ePed på sjunet*ePed på internet

*För att komma åt denna information behöver din dator vara ansluten till sjunet som är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät för vården. Saknar din vårdenhet anslutning till sjunet kan detta beställas via Inera (https://www.inera.se/).

Tack för en mycket givande och välbesökt ePed-dag den 5 november. Passar på att redan nu informera om vårens ePed-dag som äger rum den 21:a april 2020. Och preliminärt datum för ePed-dagen hösten 2020 är 4:e november. MinnesanteckningarRestsituationerBarnpsykiatriska läkemedel Lex MariaHänder...

Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett sannolikt cancerframkallande ämne. Centrala ePed-redaktionen avråder från användning när det finns andra alternativ. Ranitidin bör endast...