Gå till huvudinnehållet

Vård

För dig läkare, sjuksköterska och farmaceut, som använder ePed i ditt arbete finns här våra beslutsstöd och mer information om barn och läkemedel.

Instruktioner

Barnläkemedelsinstruktioner kan användas som stöd vid ordination, iordningställande och administrering av ett läkemedel till barn inom sjukvården.

Rimlighetskontrollen

Rimlighetskontrollen är en funktion i journalsystemet som varnar vid ordination av för höga eller för låga doser av vissa läkemedel, främst högriskmedel.

Best practice

Detta material innehåller en fördjupad inventering och riskkategorisering av iordningställande av läkemedel inom slutenvård till barn baserat på EDQMs resolution om iordningställande. Materialet inklu...

Kunskap

Här samlar vi användbar generell information, länkar till rekommendationer, utbildningsmaterial om barn och läkemedel. Centrala ePed-redaktionen har tagit fram en föreläsningsserie om risker med läkem...