tolkar du barnläkemedelsinstruktionerna...

Socialstyrelsen har gett ut en handbok vid tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. För att ta del av den, följ länken: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2019-6-6235.pdf  ...