ePed på sjunet*ePed på internet

*För att komma åt denna information behöver din dator vara ansluten till sjunet som är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät för vården. Saknar din vårdenhet anslutning till sjunet kan detta beställas via Inera (https://www.inera.se/).

Nu finns minnesanteckningarna tillgängliga och mycket glädjande även inspelningen av ePed-dagen. Länken leder till en Vimeo-sida där inspelningen är uppdelad på två delar. En del med föreläsningar och den andra delen innehåller diskussionsdelen. Minnesanteckningarna hittar du här! Inspelningen hittar du här! ...

Nu är det dags för disputation för Per Nydert, apotekare i centrala eped-redaktionen. Det spännande ämne som kommer att avhandlas är: "Off-label drug use, medication errors and adverse drug events...

https://www.barnlakarforeningen.se/2020/04/02/presentation-fran-webbseminarium-om-covid-19/ ...

Centrala ePed-redaktionen har senaste veckan arbetat med att skapa instruktioner för läkemedel som kan bli aktuella för behandling av Covid-19. Av förståeliga skäl är erfarenheten begränsad och evidensen låg. Vi hoppas att ni inte kommer att behöva...