RÖ Barn och Neonatal

Neo= Godkänd av medicinskt ansvarig för  Neonatalvård.
Barn= Godkänd av medicinskt ansvarig för Barnmedicin.
Medicinskt ansvariga Region Östergötland:
Barn US: Olov Änghagen, överläkare, Malene Bokinge. apotekare.
Neonatal US: Georg Bach Jensen, överläkare, Nikita Narshi, apotekare.

Lokal redaktion kontaktas via: eped@regionostergotland.se

Listan är sorterad på substansnamn.
Tryck Ctrl+F för att söka i listan på substans eller preparatnamn.

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

Acetylcystein

Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation Barn US 2021-04-24
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg Barn US 2021-04-24
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL Neo US 2020-12-11

Aciklovir 5mg/ml

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat Barn US 2021-06-01

Adenosin

Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) Neo US 2020-09-22

Adrenalin

Adrenalin 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringssätt Neo US 2019-08-19
Adrenalin inhalation Barn US 2021-04-24
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna Barn US 2021-04-24
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL Barn US 2021-04-24
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo US 2020-04-21

Albumin

Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL (50 g/L) (ex Alburex) Barn + Neo US 2020-04-22
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL (200 g/L) (ex Alburex) Barn + Neo US 2020-04-22

Alimemazin

Alimemazin oralt 40 mg/mL (ex Theralen) orala droppar Barn US 2021-04-24

Amfotericin B

Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome) Neo US 2021-03-04

Amikacin

Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Neo US 2021-08-25

Amiodaron

Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) Neo US, OBS! Styrka! 2021-05-18
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) Barn US 2021-04-24

Ampicillin

Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) Barn + Neo US 2020-11-11

Antitrombin III

Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) Neo US 2021-06-09

Atomoxetin

Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar Barn US 2021-04-24

Azitromycin

Azitromycin intravenös inf 2 mg/mL (Azitromax) Neo US 2021-10-14

Bensylpenicillin

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL Barn + Neo US 2020-11-11

Betametason

Betametason intravenös inj 1 mg/mL (Betapred) Barn US 2021-04-24
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett Barn US 2021-04-24

Budesonid

Budesonid inhalation (ex Pulmicort) Barn US 2021-04-25

cefOTAXim

cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) Barn + Neo US 2021-10-13

cefTAZidim

cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) Barn US 2021-04-24

cefTIBUten

cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension Barn US 2021-04-24
cefTIBUten oralt 400 mg (Isocef licens) kapsel Barn US 2021-04-24

cefTRIAXon

cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn US 2021-04-24

cefUROXim

cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) Barn + Neo US 2020-11-11

Ciprofloxacin 2mg/ml

Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2021-06-01

Cyklopentolat + Fenylefrin

Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år Neo US 2019-08-19

Desloratadin

Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning Barn + Neo US 2020-12-11

Dexametason

Dexametason oralt 0,4 mg/mL (licens) oral lösning Barn US 2021-04-24

Diazepam

Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) Barn + Neo US 2021-04-25
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg Barn US 2021-04-25
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning Barn + Neo US 2021-04-24

Diazoxid

Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension Neo US 2020-11-11

DOBUTamin

DOBUTamin intravenös inf 0,5 mg/mL Neo US 2019-06-28
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL Neo US 2020-04-22
DOBUTamin intravenös inf 2 mg/mL Neo US 2019-06-28

DOPamin

DOPamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (Giludop licens) Neo US 2021-10-13
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) Neo US 2021-10-13
DOPamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL (Giludop licens) Neo US 2021-10-13

Doxycyklin

Doxycyklin oralt 10 mg/mL (Vibranord) oral suspension Barn US 2021-04-24

Enoxaparinnatrium

Enoxaparinnatrium subkutan inj 1 000 E/mL = 10 mg/mL (ex Klexane) Neo US 2021-10-13

Erytromycin

Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) Barn US 2021-04-24

Esketamin

Esketamin intravenös inf/inj 2 mg/mL (Ketanest) Neo US 2021-10-13

Fenobarbital

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Fenemal) Barn + Neo US 2020-05-04
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn + Neo US 2020-05-04

Flumazenil

Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) Neo US 2021-10-13

Fluoxetin

Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel Barn US 2021-04-24

Fosfat

Fosfat oralt 60 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo US 2021-10-13

Fosfenytoin

Fosfenytoin intravenös inj 37,5 mg/mL = 25 mg FE/mL (Pro-Epanutin) dos i mg fosfenytoin Barn US 2021-06-03

Furosemid

Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) Neo US 2020-11-11
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) Neo US 2020-11-11
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Neo US 2020-11-11

Fusidinsyra

Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva Neo US 2019-08-19

Gabapentin

Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning Barn US 2021-04-24

Gentamicin

Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) Barn + Neo US 2021-06-01

Glukos 30%

Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % Barn + Neo US 2020-11-11

Glukos 40%

Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel Neo US 2019-08-30

Guanfacin

Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter Barn US 2021-04-24

Heparin

Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) Barn US 2021-04-25
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) Barn US 2021-04-25

Hydrokortison

Hydrokortison intravenös inj 5 mg/mL (Solu-Cortef) nyfödda Neo US 2020-11-11
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (Solu-Cortef) Barn US 2021-04-24

Ibuprofen

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) Neo US 2019-09-04
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter Barn US 2021-04-24
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension Barn US 2021-04-24
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier Barn US 2021-04-25

Iloprost

Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) Neo US 2021-04-12

Imipenem+ Cilastatin

Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) Barn US 2021-04-24

Immunglobulin

Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) Neo US 2019-11-14
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) Barn + Neo US 2021-02-12

Ipratropiumbromid

Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) Barn US 2021-04-24

Järn

Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar Neo US 2021-04-12

Kalcium

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) Neo US 2019-08-22
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo US 2021-10-13

Kalium

Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning Neo US 2020-04-22
Kaliumklorid intravenös inf 0,2 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) Neo US 2020-12-11
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Neo US 2019-06-04

Klindamycin

Klindamycin intravenös inf 6 mg/mL (ex Dalacin) Barn US 2021-04-24
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning Barn US 2021-04-24

Klonidin

Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan) Neo US 2021-02-12
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) Neo US 2021-02-12
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning Barn + Neo US 2020-12-11

Kloralhydrat

Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo US 2021-10-13

Kloramfenikol

Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar Neo US 2021-10-13

Klortiazid

Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension Neo US 2020-04-22

Kloxacillin

Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (ex Ekvacillin) BarnUS 2021-04-24

Kloxacillin

Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Ekvacillin) Neo US 2020-04-22

Klyx

Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) Barn US 2021-04-24

Koffeincitrat

Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) Neo US 2019-08-30
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) Neo US 2020-03-25

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar) Neo US 2019-08-30

Laktulos

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning Neo US 2019-08-20

LAT-gel

Lidokain + Adrenalin + Tetrakain kutant (LAT-gel, Extempore) gel Barn US 2021-04-25

Levetiracetam

Levetiracetam intravenös infusion 5 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) Neo US 2019-06-04
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning Barn + Neo US 2019-06-04

Levokarnitin

Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) Neo US 2021-03-04

Levotyroxin

Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter Neo US 2020-11-11

Lidokain

Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster Barn + Neo US 2021-02-12
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat Neo US 2021-10-26
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) Neo US 2019-08-30

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar Barn US 2021-04-24

Magnesium

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 Barn + Neo US 2020-05-05
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (Extempore) oral lösning Neo US 2021-10-26

Makrogol

Makrogol oralt (ex Forlax Junior) Neo US 2021-10-26

Melatonin

Melatonin oralt (ex Mellozzan) Barn US 2021-04-24

Meropenem

Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) Neo US 2021-10-13

Metronidazol

Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) Barn + Neo US 2021-04-24

Metylfenidat

Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar Barn US 2021-04-24

Midazolam

Midazolam buckalt 5 mg/mL (Buccolam) munhålelösning Barn US 2021-04-24
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn US 2021-06-01

Milrinon

Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) Neo US 2020-11-11

Montelukast

Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat Barn US 2021-04-24

Morfin

Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL (ex Extempore) Neo US 2021-02-12
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Morfin Abcur) Neo US 2020-04-22
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Morfin Abcur) Barn US 2021-04-24
Morfin intravenös inj 0,4 mg/mL Neo US 2021-10-13

Naloxon

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Neo US 2021-10-26
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Neo US 2019-08-29
Naloxon oralt 40 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn US 2021-04-24

Natriumbensoat

Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Neo US 2021-03-04

Natriumdikloracetat

Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Neo US 2021-03-04

Natriumklorid

Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA Barn US 2021-04-24
NaCl hyperton intravenös inf 0,5 mmol/mL (från Addex Natriumklorid) Neo US 2019-04-23
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn US 2021-04-24
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL med eller utan tillsats Barn US 2021-04-24
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL Barn US 2021-04-24

Naturliga fosfolipider

Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) Neo US 2019-08-30

NORadrenalin

NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo US 2021-10-14
NORadrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL Neo US 2021-10-14

Nystatin

Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension Neo US 2021-01-11

Oktreotid

Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) Neo US 2021-10-13

Ondansetron

Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter Barn US 2021-04-24
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning Barn US 2021-04-25

Oxikodon

Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning Barn US 2021-04-24

Oximetazolin

Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (Nezeril) näsdroppar Barn US 2021-04-24

Oximetazolin

Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn US 2021-04-24

Palivizumab

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) Barn US 2021-04-25

Paracetamol

Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) Barn + Neo US 2021-04-24
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) Barn US 2021-04-25
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning Barn + Neo US 2021-04-24
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier Barn + Neo US 2021-04-25

Piperacillin+ Tazobaktam

Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) Barn US 2021-04-24

Prednisolonnatriumsuccinat

Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) Barn US 2021-04-25

Racekadotril

Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat Barn US 2021-04-24

Ringer- Acetat

Ringer-Acetat intravenös inf Barn US 2021-04-25

Rokuroniumbromid

Rokuroniumbromid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Esmeron) Neo US 2021-10-13

Salbutamol

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) Barn US 2021-04-24

Sildenafil

Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) Neo US 2020-04-22
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension Neo US 2021-10-26

Simetikon

Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar Neo US 2021-02-12

Spironolakton

Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel Neo US 2019-08-22
Spironolakton oralt 5 mg/mL (Extempore) oral vätska Neo US 2019-08-30

Suxameton

Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) Neo US 2020-12-11

Tobramycin

Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) Neo US 2020-04-22

TPN

TPN: Numeta G16E intravenös inf, parenteralt energibehov upp till 515 kcal/d Barn US 2021-04-24

Tranexamsyra

Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) Neo US 2021-04-12

Trimetoprim

Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension Neo US 2021-10-13

Ursodeoxycholsyra

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension Neo US 2019-08-20

Vaccin

Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension Neo US 2020-04-03

Valproat 100mg/ml

Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) Barn US 2021-06-01

Vankomycin

Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) Neo US 2019-08-29

Vitamin B1

Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1, licens, f.d Tiacur) Barn US 2021-04-25

Vitamin B6

Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Neo US 2021-05-07

Vitamin D

Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar Neo US 2019-11-14

Vitamin E

Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning Neo US 2021-10-13

Vitamin K

Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Neo US 2019-08-19
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel Neo US 2021-05-18

Vitamin, multi

Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar Neo US 2021-10-13
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar Neo US 2020-11-11

Vätsketerapi

Vätsketerapi: Basal underhållsbehandling, långsam rehydrering (ex Plasmalyte-GLUCOS, glukos med tillsatser) Barn US 2021-04-24
Vätsketerapi: Chock (ex Ringer-Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL) Barn US 2021-04-24
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid Barn US 2021-04-24
Vätsketerapi: Snabb uppvätskning (ex Ringer-Acetat, buffrad Glukos 25 mg/mL med tillsatser) Barn US 2021-04-25