Barn och Ungdomscentrum Västerbotten

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

F

Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning 2021-06-01

M

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2021-06-01

P

Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2021-06-01