Akademiska Barnsjukhuset Uppsala

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

!Antidot

Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation Barn, BIVA 2022-03-02
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) Barn 2018-10-30
Glukarpidas intravenös inf/inj 1000 E/mL (Voraxaze licens) Barn 2020-02-26
Metyltionin intravenös inj 10 mg/mL (Extempore) Barn
Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Barn 2022-12-01
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn 2018-03-23

A

Abatacept intravenös inf (Orencia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn
Acetazolamid intravenös inj 5 mg/mL (Diamox) barn under 10 kg BIVA 2022-03-04
Acetazolamid intravenös inj 50 mg/mL (Diamox) BIVA 2022-03-04
Acetylcystein inhalation BIVA 2021-09-15
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL Barn 2019-09-11
Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar BIVA 2021-07-02
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat Barn 2022-05-11
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver Barn 2022-05-11
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver och koncentrat BIVA 2022-03-04
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) Barn 2020-02-05
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) Barn 2020-02-05
Adrenalin inhalation Barn, BIVA 2020-02-05
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar Barn, BIVA 2019-02-25
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna Barn 2019-04-12
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL Barn 2019-04-12
Adrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL BIVA 2022-03-04
Adrenalin intravenös inf 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL BIVA 2022-03-04
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) Barn, BIVA 2020-02-05
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) Barn, BIVA 2020-02-05
Alglukosidas alfa intravenös inf (Myozyme) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-12-01
Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar Barn 2022-12-01
Alprostadil intravenös inf 0,002 mg/mL = 2 mikrog/mL (ex Prostivas) BIVA 2022-02-21
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) Barn, BIVA 2022-05-11
Alteplas intrapleural instillation 0,1 mg/mL (Actilyse) pleuradränage Barn 2022-12-01
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn 2022-05-11
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) BIVA 2022-02-21
Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) BIVA 2021-04-01
Amlodipin oralt (ex Norvasc) tabletter BIVA 2021-06-30
Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) Barn 2018-03-23
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) BIVA 2021-03-15
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) Barn, BIVA 2022-05-06
Anidulafungin intravenös inf 0,7 mg/mL (ex Ecalta) Barn, BIVA 2020-11-12
Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) BIVA 2021-07-01
Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar Barn 2022-07-29
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension Barn 2022-12-01
Argipressin intravenös inf 0,5 E/mL = 500 mE/mL (ex Empressin) BIVA 2021-06-17
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt Barn, BIVA 2020-03-13
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt BIVA 2021-06-30
Azitromycin intravenös inf 2 mg/mL (Azitromax) BIVA 2021-03-15
Azitromycin oralt 40 mg/mL (ex Azitromax) oral suspension BIVA 2021-03-15

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL Barn, BIVA 2022-05-11
Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) BIVA 2021-12-29
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) Barn, BIVA 2022-03-02
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett Barn 2021-09-23
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett Barn, BIVA 2022-03-02
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) Barn, BIVA 2020-02-05

C

Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension Barn 2022-01-31
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) Barn, BIVA 2022-05-11
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) Barn, BIVA 2020-11-12
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension Barn 2019-02-25
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel Barn 2022-12-01
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, BIVA 2018-06-26
cefTRIAXon intravenös inf/inj 20 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn, BIVA 2019-11-06
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) Barn, BIVA 2020-11-12
Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar Barn 2020-11-12
Ciklosporin intravenös inf 2,5 mg/mL (Sandimmun) BIVA 2021-07-01
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapsel Barn 2022-12-01
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning Barn, BIVA 2017-12-04
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL Barn, BIVA 2020-02-10
Ciprofloxacin oralt tabletter Barn 2021-11-16

D

Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E BIVA 2022-02-21
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E BIVA 2022-02-21
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta BIVA 2022-02-21
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) Barn 2019-11-06
Defibrotid intravenös inf 4 mg/mL (Defitelio) Barn 2022-12-16
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter Barn 2022-07-29
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning Barn, BIVA 2022-05-11
Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska BIVA 2021-06-30
Desmopressin intravenös inj 4 mikrog/mL (Minirin) BIVA 2021-06-30
Dexmedetomidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) BIVA 2021-02-15
Dexmedetomidin intravenös inf 8 mikrog/mL (ex Dexdor) BIVA 2021-02-15
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) BIVA 2022-06-23
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) BIVA 2021-09-15
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter Barn, BIVA 2020-11-12
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg Barn 2022-12-01
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning BIVA 2022-02-21
Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter Barn 2018-12-14
DOBUTamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL BIVA 2022-05-06
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) Barn, BIVA 2019-02-25
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) BIVA 2022-05-06
DOPamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL (Giludop licens) BIVA 2022-02-21
Droperidol intravenös inj 0,25 mg/mL = 250 mikrog/mL (ex Dridol) BIVA 2021-07-02
Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar Barn 2020-11-12

E

Enalapril oralt (ex Renitec) tabletter/kapslar BIVA 2021-06-30
Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) Barn, BIVA 2022-03-02
Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) Barn, BIVA 2020-11-12
Esketamin intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Ketanest) BIVA 2021-12-29
Esomeprazol intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Nexium) Barn 2019-05-27
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn, BIVA 2019-05-27
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter Barn 2022-05-11
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension BIVA 2022-05-06

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2022-05-11
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2022-05-11
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter Barn 2020-11-12
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension Barn 2022-05-11
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning Barn 2020-11-12
Fenoximetylpenicillin oralt 50 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension/lösning Barn 2022-05-11
FentaNYL intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Leptanal) intensivvård BIVA 2021-02-10
FentaNYL nasalt 50 mikrog/mL (ex Leptanal) BIVA 2022-03-04
Fibrinogen intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fibryga) Barn, BIVA 2018-10-30
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) BIVA 2021-03-22
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension BIVA 2021-03-22
Flukonazol oralt 40 mg/mL (ex Diflucan) oral suspension BIVA 2021-03-22
Flutikason inhalation/lokalt (ex Flutide Evohaler) Barn 2022-12-16
Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) Barn 2021-11-16
Fosfat intravenös inf 0,12 mmol/mL (Glycophos) BIVA 2021-06-30
Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning BIVA 2021-09-15
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE Barn, BIVA 2022-05-11
Foskarnet intravenös inf 12 mg/mL (Foscavir licens) Barn 2021-11-09
Foskarnet intravenös inf 24 mg/mL (Foscavir licens) via central infart Barn 2021-11-09
Furosemid intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Furix) Barn, BIVA 2020-11-12
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) Barn, BIVA 2020-11-12
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Barn, BIVA 2020-11-12
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Barn, BIVA 2018-10-30
Fytomenadion oralt 20 mg/mL (Vitamin K, Ka-Vit Tropfen licens) orala droppar Barn 2020-12-14

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter BIVA 2021-03-08
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning Barn 2022-03-17
Ganciklovir intravenös inf 10 mg/mL (ex Cymevene) Barn, BIVA 2022-05-11
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) Barn, BIVA 2020-02-05
Gentamicin intravenös inf/inj 40 mg/mL (Gensumycin) Barn, BIVA 2019-11-06
Glukagon inj 1 mg/mL (Glucagon) flera administreringsvägar Barn 2022-05-11
Glukos intravenös inf 100 mg/mL med eller utan tillsats BIVA 2021-07-05
Glukos intravenös inf 150 mg/ml Barn 2018-10-22
Glukos intravenös inf 50 mg/mL med eller utan tillsats Barn, BIVA 2019-12-13
Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % Barn, BIVA 2019-12-13
Glykopyrroniumbromid intravenös inj 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (ex Robinul) BIVA 2021-06-30

H

Haloperidol intramuskulär inj 5 mg/mL (Haldol) BIVA 2021-07-02
Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn 2022-05-11
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn, BIVA 2022-05-11
Natriumklorid 9 mg/mL med heparin 1 E/mL ocklusionsförebyggande spoldropp, flera administreringsvägar BIVA 2021-07-02
UTGÅR UPPDATERAS EJ Hydrokortison oralt 0,5 mg/mL (Extempore) oral lösning från kapsel BIVA 2021-06-30

I

Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter Barn, BIVA 2022-03-02
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension Barn, BIVA 2022-03-02
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier Barn, BIVA 2022-03-02
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) Barn 2020-02-05
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) Barn, BIVA 2022-05-11
Infliximab intravenös inf (ex Remicade) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2018-10-30
Insulin intravenös inf/inj 1 E/mL (ex Actrapid Penfill) Barn, BIVA 2020-11-12
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) BIVA 2021-09-15
Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2022-03-04
Isoprenalin intravenös inf 0,08 mg/mL = 80 mikrog/mL (ex Isoprenaline) BIVA 2022-03-04

J

Johexol intravenös inj 300 mg I/mL (Omnipaque) för iohexolclearance Barn 2022-03-11
Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar BIVA 2021-07-01
Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-11-12
Järnsackaros intravenös inf 1 mg Fe/mL (ex Venofer) Barn 2022-05-11

K

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) BIVA 2021-06-30
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning BIVA 2021-07-01
Kaliumjodid oralt 65 mg Barn 2022-04-11
Kaliumkanrenoat intravenös inj 10 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) BIVA 2021-06-30
Kaliumkanrenoat intravenös inj 100 mg/mL (Kanrenol licens, f.d Soldactone) BIVA 2021-06-30
Kaliumkanrenoat intravenös inj 20 mg/mL (ex Kanrenol licens, f.d Soldactone) BIVA 2021-09-15
Kaliumklorid intravenös inf 1 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) BIVA 2021-06-30
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Barn 2021-02-17
Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) Barn, BIVA 2022-03-02
Ketamin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Ketalar) BIVA 2021-02-15
Ketobemidon intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Ketogan Novum) BIVA 2021-03-08
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) BIVA 2021-03-08
Ketorolak intravenös inj 3 mg/mL (ex Toradol) Barn, BIVA 2019-04-12
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) Barn, BIVA 2020-11-12
Klemastin oralt 1 mg (Tavegyl) tablett Barn 2018-12-14
Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) Barn 2018-10-30
Klindamycin intravenös inf 12 mg/mL (ex Dalacin) BIVA 2021-03-22
Klindamycin intravenös inf 6 mg/mL (ex Dalacin) BIVA 2021-03-22
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning Barn 2018-10-30
Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett BIVA 2021-07-02
Klonazepam intravenös inj 0,5 mg/mL (Rivotril licens) BIVA 2021-07-02
Klonazepam oralt (ex Iktorivil) tabletter Barn 2022-05-11
Klonidin intravenös inf/inj 7,5 mikrog/mL (ex Catapresan) BIVA 2021-03-08
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn, BIVA 2021-12-29
Klonidin oralt 5 mikrog/mL (Extempore) oral lösning BIVA 2022-02-21
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2022-03-02
Kloxacillin intravenös inf 10 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn 2022-12-01
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn 2022-12-01
Kloxacillin intravenös inf 25 mg/mL (ex Ekvacillin) BIVA 2021-03-22
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn 2022-12-01
Koagulationsfaktor VIIa intravenös inj 1 mg/mL (Novoseven) rekombinant, aktiverat, nyfödda Barn 2017-10-10
Koagulationsfaktor VIII + von Willebrandfaktor intravenös inj (Haemate) BIVA 2021-07-02

L

Labetalol intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Trandate) BIVA 2021-05-24
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning Barn, BIVA 2019-02-25
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) Barn 2022-12-01
Levetiracetam intravenös inf 15 mg/mL (ex Keppra) BIVA 2022-03-08
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning BIVA 2022-03-08
Levobupivakain 0,625 mg/mL (Chirocaine) flera administreringssätt Barn, BIVA 2020-10-14
Levobupivakain 1,25 mg/mL (Chirocaine) flera administreringssätt Barn, BIVA 2020-10-14
Levosimendan intravenös inf 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (Simdax) BIVA 2022-05-10
Lidokain + Adrenalin + Tetrakain utvärtes 4 + 0,05 + 0,5 % (LAT-gel, extempore) gel Barn 2022-07-29
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster Barn, BIVA 2022-03-02
Lidokain + Tetrakain utvärtes (Rapydan) plåster Barn, biv
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat Barn 2021-11-09
Lidokain utvärtes 40 mg/g (LidoGalen licens) kräm Barn 2022-12-01
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) Barn, BIVA 2022-03-02
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) Barn, BIVA 2020-06-23
Lorazepam intravenös inj 2 mg/mL Barn, BIVA 2020-11-12

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 BIVA 2022-02-21
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) Barn, BIVA 2020-02-05
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) barn under 6 mån Barn 2019-02-25
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) Barn, BIVA 2019-02-25
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) BIVA 2021-07-02
Makrogol oralt (ex Forlax) BIVA 2021-07-02
Mannitol intravenös inf 150 mg/mL BIVA 2022-03-04
Melatonin oralt (ex Mellozzan) BIVA 2021-07-02
Merkaptopurin oralt 20 mg/mL (Xaluprine) oral suspension Barn 2022-01-26
Merkaptopurin oralt 50 mg (ex Puri-nethol) tablett Barn 2022-01-26
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) Barn, BIVA 2022-03-02
Metadon intravenös inf/inj 1 mg/mL (Metadon Meda) Barn, BIVA 2018-02-09
Metadon oralt 1 mg/mL (ex Metadon DnE) oral lösning BIVA 2021-03-08
Metoklopramid intravenös inj 5 mg/mL (Primperan) BIVA 2022-03-08
Metoprolol intravenös inj/inf 1 mg/mL (Seloken) BIVA 2021-06-30
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) Barn, BIVA 2022-03-02
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension Barn, BIVA 2022-03-02
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) Barn 2022-04-11
Metylprednisolon intravenös inf/inj 40 mg/mL (Solu-Medrol) Barn, BIVA 2022-03-02
Metylprednisolon intravenös inf/inj 62,5 mg/mL (Solu-Medrol) BIVA 2022-02-21
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning Barn 2021-09-23
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn, BIVA 2022-03-02
Midazolam oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn, BIVA 2018-06-26
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel Barn 2018-06-26
Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) BIVA 2021-05-24
Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter BIVA 2021-07-02
Morfin intravenös inf, 1 mL = 10 mikrog/kg individuell spädning Barn 2022-05-11
Morfin intravenös inf/inj 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL Barn 2022-05-11
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL Barn, BIVA 2022-05-11
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL Barn, BIVA 2022-05-11
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning Barn, BIVA 2022-05-11

N

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL BIVA 2022-03-04
Naloxon oralt 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Extempore) oral lösning BIVA 2021-03-08
Naloxon oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning BIVA 2021-03-08
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) BIVA 2022-02-21
Natriumklorid hyperton inhalation 40 mg/mL = 4 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2022-12-16
Natriumklorid hyperton inhalation 50 mg/mL = 5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2022-12-16
Natriumklorid hyperton inhalation 60 mg/mL = 6 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2022-12-16
Natriumklorid hyperton inhalation 70 mg/mL = 7 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn 2022-12-16
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL Barn, BIVA 2021-09-23
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska BIVA 2021-06-30
Natriumpikosulfat 7,5 mg/mL (ex Cilaxoral, Laxoberal) orala droppar BIVA 2021-07-02
Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) BIVA 2021-09-15
Nimodipin intravenös inf 0,2 mg/mL = 200 mikrog/mL (Nimotop) BIVA 2022-02-21
Nitroprussid intravenös inf 0,24 mg/mL = 240 mikrog/mL (Nipruss) BIVA 2022-03-14
Nitroprussid intravenös inf 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL (Nipruss) BIVA 2022-03-14
NORadrenalin intravenös inf 0,02 mg/mL = 20 mikrog/mL BIVA 2021-06-17
NORadrenalin intravenös inf 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL BIVA 2021-06-17
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid BIVA 2021-06-30

O

Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) Barn, BIVA 2022-03-02
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter Barn 2022-05-11
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension BIVA 2021-04-01
Oxikodon intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex OxyNorm) BIVA 2021-03-08
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) BIVA 2021-03-08
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning BIVA 2021-03-22
Oxkarbazepin oralt 60 mg/mL (Trileptal) oral suspension BIVA 2022-03-08

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) Barn 2022-05-11
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) Barn 2020-11-09
Pamidronat intravenös inf (ex Pamifos, f.d Aredia) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-05-11
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) Barn, BIVA 2022-03-02
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) Barn, BIVA 2022-05-11
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning Barn, BIVA 2022-05-11
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier Barn, BIVA 2022-05-11
Paracetamol rektalt 20 mg/mL (Extempore) rektalgel Barn 2022-05-11
Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (ex Dynastat) Barn, BIVA 2022-03-02
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) BIVA 2021-03-22
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) Barn 2022-05-11
Plasmalyte intravenös inf Barn 2022-12-01
Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) Barn 2020-11-12
Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) BIVA 2021-03-08
Propofol intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Diprivan) BIVA 2021-03-08
Propofol intravenös inf/inj 5 mg/mL (Propofol Lipuro) BIVA 2021-06-17
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning Barn 2021-09-23
Propranololhydroklorid oralt (ex Inderal) tabletter/depotkapslar BIVA 2021-06-30
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn 2022-05-11
Propranololhydroklorid oralt 10 mg/mL (Extempore) oral vätska Barn, BIVA 2022-03-02
Protrombinkomplex intravenös inf/inj 25 E/mL (ex Confidex) BIVA 2021-07-01

Plasmalyte

Plasmalyte GLUCOS intravenös inf Barn, BIVA 2019-11-14

R

Natriumpolystyrensulfonat oralt (Resonium) BIVA 2022-02-21
Natriumpolystyrensulfonat rektalt 0,15 gram/mL (Resonium) BIVA 2022-02-21
Rasburikas intravenös inf (Fasturtec), stamlösning för vidare spädning Barn 2017-12-14
Remifentanil intravenös inf/inj 25 mikrog/mL (ex Ultiva) BIVA 2022-02-21
Remifentanil intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Ultiva) BIVA 2022-02-21
Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) Barn 2018-12-14
Ringer-Acetat intravenös inf/inj BIVA 2022-05-10
Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2020-11-12
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Resorb) brustablett Barn
UTGÅR UPPDATERAS EJ Ranitidin oralt (ex Zantac) tabletter Barn 2020-11-12
UTGÅR UPPDATERAS EJ Ranitidin oralt 15 mg/mL (Zantac) oral lösning, spädning från injektionslösning Barn 2022-05-11

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) Barn, BIVA 2022-03-02
Saltsyra instillation 2,5 mmol/mL (Extempore) i CVK/venport Barn 2022-05-11
Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter BIVA 2021-07-02
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) BIVA 2021-06-17
Sildenafil intravenös inf/inj 0,8 mg/mL (Revatio) BIVA 2022-03-04
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension BIVA 2021-06-17
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel BIVA 2021-07-01
Spironolakton oralt 5 mg/mL (Extempore) oral vätska BIVA 2021-07-01
SUFentanil nasalt 50 mikrog/mL (Sufenta) BIVA 2022-05-10
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mL spädd lösning Barn 2022-05-11
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension Barn 2022-05-11
UTGÅR UPPDATERAS EJ Sulfametoxazol + Trimetoprim oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter Barn 2020-12-04

T

Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) BIVA 2022-05-06
Takrolimus oralt/sublingualt (ex Prograf) Barn 2021-02-10
Taurolock instillation Barn, BIVA 2020-11-09
Teikoplanin intravenös inf/inj 133,3 mg/mL (ex Targocid) spädning från 400 mg Barn 2022-05-11
Teikoplanin intravenös inf/inj 67,7 mg/mL (ex Targocid) spädning från 200 mg Barn 2022-05-11
Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL (Bricanyl) BIVA 2022-05-06
Tiopental intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Pentocur) BIVA 2022-05-10
Tiopental intravenös inf/inj 25 mg/mL (ex Pentocur) BIVA 2022-05-10
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) BIVA 2021-03-22
Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska Barn 2022-08-18
Tranexamsyra intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Cyklokapron) BIVA 2022-05-10
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) Barn, BIVA 2022-05-11
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim BIVA 2021-03-22
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mg trimetoprim, oral suspension BIVA 2021-03-22
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) BIVA 2021-06-30

U

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension Barn, BIVA 2019-04-12

V

Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar Barn, BIVA 2019-01-18
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (blandas själv) oral lösning Barn
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (Semper vätskeersättning) oral lösning Barn
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning BIVA 2022-03-08
Vankomycin intravenös inf 10 mg/ml BIVA 2021-03-22
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) Barn, BIVA 2019-04-12
Vankomycin oralt 50 mg/mL (ex Extempore) oral lösning Barn, BIVA
Vedolizumab intravenös inf 1,2 mg/mL (Entyvio) Barn 2022-01-24
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning BIVA 2021-07-02
Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend) BIVA 2021-04-01

Vaccin

Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj mot hepatit B Barn 2019-11-06
Vaccin: Fluenz Tetra intranasalt mot influensa Barn 2019-11-06
Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B Barn 2020-03-13
Vaccin: Prevenar 13 intramuskulär inj, mot pneumokockinfektioner Barn 2020-03-13
Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension Barn 2020-11-09

Z

Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) BIVA 2021-07-01