RÖ Barn och Neonatal

Neo= Godkänd av medicinskt ansvarig för  Neonatalvård för US och ViN.
Barn= Godkänd av medicinskt ansvarig för Barnmedicin för US och ViN.
Då bara US eller ViN benämns är mallen endast granskad på det sjukhuset.
Medicinskt ansvariga Region Östergötland:
Barn US: Olov Änghagen, överläkare, Malene Bokinge. apotekare, Petra Tjärner, specialistsjuksköterska.
Neonatal US: Georg Bach Jensen, överläkare. Sandra Strömberg, receptarie.
Barn VIN: Oskar Andersson, ST Läkare, Susanne Stenberg, Specialistsjuksköterska.
Neonatal VIN: Erik Wejryd, överläkare, Gabriella Landberg, sjuksköterska.
Lokal redaktion kontaktas via: eped@regionostergotland.se

Listan är sorterad på substansnamn.
Tryck Ctrl+F för att söka i listan på substans eller preparatnamn.

Läsa och tolka instruktioner: https://eped.se/wp-content/uploads/2021/03/ePed-006-Tolkning-av-barnlakemedelsinstruktioner-i-ePed-version-2.0liten.pdf 

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

Acetylcystein

Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation Barn US 2022-07-06
Acetylcystein intravenös inf 33,3 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg Barn 2022-07-06
Acetylcystein rektalt 100 mg/mL Neo 2020-12-11

Acetylsalicylsyra

Acetylsalicylsyra oralt (ex Trombyl, Extempore) tablett/kapslar Barn US 2022-09-13

Aciklovir

Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat Barn 2022-07-06

Adalimumab

Adalimumab subkutan inj (ex Amgevita, Humira) Barn US 2022-10-24

Adenosin

Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) Neo 2022-07-26

Adrenalin

Adrenalin inhalation Barn US 2021-04-24
Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (ex Adrenalin Martindale) flera administreringsvägar Neo US 2019-08-19
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna Barn 2021-04-24
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL Barn 2021-04-24
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo US 2020-04-21

Albumin

Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) Barn US + Neo US 2020-04-22
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) Barn US + Neo US 2020-04-22

Alimemazin

Alimemazin oralt 40 mg/mL (fd Theralen) orala droppar Barn US 2022-10-24

Amfotericin B

Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn US 2022-11-28

Amfotericin B

Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome liposomal) Barn US + Neo US 2021-12-20

Amikacin

Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) Barn US + Neo 2021-08-25

Amiodaron

Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) Neo US, OBS! Styrka! 2022-11-21
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) Barn US 2022-11-23

Amoxicillin

Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension Barn ViN 2022-01-24

Amoxicillin + Klavulansyra

Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension Barn US 2022-06-20
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett Barn US 2022-11-28
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension Barn US 2022-11-28

Ampicillin

Ampicillin intravenös inf 20 mg/mL (Doktacillin) Barn US, OBS! Styrka! 2022-01-11
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) Barn + Neo 2020-11-11

Anakinra

Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) Barn US 2022-07-06

Antitrombin III

Antitrombin III intravenös inf 50 E/mL (Atenativ) Neo US 2021-06-09

Aprepitant

Aprepitant oralt (ex Emend) kapslar Barn US 2022-11-30
Aprepitant oralt 25 mg/mL (Emend) oral suspension Barn US 2022-07-06

Atomoxetin

Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar Barn US 2021-04-24

Azitromycin

Azitromycin intravenös inf 2 mg/mL (Azitromax) Neo US 2021-10-14

Bensylpenicillin

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL Barn US + Neo 2022-07-26

Betametason

Betametason intravenös inj 1 mg/mL (ex Betapred) Barn US 2022-07-06
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) Barn US 2022-05-05
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett Barn US 2022-07-06

Budesonid

Budesonid inhalation (ex Pulmicort) Barn US 2021-04-25

Cefixim

Cefixim oralt (ex Suprax licens) tabletter Barn US 2022-01-31
Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension Barn US 2022-11-28

cefOTAXim

cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) Barn US + Neo 2021-10-13

cefTAZidim

cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) Barn US 2021-04-24

cefTIBUten

cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension Barn US 2021-04-24
cefTIBUten oralt 400 mg (ex Wincef licens) tablett/kapsel Barn US 2022-08-23

cefTRIAXon

cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) Barn US 2021-04-24

cefUROXim

cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) Barn US + Neo 2020-11-11

Celecoxib

Celecoxib oralt (ex Celebra) kapslar Barn US 2022-09-29

Ciprofloxacin

Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension Barn US 2022-11-28

Ciprofloxacin 2mg/ml

Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL Barn US 2021-06-01

Cyklopentolat + Fenylefrin

Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år Neo 2019-08-19

Dalteparin

Dalteparin subkutan inj 625 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 60 - 250 E Barn US 2022-11-28
Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E Barn US 2022-11-28
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E Barn US 2022-11-28

Desloratadin

Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter Barn US 2022-07-06
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning Barn US + Neo US 2022-07-26

Desmopressin

Desmopressin oralt (ex Minirin) tabletter Barn US 2022-12-21

Dexametason

Dexametason oralt 0,4 mg/mL (Licens) oral lösning Barn US 2022-01-11

Diazepam

Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) Barn US + Neo 2022-07-26
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter Barn US 2022-01-19
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg Barn US 2022-10-24
Diazepam rektalt 5 mg/mL (Stesolid Rektal Prefill) rektallösning Barn US + Neo 2022-07-26

Diazoxid

Diazoxid oralt 50 mg/mL (Proglycem licens) oral suspension Neo 2020-11-11

Digoxin

Digoxin oralt 0,05 mg/mL = 50 mikrog/mL (ex Digoxin VistaPharm licens, fd Lanoxin) oral lösning Neo US 2022-11-21

DOBUTamin

DOBUTamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL Neo US 2022-05-12
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL Neo US 2022-05-12
DOBUTamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL Neo US 2022-05-12

DOPamin

DOPamin intravenös inf 0,5 mg/mL = 500 mikrog/mL (Giludop licens) Neo US 2021-10-13
DOPamin intravenös inf 1 mg/mL = 1000 mikrog/mL (Giludop licens) Neo US 2021-12-20
DOPamin intravenös inf 2 mg/mL = 2000 mikrog/mL (Giludop licens) Neo US 2021-12-20

Doxycyklin

Doxycyklin oralt 10 mg/mL (ex Vibranord) oral suspension Barn US 2021-04-24

Enoxaparinnatrium

Enoxaparinnatrium subkutan inj 1 000 E/mL = 10 mg/mL (ex Klexane) Neo US 2021-10-13

Ertapenem

Ertapenem intravenös inf 20 mg/mL (ex Invanz) Barn US 2022-11-28

Erytromycin

Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) Barn US 2021-04-24
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension Barn US 2022-03-07

Esketamin

Esketamin intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketanest) Barn US, 2022-01-19
Esketamin intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Ketanest) Neo US, OBS! Styrka! 2021-12-20

Esomeprazol

Esomeprazol intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn US 2022-01-21
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi Barn US + Neo US 2022-05-05
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter Neo US 2022-11-21
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension Neo US 2022-11-21

Fenobarbital

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) Barn US + Neo 2022-07-26
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning Barn US + Neo 2022-07-26

Fenoximetylpenicillin

Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter Barn US 2022-03-15
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (ex Kåvepenin) oral suspension Barn US 2022-07-06
Fenoximetylpenicillin oralt 250 mg/mL (ex Kåvepenin) orala droppar/oral lösning Barn US 2022-03-15

Fentanyl

FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) Neo US 2022-03-03

Flekainid

Flekainid oralt 5 mg/mL (licens) oral lösning Neo US 2021-12-20

Flukloxacillin

Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter Barn US 2022-10-24
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension Barn US + Neo US 2022-10-24

Flumazenil

Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) Neo US 2021-10-13

Fluoxetin

Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel Barn US 2021-04-24

Folsyra

Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo US 2022-05-13

Fosaprepitant

Fosaprepitant intravenös inf 1 mg/mL (Ivemend) Barn US 2022-03-07

Fosfat

Fosfat oralt 60 mg/mL = 0,63 mmol/mL (Extempore) oral lösning Neo 2021-10-13

Fosfenytoin

Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE Barn US 2022-05-05

Furosemid

Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) Barn US + Neo 2020-11-11
Furosemid intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Furix) Neo US 2022-07-26
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar Barn US + Neo 2020-11-11

Fusidinsyra

Fusidinsyra konjunktivalt 1 % (Fucithalmic) ögonsalva Neo 2019-08-19

Gabapentin

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter Barn US 2022-01-21
Gabapentin oralt 50 mg/mL (ex Neurontin licens) oral lösning Barn US 2021-04-24

Gentamicin

Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) Barn US + Neo 2021-06-01

Glukarpidas

Glukarpidas intravenös inf/inj 1000 E/mL (Voraxaze licens) Barn US 2022-06-20

Glukos 30%

Glukos oralt 300 mg/mL = 30 % Barn US + Neo US 2020-11-11

Glukos 40%

Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel Neo 2019-08-30

Guanfacin

Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter Barn US 2021-04-24

Heparin

Heparin instillation 100 E/mL (HeparinLÅS) Barn US 2021-04-25
Heparin instillation 20 E/mL (HeparinLÅS) Barn US 2021-04-25

Hydrokortison

Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Neo US, OBS! Styrka! 2022-05-12
Hydrokortison intravenös inj 0,5 mg/mL (ex Solu-Cortef) Neo US, OBS! Styrka! 2022-03-29
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) Barn US 2022-07-06

Ibuprofen

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) Neo US 2019-09-04
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter Barn US 2022-04-28
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension Barn US 2022-04-28
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier Barn US 2022-04-28

Iloprost

Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) Neo 2021-04-12

Imipenem+ Cilastatin

Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) Barn US 2021-04-24

Immunglobulin

Hepatit B-immunglobulin intramuskulär inj 180 E/mL (Umanbig) Neo 2019-11-14
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) Barn US + Neo US 2021-02-12

Ipratropiumbromid

Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) Barn US 2022-07-06

Järn

Järn(II)sulfat oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar Neo 2021-04-12

Kalcium

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) Neo 2019-08-22
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo 2021-10-13

Kalium

Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning Barn US + Neo 2022-07-26
Kaliumcitrat oralt 0,93 mmol K/mL (Kaliumcitrat APL 100mg/mL, extempore) oral lösning Neo US 2022-12-07
Kaliumklorid intravenös inf 0,2 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) Neo 2020-12-11
Kaliumklorid oralt 2 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska Neo 2019-06-04

Kaptopril

Kaptopril oralt 1 mg/mL (ex Noyada 5mg/5mL licens) oral lösning Neo US 2022-12-07
Kaptopril oralt 5 mg/mL (ex Noyada 25 mg/5 mL licens) oral lösning Barn US 2022-09-13

Kaspofungin

Kaspofungin intravenös inf 0,5 mg/mL (ex Cancidas) Barn US 2022-04-11

Klindamycin

Klindamycin intravenös inf 10 mg/mL (ex Dalacin) Barn US 2022-11-28
Klindamycin intravenös inf 6 mg/mL (ex Dalacin) Barn US 2021-04-24
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning Barn US 2021-04-24

Klonidin

Klonidin intravenös inf/inj 3 mikrog/mL (ex Catapresan) Neo US 2021-02-12
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) Neo US 2021-02-12
Klonidin intravenös inf/inj 15 mikrog/mL (ex Catapresan) Barn US 2023-01-23
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning Barn US + Neo 2022-07-26

Kloralhydrat

Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning Neo US 2021-10-13

Kloramfenikol

Kloramfenikol konjunktivalt 5 mg/mL ögondroppar Neo 2021-10-13

Klortiazid

Klortiazid oralt 50 mg/mL (Diuril licens) oral suspension Neo 2020-04-22

Kloxacillin

Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn US + Neo US, OBS! Styrka! PVK 2022-08-23
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (f.d Ekvacillin) Barn US + Neo US, OBS! Styrka! CVK 2022-08-23

Klyx

Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) Barn US 2021-04-24

Koagulationsfaktor VIII

Koagulationsfaktor VIII intravenös inj rekombinant, långverkande Barn US 2022-05-05

Koffeincitrat

Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) Neo 2019-08-30
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) Neo 2022-10-10

Lactobacillus reuteri

Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar) Neo 2019-08-30

Laktulos

Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning Neo 2019-08-20

Lamotrigin

Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter Barn US 2022-12-12

LAT-gel

Lidokain + Adrenalin + Tetrakain utvärtes 4 + 0,05 + 0,5 % (LAT-gel, extempore) gel Barn US 2021-04-25

Levetiracetam

Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) Barn US 2023-01-09
Levetiracetam intravenös inf 5 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) Neo US 2022-07-26
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning Barn US + Neo US 2022-07-26

Levokarnitin

Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) Barn US OBS! Styrka 2022-07-07
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) Neo US 2022-01-13

Levotyroxin

Levotyroxin oralt (ex Levaxin) tabletter Neo US 2020-11-11

Lidokain

Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster Barn US + Neo US 2022-03-03
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat Neo US 2021-10-26
Lidokain utvärtes gel 2 % (Xylocain) Neo US 2021-12-20

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar Barn US 2021-04-24

Magnesium

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 Barn US + Neo 2022-07-26
Magnesium oralt 12 mg/mL = 0,5 mmol/mL (ex Extempore) oral lösning Neo 2022-10-10

Makrogol

Makrogol oralt (ex Forlax Junior) Neo 2021-10-26
Makrogol oralt (ex Forlax) Barn US 2022-12-15

Makrogol + elektrolyter

Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) Barn US 2022-10-05
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) Barn US 2022-10-05

Mannitol

Mannitol intravenös inf 150 mg/mL Barn US 2023-01-05

Melatonin

Melatonin oralt (ex Mellozzan) Barn US 2022-07-06
Melatonin oralt 1 mg/mL oral lösning Barn US 2022-11-14

Meropenem

Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) Barn US + Neo 2021-10-13

Metronidazol

Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) Barn US + Neo 2022-11-23
Metronidazol oralt (ex Flagyl) tabletter Barn US 2022-07-07
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension Barn US 2022-07-07

Metylfenidat

Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar Barn US 2021-04-24

Metylprednisolon

Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) Barn US 2022-06-15

Metyltionin

Metyltionin intravenös inf/inj 5 mg/mL (Methylthioninium chloride Proveblue) Barn US 2022-12-14

Midazolam

Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning Barn US 2022-01-11
Midazolam intravenös inf/inj 0,2 mg/mL (f.d Dormicum) Neo US OBS! STYRKA 2022-11-21
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) Barn US + Neo US 2022-07-26
Midazolam oralt 1 mg/mL (ex Extempore) Barn US 2022-11-14
Midazolam rektalt 1 mg/mL (ex Extempore) Neo US 2022-12-07

Milrinon

Milrinon intravenös inf 200 mikrog/mL = 0,2 mg/mL (ex Corotrop) Neo US 2020-11-11

Montelukast

Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat Barn US 2021-04-24

Morfin

Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL Neo 2022-05-12
Morfin intravenös inf/inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL Neo 2022-05-12
Morfin intravenös inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Neo US 2022-05-12
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL Barn US 2022-07-06

Naloxon

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL Neo 2021-10-26
Naloxon oralt 10 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Neo US 2019-08-29
Naloxon oralt 40 mikrog/mL (Extempore) oral lösning Barn US 2021-04-24

Natriumbensoat

Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Neo US 2022-11-21

Natriumdikloracetat

Natriumdikloracetat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore) Neo US 2021-03-04

Natriumklorid

Addex/Addens-Natriumklorid 4 mmol/mL FÖR TILLSATS TILL INFUSIONSVÄTSKA Barn US 2021-04-24
NaCl hyperton intravenös inf 0,5 mmol/mL (från Addex Natriumklorid) Neo US 2019-04-23
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn US 2022-07-06
Natriumklorid hyperton inhalation 50 mg/mL = 5 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn US 2022-07-07
Natriumklorid hyperton inhalation 70 mg/mL = 7 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) Barn US 2022-07-07
Natriumklorid isoton inhalation 9 mg/mL Barn US 2022-07-06

Natriumvätekarbonat

Natriumvätekarbonat intravenös inf/inj 50 mg/mL (Natriumbikarbonat Fresenius Kabi) Neo US 2022-08-03

Naturliga fosfolipider

Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf) Neo 2019-08-30

Nitrofurantoin

Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter Barn US 2022-11-28

NORadrenalin

NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL Neo US 2021-10-14
NORadrenalin intravenös inf 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL Neo US 2021-10-14

Nystatin

Nystatin oralt 100 000 E/mL (ex Nystimex) oral suspension Barn US + Neo 2021-01-11

Oktreotid

Oktreotid intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn US OBS! Styrka 2022-07-07
Oktreotid intravenös inf/inj 8 mikrog/mL (ex Sandostatin) Neo US 2021-10-13
Oktreotid subkutan inf/inj 50 mikrog/mL (ex Sandostatin) Barn US OBS! Styrka 2022-07-07

Ondansetron

Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) Barn US 2022-06-20
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter Barn US 2022-07-06
Ondansetron oralt 0,8 mg/mL (Zofran) oral lösning Barn US 2022-07-06

Oxikodon

Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) Barn US 2022-10-11
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning Barn US 2021-04-24

Oxikodon + Naloxon

Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter Barn US 2022-01-31

Oximetazolin

Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril Barn US 2022-12-13
Oximetazolin nasalt 0,25 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn US 2022-07-06
Oximetazolin nasalt 0,5 mg/mL (ex Nezeril) näsdroppar/nässpray Barn US 2021-04-24

Palivizumab

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis) Barn US 2022-07-06

Paracetamol

Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) Barn US + Neo 2022-07-26
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) Barn US 2022-07-05
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning Barn + Neo 2022-07-26
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier Barn US + Neo 2022-10-15

Piperacillin + Tazobaktam

Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) Neo US, OBS! Styrka! 2021-12-28
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) Barn US 2021-04-24

Pivmecillinam

Pivmecillinam oralt (ex Selexid) tabletter Barn US 2022-11-28

Prednisolonnatriumsuccinat

Prednisolonnatriumsuccinat intravenös inj 25 mg/mL (ex Precortalon aquosum) Barn US 2021-04-25

Prometazin

Prometazin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Phenergan licens) Barn US 2022-01-31

Propranolol

Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska Neo US 2022-02-17

Racekadotril

Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat Barn US 2021-04-24

Remdesivir

Remdesivir intravenös inf (Veklury) dos tillsätts till spädningsvätska, barn från 40 kg Barn US 2022-06-20

Rifampicin

Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (ex Rifadin) Barn US 2022-01-31
Rifampicin oralt (ex Rimactan) kapslar Barn US 2022-11-28

Rituximab

Rituximab intravenös inf 1 mg/mL (ex Mabthera) Barn US 2022-12-21

Rokuroniumbromid

Rokuroniumbromid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Esmeron) Neo US 2021-10-13

Salbutamol

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) Barn US 2021-04-24

Sertalin

Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter Barn US 2022-07-07

Sildenafil

Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio) Neo US 2020-04-22
Sildenafil oralt 10 mg/mL (Revatio) oral suspension Neo US 2021-10-26

Simetikon

Simetikon oralt 100 mg/mL (Minifom) droppar Neo US 2021-02-12

Sorbitol

Sorbitol rektalt (Resulax) Barn US 2022-07-07

Spironolakton

Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel Neo 2019-08-22
Spironolakton oralt 5 mg/mL (Extempore) oral vätska Neo 2019-08-30

Suxameton

Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) Neo 2020-12-11

Tobramycin

Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) Neo 2020-04-22

Tocilizumab

Tocilizumab intravenös inf (RoActemra) dos tillsätts till spädningsvätska Barn US 2022-10-06

TPN

TPN: Numeta G16E intravenös inf, parenteralt energibehov upp till 515 kcal/d Barn US 2021-04-24

Tranexamsyra

Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) Neo US 2022-05-12

Tribonat

Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) Neo US 2022-08-03

Trimetoprim

Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension Neo + Barn US 2021-10-13

Trimetoprim + Sulfametoxazol

Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter Barn US 2022-11-28
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension Barn US 2022-07-06

Ursodeoxycholsyra

Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension Neo 2019-08-20

Vaccin

Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension Neo 2022-01-23

Valproat 100mg/ml

Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) Barn US 2022-07-06

Vankomycin

Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) Barn US + Neo 2022-07-26

Vankomycin + Heparin

Vankomycin + Heparin instillation 2,5 mg/mL + 50 E/mL (Vankomycin + HeparinLÅS ) Barn US 2022-11-28

Vitamin B1

Tiamin intravenös inf 50 mg/mL (Vitamin B1,Thiamine Sterop, f.d. licens) Barn US 2022-07-06

Vitamin B6

Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) Neo US 2021-05-07

Vitamin D

Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar Neo 2019-11-14

Vitamin E

Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning Neo US 2021-10-13

Vitamin K

Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) Neo 2019-08-19
Fytomenadion oralt 1 mg (Vitamin K, NeoKay licens) kapsel Neo 2021-05-18

Vitamin, multi

Multivitamin oralt (Abidec multivitamin drops, licens) orala droppar Neo US 2021-10-13
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar Neo 2020-11-11

Vätsketerapi

Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL med eller utan tillsats Barn US 2021-04-24
Ringer-Acetat intravenös inf/inj Barn US 2022-11-21
Vätsketerapi: Basal underhållsbehandling, långsam rehydrering (ex Plasmalyte-GLUCOS, glukos med tillsatser) Barn US 2021-04-24
Vätsketerapi: Chock (ex Ringer-Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL) Barn US 2022-11-21
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid Barn US 2021-04-24
Vätsketerapi: Snabb uppvätskning (ex Ringer-Acetat, buffrad Glukos 25 mg/mL med tillsatser) Barn US 2021-04-25

Zink

Zinksulfat oralt 1,5 mg Zn2+/mL (Solvezink) Neo US 2022-05-13