Nyheter

Socialstyrelsen har gett ut en handbok vid tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. För att ta del av den, följ länken: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2019-6-6235.pdf  ...

ePed-instruktionerna finns nu tillgängliga utanför Sjunets brandvägg, knapp (Backup) för detta finns på http://eped.se/vard/. Observera att det endast fungerar med Internet Explorer som webbläsare. Lösenord till denna sida får ni om ni hör av er via mail till eped@sll.se.   Glad sommar! /Centrala ePed redaktionen...

Hej, Här finns informationsbrevet från i maj från Centrala ePed-redaktionen, se länk. Glad sommar!...

Hej,   Nedan har ni presentationsmaterial och minnesanteckningarna från ePed-dagen den 9:e april 2019 Minnesanteckningar ePed-dag 190409 Presentation från Inera rimlighetskontrollen frÃn ett systemperspektiv Presentation från Läkemedelsverket Tillgänglighet av läkemedel till barn och strukturerad information om läkemedel Presentation BestPractice Presentation Förbättrad läkemedelshantering av orala...