Gå till huvudinnehållet

Välkommen till ePed!

ePed är ett erfarenhets och evidensbaserat beslutsstöd för säker läkemedelshantering till barn. ePed är nationellt tillgängligt och samarbete sker mellan professioner och barnsjukhus i Sverige för att öka kunskapen och skapa säker läkemedelshantering till barn.

En Barnteckning med olika blommor

Vård

För dig läkare, sjuksköterska och farmaceut, som använder ePed i ditt arbete finns här våra beslutsstöd och mer information om barn och läkemedel.

Patient

Denna sida är för dig som är patient och vårdnadshavare som använder läkemedel. Här publicerar vi material som kan underlätta vardagen med läkemedel i hemmet.

Kalender