Barn och ungdomsklinken Kronoberg

Detta är en sida för barnläkemedelsinstruktioner inom Region Kronoberg. För kommentarer kontakta Thony Hörberg, Barnkliniken CLV

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2022-02-18
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2022-02-18
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2022-08-29
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver 2022-08-29
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-05-04
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-08-29
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-08-29
Adrenalin inhalation 2020-02-21
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar 2019-04-03
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna 2018-09-14
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2019-04-03
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) 2020-02-21
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) 2020-04-23
Alprostadil intravenös inf 0,005 mg/mL = 5 mikrog/mL (ex Prostivas) 2022-02-18
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) Lokalt används den högre doseringen, se även lokalt PM: Actilysbehandling 2022-05-04
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-11-05
Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) 2020-02-21
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2022-05-04
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2022-05-04
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter 2021-01-25
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2021-01-25
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2020-06-24
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt Neo, Avd 10 2020-03-26
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension 2022-02-02

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-04-22
Betametason intravenös inj 0,5 mg/mL (ex Betapred) Neo, Avd 10 2022-02-18
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) 2022-02-18
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett Indikationer: Astma, krupp, anafylaxi,meningit, illamående 2022-02-18
Betametason oralt 0,5 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett Neo, Avd 10 2021-09-02
Bromhexin oralt 8 mg (ex Bisolvon) tabletter 2018-09-14
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-02-21

C

C1-esterashämmare intravenös inf/inj (ex Berinert) 2020-04-09
Cefadroxil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett 2022-01-19
Cefadroxil oralt 100 mg/mL oral suspension 2022-01-19
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2021-12-20
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-06-15
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-06-24
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-02-06
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel 2022-08-29
cefTRIAXon intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-05-25
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-05-04
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-05-04
Ciprofloxacin oralt tabletter 2020-04-09
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,2 + 1 % (Cyclomydril licens) ögondroppar Neo/avd 10 2019-01-22
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) 2021-04-22
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) 2018-09-14

D

Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2022-08-29
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2022-08-29
Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter 2022-08-29
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) Se lokalt PM 2022-05-23
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2021-09-02
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2022-12-14
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-11-05
Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension Neo/avd 10 2020-06-24
Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin VistaPharm licens, fd Lanoxin) oral lösning 2022-12-14
Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter 2020-05-11
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier 2020-05-11
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL 2022-08-29
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) 2019-03-19
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2022-02-18
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett 2022-01-19
Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar 2020-06-24

E

Enoxaparinnatrium subkutan inj 1 000 E/mL = 10 mg/mL (ex Klexane) 2021-09-02
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-06-24
Erytromycin oralt (ex Abboticin) 2022-05-04
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2021-01-25
Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) 2019-05-15
Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2022-05-04
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-05-15
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2022-02-18
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2022-08-29

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-11-05
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-04-22
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2020-06-24
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2022-05-04
FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) 2019-05-15
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2022-01-19
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2022-01-19
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2020-02-21
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2020-02-21
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2020-05-11
Flutikason inhalation (ex Flutide Evohaler) 2020-02-20
Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo, avd 10 2018-11-16
Fosfat intravenös inf 0,5 mmol/mL (Glycophos) 2020-06-24
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning Neo, avd 10 2021-11-05
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2021-09-02
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2021-01-25
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2021-01-25
Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva 2018-11-16
Fusidinsyra utvärtes 2 % (ex Fucidin) kräm/salva 2022-01-19
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2019-02-26
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel 2019-02-26
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2021-01-25

G

Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar 2022-08-29
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel 2018-09-14
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % 2020-02-21

H

Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Neo, Avd 10 2022-08-29
Hydrokortison utvärtes 1 % (ex Mildison Lipid) kräm/salva 2020-05-11
Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter 2020-04-09
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning 2020-04-09

I

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2019-05-15
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2022-02-18
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2022-02-18
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2022-02-18
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) Neo, Avd 10 2018-05-02
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-02-21
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2021-01-25
Insulin intravenös inf/inj 0,1 E/mL (ex Extempore) Neo, Avd 10 Spädningsalternativ 3 2019-09-19
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2021-11-05

K

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2019-09-19
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-08-29
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2019-07-03
Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada 5mg/5mL licens) oral lösning 2022-08-29
Kargluminsyra oralt 200 mg (ex Carbaglu) dispergerbar tablett 2020-04-09
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) 2021-01-25
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) 2022-12-14
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett 2019-01-30
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2018-10-10
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-01-25
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning 2020-02-20
Klonidin intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-12-20
Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-12-20
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-12-20
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2022-02-18
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter 2022-02-18
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-02-18
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-06-15
Kloralhydrat rektalt 200 mg/mL (Extempore) rektal lösning 2021-06-15
Kloramfenikol konjunktivalt 10 mg/g = 1 % ögonsalva 2022-01-14
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2021-09-02
Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension 2020-02-21
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2022-08-29
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2022-08-29
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) 2019-09-19
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2019-09-19
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar 2019-01-30
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension 2020-04-09
Medicinskt kol oralt 150 mg/mL (Kolsuspension) oral suspension 2020-05-11

L

Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar) 2019-02-26
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2019-02-26
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2022-08-29
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat 2021-11-05

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2022-08-29
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2020-02-20
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2020-02-20
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-06-15
Makrogol oralt (ex Forlax) 2020-02-20
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) Feber hos immunsupprimerade; se lokalt PM för dosering 2021-09-02
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2022-02-18
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter 2022-02-18
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2022-02-18
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning 2021-11-05
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) Neo, Avd 10 2022-08-29
Midazolam oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2020-08-06
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel 2020-08-06
Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (ex Corotrop) 2020-06-24
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2021-01-25
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning 2022-07-07
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL 2022-08-29
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL 2022-08-29
Morfin oralt 0,2 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-05-04
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar 2021-01-25

N

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2021-11-05
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2019-02-26
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar Neo avd 10, Spädningsalternativ 2 2021-09-27
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2019-03-25
Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) 2022-12-14
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-12-14
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2021-04-22
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2021-01-25

O

Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin) 2019-02-26
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2022-02-18
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) 2022-02-18
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2022-02-18
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning 2022-02-11
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar 2020-02-21
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension Instruktion för beredning av oral lösning både från pulver och kapsel 2020-02-21
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning 2019-02-25
Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar 2021-11-05
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril 2021-11-05
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2020-08-06

o

Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray 2021-11-05

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2022-08-29
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2021-09-02
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2022-08-29
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2022-08-29
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2022-08-29
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) 2022-02-18
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-01-25
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter 2020-02-20
Prednisolon oralt tabletter/kapslar 2022-08-29
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-09-02
Pyridoxin intravenös inf/inj 150 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-02-21
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-02-21

R

Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat 2020-05-11
Remifentanil intravenös inj 10 mikrog/mL (ex Ultiva) 2021-11-05
Sorbitol rektalt (Resulax) 2019-03-19
UTGÅR UPPDATERAS EJ Ranitidin oralt 15 mg/mL (Zantac) oral lösning, spädning från injektionslösning 2021-04-22

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-04-22
Salbutamol oralt 0,4 mg/mL (Ventoline) oral lösning 2019-05-15
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) Neo, avd 10 2020-02-21
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension 2020-02-21
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2019-04-03
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2019-07-03
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) 2021-07-13

T

Hydrokortison + Oxitetracyklin + Polymyxin B lokalt (Terracortril med Polymyxin B) droppar/salva 2022-01-14
Tiopental intravenös inf/inj 2,5 mg/mL (ex Pentocur) 2021-07-13
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-04-23
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) 2022-08-29
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2022-08-29
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter 2019-03-26
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension 2019-03-26
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) 2022-08-29

V

Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) Feber hos immunsupprimerade; se lokalt PM för dosering 2022-08-29