Länkar till läkemedelsblad för Barn- och ungdomsmedicin Halland

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska 2019-11-20
Acetylcystein inhalation 2021-12-03
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2020-01-16
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2020-01-16
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar 2021-04-21
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2019-01-09
Aciklovir oralt (ex Zovirax) tabletter 2019-11-20
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2019-11-20
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2019-11-20
Addex/Addens-Kaliumklorid 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2021-04-21
Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2021-04-21
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2020-02-20
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar 2019-03-22
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2019-05-16
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL (50 g/L) (ex Alburex) 2020-02-20
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL (200 g/L) (ex Alburex) 2020-02-20
Alginsyra + tillsatser oralt (Gaviscon) oral suspension 2021-04-21
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar 2021-12-16
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2021-04-20
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-12-03
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) 2021-12-03
Amlodipin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning 2021-12-16
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension 2021-04-20
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2021-04-20
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2020-05-15
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2020-05-15
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2021-01-13
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2020-05-15
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) 2021-01-15
Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar 2021-12-03
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension 2021-12-03
Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) 2018-02-07
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt 2020-05-25
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt 2020-05-15
Azitromycin oralt (ex Azitromax) tabletter 2021-01-13
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension 2021-01-13

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2021-04-20
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) 2021-12-29
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett 2021-12-03
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2021-12-03
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2021-04-21

C

Cefadroxil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett 2021-01-13
Cefadroxil oralt 100 mg/mL oral suspension 2021-01-13
Cefixim oralt 20 mg/mL = 100 mg/5 mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2021-12-03
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-12-03
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-05-15
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-03-22
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-06-05
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) 2020-10-20
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2021-01-13
Cetirizin oralt 1 mg/mL (Zyrlex) oral lösning 2020-02-20
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning 2018-01-11
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (ex Ciproxin) oral suspension 2020-02-20
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2020-02-20
Ciprofloxacin oralt tabletter 2020-02-20
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år 2018-02-07
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn ÖVER 1 år 2018-02-07
Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2020-02-20
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) 2021-04-20

D

Dalteparin subkutan inj 625 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 60 - 250 E 2021-12-03
Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E 2021-12-03
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E 2021-12-03
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta 2021-12-03
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) 2021-12-03
Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) 2021-01-13
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2021-12-03
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2021-12-03
Dexametason intravenös inj 4 mg/mL (ex Dexavit) 2021-12-16
Dexametason oralt tabletter 2021-12-16
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2021-12-03
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2021-12-03
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning 2021-12-03
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL 2021-12-16
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-12-16
Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) 2019-11-20
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (Vibranord) oral suspension 2019-08-01
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett 2019-08-01
UTGÅR UPPDATERAS EJ Dalteparin subkutan inj (Fragmin) flera olika styrkor 2021-12-03

E

Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) 2021-12-03
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-05-25
Erytromycin oralt (ex Ery-Max) 2021-12-16
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2021-01-13
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-11-18
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2021-12-03
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2021-12-03

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-12-03
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-04-20
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2021-01-13
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (Kåvepenin) oral suspension 2021-01-13
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (Kåvepenin) orala droppar 2021-01-13
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2021-01-13
Fentanyl intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Leptanal, Extempore) 2020-05-25
Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (ex Zarzio) från biosimilar 2021-12-16
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) 2021-12-16
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2020-05-15
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2020-05-15
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2019-11-18
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2019-11-18
Flukonazol oralt 40 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2019-11-18
Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL (f.d Lanexat) 2019-11-20
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2019-11-20
Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) 2021-12-03
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2021-12-03
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2021-01-13
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) 2021-01-13
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2021-01-13
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2021-01-13

G

Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) 2021-12-03
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) 2020-02-20
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) 2020-02-20

H

Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) 2020-02-20
Hydrokortison intravenös, intramuskulär inf/inj 50 mg/mL (Solu-Cortef) 2020-05-15
Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter 2021-12-16
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning 2021-12-16

I

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2019-05-16
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2021-12-03
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-12-03
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) 2021-04-21
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-02-20
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska 2019-11-18
Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2021-01-13
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2021-01-13

J

Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska 2021-12-03

K

Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-12-03
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2020-02-20
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) 2021-01-13
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) 2021-01-13
Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) 2018-12-20
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-04-20
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning 2018-12-20
Klonidin intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-12-16
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-12-16
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2021-12-16
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter 2021-12-16
Klonidin oralt 10 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-12-16
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2021-12-16
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-12-03
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2021-12-03
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (ex Ekvacillin) 2020-05-15
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) 2021-04-21
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2021-04-21
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar 2019-01-28

L

Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter 2021-12-16
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2021-12-16
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2021-12-16
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) 2020-02-20
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) 2021-01-13
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension 2021-01-13
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett 2021-01-13

M

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån 2021-04-21
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning 2021-12-16
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension 2021-12-16
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett 2022-01-27
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2021-12-03
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2021-12-03
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter 2021-12-03
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2021-12-03
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2021-01-13
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) 2021-01-13
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning 2021-12-16
Midazolam intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (f.d Dormicum) 2021-12-03
Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL (Mycamine) 2021-12-16
Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning 2021-12-03
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Morfin Abcur) 2021-02-04
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Morfin Abcur) 2021-04-20

N

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2021-12-03
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-04-06
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-05-22
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2018-09-11
Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) 2021-12-16
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-12-16
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2021-04-20
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2021-04-20

O

Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) 2021-04-21
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2021-04-21
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning 2021-04-21
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar 2020-02-20
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2020-02-20
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) 2021-01-13
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning 2021-01-13
Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar 2021-12-03
Oxkarbazepin oralt (Trileptal) tabletter 2021-12-03
Oxkarbazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension 2021-12-03

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2020-05-15
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2021-12-03
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2021-12-03
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2021-12-03
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-04-20
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter 2019-11-20
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) 2021-04-20
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-12-03
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2020-02-20

S

Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension 2020-02-20
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) 2021-04-21
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2021-01-13
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension 2021-01-13

T

Tiopental intravenös inf/inj 2,5 mg/mL (ex Pentocur) 2021-04-21
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-05-15
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) 2018-09-11
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter 2021-01-22
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter 2021-04-20
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2021-04-20

U

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2019-05-16

V

Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-05-28
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2021-01-13
Valganciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) 2018-12-20
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2019-03-22
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2018-12-20

Vankomycin intravenös inf 10 mg/ml

Vankomycin intravenös inf 10 mg/ml 2021-12-16