ePed på sjunet*ePed på internet

*För att komma åt denna information behöver din dator vara ansluten till sjunet som är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät för vården. Saknar din vårdenhet anslutning till sjunet kan detta beställas via Inera (https://www.inera.se/).

Nu är det dags för disputation för Per Nydert, apotekare i centrala eped-redaktionen. Det spännande ämne som kommer att avhandlas är: "Off-label drug use, medication errors and adverse drug events...

https://www.barnlakarforeningen.se/2020/04/02/presentation-fran-webbseminarium-om-covid-19/ ...

Centrala ePed-redaktionen har senaste veckan arbetat med att skapa instruktioner för läkemedel som kan bli aktuella för behandling av Covid-19. Av förståeliga skäl är erfarenheten begränsad och evidensen låg. Vi hoppas att ni inte kommer att behöva...

Den 21 april är det åter dags för ePed-dagen. Som förra året håller vi till på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Liksom tidigare står vi för lunch och fika och ni bekostar själva resa och boende vid behov. Välkommen...