ePed på sjunet*ePed på internet

*För att komma åt denna information behöver din dator vara ansluten till sjunet som är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät för vården. Saknar din vårdenhet anslutning till sjunet kan detta beställas via Inera (https://www.inera.se/).

Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne. Centrala ePed-redaktionen avråder från användning när det finns andra alternativ. Ranitidin bör endast...

Nu finns det en rutin som stöd för att tolka barnläkemedelsinstruktionerna, se ePed-006 Så tolkar du barnläkemedelsinstruktionerna...

Socialstyrelsen har gett ut en handbok vid tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. För att ta del av den, följ länken: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2019-6-6235.pdf  ...

Hej, Den 5 november är det ePed dag på Karolinska Universitetssjukhuset Frukost från 09:30 Tid: kl 10 - 16 Lokal: NKS/U1/A504/Clarence Crafoord   Preliminär Agenda Agenda 9:30 fika 10:00 Inledning Restsituationer (bla läkemedelsverkets utökade uppdrag gällande) Barn och ungdomspsykiatri - Lotta   11:50-12:50 Lunch 12:50-13:30  Birger Winblad? Information om tillsatsämnen för produkter kopplade...

ePed-instruktionerna finns nu tillgängliga utanför Sjunets brandvägg, knapp (Backup) för detta finns på http://eped.se/vard/. Observera att det endast fungerar med Internet Explorer som webbläsare. Lösenord till denna sida får ni om ni hör av er via mail till eped@sll.se.   Glad sommar! /Centrala ePed redaktionen...