Länkar till läkemedelsblad för Barn- och ungdomsmedicin Halland

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska 2019-11-20
Acetylcystein inhalation 2021-12-03
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2022-06-07
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar 2021-04-21
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2022-06-07
Aciklovir oralt 40 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-06-07
Aciklovir oralt 80 mg/mL (Zovirax) oral suspension 2022-06-07
Aciklovir oralt tabletter 2022-06-07
Addex/Addens-Kaliumklorid 2 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2021-04-21
Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA 2021-04-21
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-06-07
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar 2019-03-22
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2019-05-16
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) 2020-02-20
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) 2020-02-20
Alginsyra + tillsatser oralt (ex Gaviscon) oral suspension 2022-06-07
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar 2023-01-12
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2022-06-07
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage 2023-01-12
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (ex AmBisome liposomal) 2023-09-25
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (ex AmBisome liposomal) 2023-09-25
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) 2023-12-28
amLODIPin oralt 1 mg/mL (Licens) oral lösning 2023-12-11
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (ex Spektramox) oral suspension 2022-06-07
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2022-06-07
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2020-05-15
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2020-05-15
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter 2022-06-07
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2021-01-13
Ampicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Doktacillin, Ampitar) 2023-09-25
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) 2022-06-07
Anakinra subkutan inj 100 mg/0,67 mL = 150 mg/mL (Kineret) 2022-06-07
Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar 2023-01-12
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension 2023-01-12
Arginin intravenös inf 100 mg/mL (Extempore) 2023-01-12
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt 2020-05-25
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt 2020-05-15
AZITROmycin oralt (ex Azitromax) tabletter 2021-01-13
AZITROmycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension 2021-01-13

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2023-03-31
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) 2023-03-31
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett 2021-12-03
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2021-12-03
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2021-04-21

C

cefADROXil oralt (ex Cefamox löslig) kapsel/tablett 2023-12-11
cefADROXil oralt 100 mg/mL oral suspension 2023-12-11
cefIXim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2022-06-07
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-12-03
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2023-12-11
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2019-03-22
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2018-06-05
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) 2020-10-20
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2021-01-13
Cetirizin oralt 10 mg (ex Zyrlex) tablett 2017-01-25
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapslar 2023-01-12
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning 2023-01-12
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-06-07
Ciprofloxacin oralt tabletter 2020-02-20
Cyanokobalamin oralt 1 mg (Vitamin B12, ex Betolvex) tablett 2023-09-25
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,2 + 1 % (Cyclomydril licens) ögondroppar 2023-09-25
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år 2018-02-07
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,85 + 1,5 % (Extempore) barn ÖVER 1 år 2018-02-07
Kalcium intravenös inf/inj 0,225 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2023-03-31
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) 2021-04-20

D

Dalteparin subkutan inj 625 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 60 - 250 E 2021-12-03
Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E 2021-12-03
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E 2021-12-03
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta 2021-12-03
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) 2021-12-03
Deferoxamin intravenös inf 10 mg/mL (ex Desferal) 2023-01-12
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2022-06-07
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2022-06-07
Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska 2023-01-12
dexAMETason intravenös inj 4 mg/mL (ex Dexavit) 2023-03-31
dexAMETason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning 2022-06-07
dexAMETason oralt tabletter 2021-12-16
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Diazepam-Lipuro licens) 2023-03-31
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2023-01-12
Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension 2023-07-17
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL 2022-06-07
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) 2021-12-16
Doxycyklin intravenös inf 1 mg/mL (Doxyferm) 2019-11-20
Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension 2019-08-01
Doxycyklin oralt 100 mg (ex Doxyferm) tablett 2023-01-12
UTGÅR UPPDATERAS EJ Dalteparin subkutan inj (Fragmin) flera olika styrkor 2021-12-03

E

Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) 2021-12-03
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-05-25
Erytromycin oralt (ex Abboticin) 2022-06-07
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2021-01-13
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-11-18
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2021-12-03
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2022-06-07
Etosuximid oralt 250 mg kapsel 2023-03-31
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning 2023-03-31

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2021-12-03
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-04-20
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2021-01-13
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension 2022-06-07
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning 2021-01-13
FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) 2020-05-25
Filgrastim intravenös inf 0,015 mg/mL = 15 mikrog/mL (ex Zarzio) från biosimilar 2021-12-16
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) 2021-12-16
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2023-01-12
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2023-01-12
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2023-01-12
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2019-11-18
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension 2019-11-18
Flumazenil intravenös inf 9 mikrog/mL (f.d Lanexat) 2019-11-20
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2019-11-20
Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler) 2023-12-11
Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2023-09-25
Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) 2021-12-03
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning 2021-12-03
Fosfenytoin intravenös inj 15 mg/mL = 10 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin 2023-09-25
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2021-01-13
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) 2022-06-07
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2021-01-13
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2023-09-25
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel 2023-09-25
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex, Glutaferro licens) oral lösning/orala droppar 2021-01-13

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter 2022-06-07
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) 2023-12-11
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) 2020-02-20
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) 2020-02-20
Glyceryltrinitrat utvärtes kräm/salva 2022-06-07

H

Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) 2020-02-20
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2023-01-12
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar 2023-01-12
Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter 2021-12-16
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning 2021-12-16
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) 2023-09-25
Hydroxokobalamin intravenös inf 25 mg/mL (Cyanokit) 2023-09-25

I

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2019-05-16
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter/kapsel 2023-03-31
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2021-12-03
Ibuprofen oralt 40 mg/mL (ex Nurofen Apelsin) oral suspension 2023-12-11
Idursulfas intravenös inf (Elaprase) dos tillsätts till spädningsvätska 2023-09-25
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) 2021-04-21
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-02-20
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska 2019-11-18
Insulin: Snabb- alt. direktverkande intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2023-09-25
Insulin: Snabb- alt. direktverkande intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) 2023-09-25
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2022-06-07

J

Järn(II)sulfat oralt 100 mg Fe2+ (ex Niferex) 2023-01-12
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska 2023-12-11

K

Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-12-03
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-06-07
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) 2021-01-13
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) 2023-01-12
Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) 2018-12-20
Klindamycin oralt (ex Dalacin) kapslar 2021-04-20
Klindamycin oralt 15 mg/mL (ex Dalacin) oral lösning 2018-12-20
Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett 2023-03-31
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) 2023-03-31
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter 2023-03-31
Klonazepam oralt 2,5 mg/mL (Iktorivil) orala droppar 2023-03-31
Klonidin intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Catapresan) 2023-09-25
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) 2023-09-25
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2022-06-07
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter 2022-06-07
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2022-06-07
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning 2021-12-03
Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar 2021-12-03
Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension 2023-07-17
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-12
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) 2023-01-12
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) 2021-04-21
Koffeincitrat oralt 10 mg/mL (Peyona, Gencebok, extempore) 2022-09-26
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2022-09-30
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar 2019-01-28

L

Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar) 2023-09-25
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2023-01-12
Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter 2021-12-16
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2022-09-30
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2023-03-31
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2022-09-26
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster 2023-09-25
Lidokain intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Xylocard) 2020-02-20
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) 2023-09-25
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) 2021-01-13
Linezolid oralt 20 mg/mL (Zyvoxid) oral suspension 2023-03-31
Linezolid oralt 600 mg (ex Zyvoxid) tablett 2023-03-31

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2023-12-11
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2023-01-12
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån 2021-04-21
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2023-01-12
Medicinskt kol oralt (Carbomix) oral suspension 2023-12-12
Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2022-06-07
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning 2021-12-16
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension 2021-12-16
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett 2022-01-27
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2023-03-31
Metadon intravenös inf/inj 1 mg/mL 2023-09-25
Metadon oralt 1 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2023-09-25
Metadon oralt tabletter 2023-09-25
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2023-01-12
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter 2021-12-03
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2021-12-03
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2021-01-13
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) 2023-09-25
Midazolam intravenös inf/inj 0,5 mg/mL (f.d Dormicum) 2023-01-12
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2023-01-12
Mikafungin intravenös inf 2 mg/mL (ex Mycamine) 2021-12-16
Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (ex Corotrop) 2023-12-12
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2022-06-07
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL 2022-06-07
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL 2022-06-07
Morfin oralt 0,5 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2023-09-25
UTGÅR UPPDATERAS EJ Montelukast oralt 1 mg/mL (ex Singulair) oral lösning 2023-12-11

N

Naloxegol oralt (Moventig) tabletter 2022-07-05
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2022-06-07
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-04-06
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2018-05-22
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2018-09-11
Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar 2023-12-12
Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) 2022-06-07
Natriumvätekarbonat oralt 50 mg/mL (Extempore) oral lösning 2023-01-12
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) 2023-09-25
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2021-04-20
NORadrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL 2023-12-27
Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension 2021-04-20

O

Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2023-01-12
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (f.d Zofran) 2023-03-31
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2022-06-07
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (ex Zofran) oral lösning 2022-06-07
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar 2020-02-20
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2020-02-20
Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter 2022-06-07
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) 2023-09-25
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning 2021-01-13
Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar 2021-12-03
oxKARBazepin oralt (Trileptal) tabletter 2021-12-03
oxKARBazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension 2021-12-03

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) 2022-06-07
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) 2023-12-11
Pankreatin oralt (ex Creon) kapslar 2023-12-12
Pankreatin oralt (Kreon für kinder licens) granulat 2023-12-12
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2023-09-25
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning/suspension 2022-06-07
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2022-06-07
Parenteral nutrition: Numeta G13E intravenös inf standardkomposition 2023-09-25
Parenteral nutrition: Numeta G16E intravenös inf standardkomposition 2023-09-25
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) 2023-12-11
Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter 2019-11-20
Plasmalyte GLUCOS intravenös inf 2022-06-07
Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) 2021-04-20
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2021-12-03
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2023-09-25

R

Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat 2023-01-12
Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska 2023-03-31

S

Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension 2020-02-20
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2023-09-25
Spironolakton oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska 2023-09-25
Spironolakton oralt 5 mg/mL (Extempore) oral vätska 2022-06-07
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) 2021-04-21
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning 2022-06-07
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension 2022-06-07

T

Takrolimus oralt/sublingualt (ex Prograf) 2023-03-31
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-05-15
Topiramat oralt (ex Topimax) kapslar/tabletter 2023-03-31
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) 2022-06-07
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter 2021-01-22
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter 2021-04-20
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2021-04-20

U

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2019-05-16

V

Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2020-05-28
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2021-01-13
Vaccin: RotaTeq oralt mot rotavirus, oral lösning 2023-09-25
Valaciklovir oralt (ex Valtrex) tabletter 2022-06-07
valGANciklovir oralt 50 mg/mL (Valcyte) oral lösning 2023-12-11
Valproinsyra intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) 2023-09-25
Valproinsyra oralt (ex Ergenyl) 2023-09-25
Valproinsyra oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning 2023-09-25
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2022-06-07
Vankomycin oralt (ex Vancocin) kapslar 2023-09-25
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning 2023-09-25
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning 2023-03-31
Vigabatrin oralt 500 mg (Sabrilex) tablett/granulat till oral lösning 2023-03-31