Länkar till läkemedelsblad för Blekingesjukhuset

Instruktion Datum när invald eller senaste major förändring

A

Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation 2019-12-18
Acetylcystein intravenös inf 50 mg/mL vid paracetamolintoxikation m. depottablett 665 mg 2020-09-01
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Aciclovir Pfizer) spädning från koncentrat 2019-02-13
Aciklovir intravenös inf 5 mg/mL (ex Geavir) spädning från pulver 2019-02-13
Adenosin intravenös inj 1 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-03-02
Adenosin intravenös inj 5 mg/mL (Adenosin Life Medical) 2022-03-02
Adrenalin inhalation 2020-05-20
Adrenalin inj 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL flera administreringsvägar 2021-11-10
Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna 2018-08-28
Adrenalin intramuskulär inj 1 mg/mL 2019-06-11
Adrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2021-11-10
Albumin intravenös inf 5 % = 50 mg/mL = 50 gram/L (ex Alburex) 2022-09-05
Albumin intravenös inf 20 % = 200 mg/mL = 200 gram/L (ex Alburex) 2022-09-05
Alteplas instillation 1 mg/mL (Actilyse) i central venväg (CVK, SVP, CDK) 2021-02-16
Amfotericin B intravenös inf 1 mg/mL (AmBisome) 2021-01-12
Amfotericin B intravenös inf 2 mg/mL (AmBisome) 2021-01-12
Amikacin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Biklin, Extempore) 2021-01-12
Aminofyllin intravenös inf/inj 23 mg/mL (Teofyllamin) 2021-01-12
Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone) 2022-09-13
Amiodaron intravenös inf/inj 15 mg/mL (ex Cordarone) 2022-03-02
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 50 + 13 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2022-05-20
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 500 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2020-09-01
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 80 + 12 mg/mL (Spektramox) oral suspension 2020-09-01
Amoxicillin + Klavulansyra oralt 875 + 125 mg (ex Bioclavid) tablett 2020-09-01
Amoxicillin oralt (ex Amimox) tabletter 2020-12-02
Amoxicillin oralt 100 mg/mL (ex Amimox) oral suspension 2020-12-02
Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin) 2022-12-20
Anakinra intravenös inj 10 mg/mL (Kineret) 2020-12-30
Aprepitant oralt (Emend) kapsel 80 och 125 mg 2018-08-28
Argipressin intravenös inf 0,1 E/mL = 100 mE/mL (ex Empressin) 2021-11-10
Atropin 0,05 mg/mL (ex Atropin Unimedic 0,0499 mg/mL) flera administreringssätt 2020-03-23
Atropin 0,5 mg/mL flera administreringssätt 2021-11-10

B

Bensylpenicillin intravenös inf/inj 100 mg/mL 2022-11-22
Betametason intravenös inj 0,5 mg/mL (ex Betapred) 2022-01-26
Betametason intravenös/intramuskulär inj 4 mg/mL (ex Betapred) 2022-01-26
Betametason oralt 0,1 mg/mL (ex Betapred) oral lösning från tablett 2022-01-26
Betametason oralt 0,5 mg (ex Betapred) tablett 2022-01-26
Biotin intravenös inj 5 mg/mL (Vitamin B7, licens) 2022-01-26
Budesonid inhalation (ex Pulmicort) 2020-05-20

BUP

Alimemazin oralt 40 mg/mL (ex Theralen) orala droppar 2021-03-02
Aripiprazol oralt (ex Abilify) tabletter 2021-03-02
Atomoxetin oralt (ex Strattera) kapslar 2021-03-02
Atomoxetin oralt 4 mg/mL (Strattera) oral lösning 2021-03-02
Dexamfetamin oralt (Attentin) tablett 2021-03-02
Escitalopram oralt (ex Cipralex) tabletter 2021-03-02
Fluoxetin oralt (ex Fontex) tablett/kapsel 2021-03-02
Guanfacin oralt (Intuniv) depottabletter 2021-03-02
Haloperidol intramuskulär inj 5 mg/mL (Haldol) 2021-03-02
Hydroxizin oralt (ex Atarax) tabletter 2021-03-02
Hydroxizin oralt 2 mg/mL (Atarax) oral lösning 2021-03-02
Lamotrigin oralt (ex Lamictal) tabletter 2022-01-26
Lisdexamfetamin oralt (Elvanse) kapslar 2021-03-02
Litium oralt 42 mg (Lithionit) depottablett 2021-03-02
Lorazepam intramuskulär inj 4 mg/mL 2021-03-02
Lorazepam oralt 1 mg (ex Temesta) tablett 2021-03-02
Melatonin oralt (ex Mellozzan) 2022-10-03
Metylfenidat oralt (ex Concerta) tabletter/kapslar 2021-03-02
Mirtazapin oralt (ex Mirtin) tabletter 2021-03-02
OLANZapin oralt (ex Zyprexa) tabletter 2021-03-02
Oxazepam oralt (ex Sobril) tabletter 2021-03-02
Prazosin oralt (Minipress licens) tabletter/kapsel 2021-03-02
Prometazin intramuskulär inj 25 mg/mL (Phenergan licens) 2021-03-02
Prometazin oralt (ex Lergigan) tabletter 2021-03-02
Propiomazin oralt 25 mg (Propavan) tablett 2021-03-02
Risperidon oralt (ex Risperdal) tablett 2021-03-02
Sertralin oralt (ex Zoloft) tabletter 2021-03-02
Venlafaxin oralt (ex Efexor Depot) depotkapslar/depottablett 2021-03-02
Zopiklon oralt (ex Imovane) tabletter 2021-03-02

C

Cefixim oralt 100 mg/5 mL = 20 mg/mL (ex InfectoOpticef licens) oral suspension 2021-12-22
cefOTAXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Claforan) 2021-04-27
cefTAZidim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Fortum) 2020-12-02
cefTIBUten oralt 36 mg/mL (Isocef licens) oral suspension 2021-12-22
cefTIBUten oralt 400 mg (Isocef licens) kapsel 2021-12-22
cefTRIAXon intravenös inf/inj 100 mg/mL (f.d Rocephalin) 2019-01-22
cefUROXim intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Zinacef) 2020-12-02
Ciklosporin oralt (ex Sandimmun Neoral) kapsel 2017-11-23
Ciklosporin oralt 100 mg/mL (ex Sandimmun Neoral) oral lösning 2017-11-23
Ciprofloxacin intravenös inf 2 mg/mL 2021-01-12
Ciprofloxacin oralt 100 mg/mL (ex Ciproxin) oral suspension 2022-01-26
Ciprofloxacin oralt 50 mg/mL (Ciproxin) oral suspension 2022-01-26
Ciprofloxacin oralt tabletter 2022-01-26
Cyklopentolat + Fenylefrin konjunktivalt 0,5 + 0,5 % (Extempore) barn UNDER 1 år
Kaspofungin intravenös inf 0,4 mg/mL (ex Cancidas) 2021-01-12

D

Dalteparin subkutan inj 2 500 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 250 - 1 000 E 2022-08-24
Dalteparin subkutan inj 10 000 E/mL (Fragmin) lämplig för doser i intervallet 1 000 - 5 000 E 2022-08-24
Dalteparin subkutan inj förfyllda sprutor (Fragmin) lämplig för fasta doser från 2 500 E/spruta 2022-08-24
Daptomycin intravenös inf 7 mg/mL (ex Cubicin) 2022-03-02
Desloratadin oralt (ex Aerius) tabletter 2022-08-24
Desloratadin oralt 0,5 mg/mL (ex Aerius) oral lösning 2022-08-24
Desmopressin intravenös inf (Octostim) dos tillsätts till spädningsvätska 2017-11-02
Dexmedetomidin intravenös inf 4 mikrog/mL (ex Dexdor) 2021-11-10
Dexmedetomidin nasalt 100 mikrog/mL (ex Dexdor) 2019-04-01
Diazepam intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (ex Stesolid Novum) 2023-01-25
Diazepam oralt (ex Stesolid) tabletter 2021-01-12
Diazepam rektalt (ex Stesolid) 5 och 10 mg 2023-01-25
Digoxin intravenös inj 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2022-01-26
Digoxin oralt 50 mikrog/mL (Lanoxin) oral lösning 2022-01-26
Diklofenak oralt (ex Voltaren) kapsel/tabletter 2020-02-13
Diklofenak rektalt (ex Voltaren) suppositorier 2020-02-13
DOBUTamin intravenös inf 1 mg/mL 2021-12-22
Dokusatnatrium + Sorbitol rektalt 1 + 250 mg/mL (Klyx) 2019-06-11
Dornas alfa, inhalation 1 mg/mL (Pulmozyme)

E

Erytromycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Abboticin) 2020-10-06
Erytromycin oralt (ex Abboticin) 2022-10-03
Erytromycin oralt 100 mg/mL (Ery-Max) oral suspension 2022-01-26
Esketamin intravenös inf/inj 1 mg/mL (Ketanest) 2021-09-16
Esomeprazol intravenös inf/inj 8 mg/mL (ex Nexium) kan även ges i jejunostomi 2019-06-11
Esomeprazol oralt (ex Nexium) enterokapslar/enterotabletter 2019-06-11
Esomeprazol oralt 10 mg/15 mL (ex Nexium) oral suspension 2022-11-22
Etosuximid oralt 50 mg/mL (ex Suxinutin) oral lösning 2022-11-22

F

Fenobarbital intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Extempore) 2022-01-26
Fenobarbital oralt 5 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-01-26
Fenoximetylpenicillin oralt (ex Kåvepenin) tabletter 2020-09-01
Fenoximetylpenicillin oralt 100 mg/mL (Kåvepenin) oral suspension 2020-09-01
FentaNYL intravenös inf/inj 5 mikrog/mL (ex Extempore) 2019-08-15
FentaNYL intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Leptanal) intensivvård 2021-09-16
Ferroglycinsulfatkomplex oralt 30 mg Fe2+/mL (Niferex) orala droppar 2019-10-31
Filgrastim subkutan inj 0,3 mg/mL = 30 ME/mL = 300 mikrog/mL (Neupogen) 2022-03-02
Filgrastim subkutan inj 0,6 mg/mL = 60 ME/mL (ex Neupogen Novum) 2019-04-10
Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter 2019-12-18
Flukloxacillin oralt 50 mg/mL (Heracillin) oral suspension 2019-12-18
Flukonazol intravenös inf 2 mg/mL (f.d Diflucan) 2022-10-03
Flukonazol oralt 10 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2018-04-12
Flukonazol oralt 40 mg/mL (Diflucan) oral suspension 2018-04-12
Flumazenil intravenös inj 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (f.d Lanexat) 2019-06-11
Folsyra oralt 0,1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2023-01-25
Fosfat oralt 60 mg/mL (Extempore)
Fosfenytoin intravenös inj 25 mg FE/mL = 37,5 mg/mL (Pro-Epanutin) doseras i mg FE 2020-10-06
Furosemid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Furix) 2021-04-27
Furosemid oralt 10 mg/mL (ex Impugan) orala droppar 2021-04-27
Fytomenadion intramuskulär/intravenös inj 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2019-04-10
Fytomenadion oralt 10 mg/mL (Vitamin K, Konakion Novum) 2019-10-31

G

Gabapentin oralt (ex Neurontin) kapslar/tabletter 2022-09-05
Gentamicin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Gensumycin) 2019-12-18
Glukos buckalt 400 mg/mL = 40 % (Dextrogel) oral gel 2018-10-25

H

Hydrokortison intravenös inf/inj 5 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-09-05
Hydrokortison intravenös/intramuskulär inj 50 mg/mL (ex Solu-Cortef) 2022-09-05
Hydrokortison oralt (ex Alkindi) tabletter/kapslar 2021-09-13
Hydroxokobalamin intramuskulär inj 1 mg/mL (Vitamin B12, f.d Behepan) 2021-02-16
Högflödesgrimma (ex Optiflow, Airvo) 2022-01-26

I

Ibuprofen intravenös inf/inj 5 mg/mL (Pedea) 2019-08-15
Ibuprofen oralt (ex Ipren) tabletter 2018-02-13
Ibuprofen oralt 20 mg/mL (ex Ipren) oral suspension 2022-11-22
Ibuprofen rektalt (ex Ipren) suppositorier 2018-04-12
Iloprost inhalation 2 mikrog/mL (Ilomedin) 2021-09-13
Imipenem + Cilastatin intravenös inf 5 + 5 mg/mL (ex Tienam) 2020-09-01
Immunglobulin intravenös inf 100 mg/mL (ex Kiovig, Privigen) 2022-04-04
Infliximab intravenös inf (Inflectra, Remicade, Remsima), stamlösning för vidare spädning
Insulin intravenös inf/inj 0,2 E/mL (ex Extempore) bl.a. spädning från 10 E/mL 2020-12-17
Ipratropiumbromid inhalation (ex Atrovent) 2020-05-20
Isoprenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL (ex Isoprenaline) 2021-11-10

J

Järn(III)karboximaltos intravenös inf (Ferinject) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-10-03

K

Kalcium intravenös inf 0,23 mmol Ca/mL (Calcium Gluconate licens) 2020-02-13
Kalcium oralt 7 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-03-02
Kaliumcitrat oralt 0,85 mmol K/mL (Kajos) oral lösning 2022-11-22
Kaliumklorid intravenös inf 1 mmol/mL (från ex Addex-KaliumKLORID) 2022-09-13
Ketobemidon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex Ketogan Novum) 2021-01-12
Klemastin intravenös/intramuskulär inj 1 mg/mL (ex Tavegyl licens) 2021-12-22
Klindamycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Dalacin) 2019-02-13
Klindamycin oralt 15 mg/mL (Dalacin) oral lösning 2019-12-18
Klobazam oralt 10 mg (ex Frisium licens) tablett 2022-03-02
Klonidin intravenös inf/inj 1 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-12
Klonidin intravenös inf/inj 10 mikrog/mL (ex Catapresan) 2021-01-12
Klonidin oralt (ex Catapresan licens) tabletter 2020-12-30
Klonidin oralt 20 mikrog/mL (ex Extempore) oral lösning 2020-12-30
Kloralhydrat oralt 70 mg/mL (Extempore) oral lösning 2018-08-28
Kloxacillin intravenös inf 20 mg/mL (ex Ekvacillin) 2020-03-23
Kloxacillin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Ekvacillin) 2020-03-23
Koffeincitrat intravenös inf 10 mg/mL (Peyona)
Koffeincitrat intravenös inf/inj 20 mg/mL (Peyona) 2020-12-02
Koffeincitrat oralt 20 mg/mL (Peyona) 2020-12-02
Kolekalciferol oralt 80 E/droppe (Vitamin D3, ex D-vitamin ACO) orala droppar 2020-12-02

L

Lactobacillus reuteri oralt (Semper magdroppar)
Laktulos oralt 670 mg/mL (ex Duphalac) oral lösning 2019-08-15
LANSOprazol oralt (ex Lanzo) tabletter/kapslar 2021-04-27
Levetiracetam intravenös inf 10 mg/mL (ex Keppra, Kevesy) 2021-04-27
Levetiracetam oralt (ex Keppra) tabletter 2020-05-06
Levetiracetam oralt 100 mg/mL (ex Keppra) oral lösning 2020-05-06
Levofloxacin intravenös inf 5 mg/mL (Tavanic) 2022-09-05
Levokarnitin intravenös inf/inj 200 mg/mL (ex Carnitene licens) 2020-12-02
Levokarnitin intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Carnitene licens) 2020-12-02
Levokarnitin oralt 200 mg/mL (ex Carnitene licens) oral lösning 2020-12-02
Levosimendan intravenös inf 25 mikrog/mL (Simdax) 2021-11-10
Lidokain + Prilokain utvärtes (ex EMLA) kräm, plåster 2022-08-15
Lidokain intravenös inf/inj 2 mg/mL (ex Xylocain) 2021-11-10
Lidokain lokalbedövning 10 mg/mL (ex Xylocain utan konserveringsmedel) 2022-08-15
Lidokain lokalbedövning 8,33 mg/mL (ex Xylocain utan kons.) buffrad med Natriumbikarbonat 2022-08-15
Lidokain utvärtes 40 mg/g (Maxilene) kräm 2020-03-23
Linezolid intravenös inf 2 mg/mL (ex Zyvoxid) 2021-02-16
Lorazepam intravenös inj 2 mg/mL 2021-03-02

M

Magnesium intravenös inf/inj 0,1 mmol/mL = 24,6 mg/mL MgSO4 2020-03-23
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol Junior Neutral) 2020-09-01
Makrogol + elektrolyter oralt (ex Movicol) 2020-09-01
Makrogol oralt (ex Forlax Junior) 2021-04-27
Makrogol oralt (ex Forlax) 2020-09-01
Mannitol intravenös inf 150 mg/mL 2017-11-23
Meropenem intravenös inf/inj 50 mg/mL (ex Meronem) 2022-12-20
Metronidazol intravenös inf 5 mg/mL (f.d Flagyl) 2022-12-20
Metronidazol oralt 40 mg/mL (Flagyl) oral suspension 2022-12-20
Metylprednisolon intravenös inf/inj 10 mg/mL (Solu-Medrol) 2021-01-12
Midazolam buckalt 5 mg/mL (ex Buccolam) munhålelösning 2022-04-04
Midazolam intravenös inf/inj 1 mg/mL (f.d Dormicum) 2022-09-05
Midazolam oralt 1 mg/mL (Extempore) oral lösning 2022-04-04
Midazolam rektalt 3 mg/mL (ex Extempore) rektalgel 2022-04-04
Milrinon intravenös inf 100 mikrog/mL = 0,1 mg/mL (ex Corotrop) 2021-09-16
Montelukast oralt (ex Singulair) tabletter/granulat 2020-10-06
Morfin intravenös inf/inj 0,04 mg/mL = 40 mikrog/mL 2022-11-14
Morfin intravenös inf/inj 1 mg/mL 2022-11-14
Morfin oralt 2 mg/mL oral lösning 2021-02-16
Morfin oralt tabletter 2020-12-02
Multivitamin oralt (Multivitamindroppar Unimedic, Extempore) orala droppar 2022-11-22

N

Naloxon intravenös/intramuskulär inf/inj 0,4 mg/mL = 400 mikrog/mL 2021-12-22
Naloxon oralt 30 mikrog/mL (Extempore) oral lösning 2020-12-02
Natriumbensoat intravenös inf 20 mg/mL (Extempore)
Natriumfenylbutyrat oralt 100 mg/mL (Ammonaps) oral lösning från tablett 2021-09-13
Natriumklorid hyperton inhalation 30 mg/mL = 3 % (ex spädning från Addens/Addex Natriumklorid) 2022-11-22
Natriumklorid intravenös inf 9 mg/mL med eller utan tillsats 2022-04-04
Natriumklorid oralt 4 mmol/mL (ex Extempore) oral vätska 2020-12-02
Naturliga fosfolipider intratrakealt 80 mg/mL (Curosurf)
Nitrofurantoin oralt (ex Furadantin) tabletter 2022-12-20
Nitroprussid intravenös inf 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL (Licens) 2021-11-10
NORadrenalin intravenös inf 0,01 mg/mL = 10 mikrog/mL 2021-11-10

O

Omalizumab subkutan inj (Xolair) förfylld spruta 75 alt 150 mg
Omeprazol oralt (ex Losec) enterokapslar/enterotabletter 2022-01-26
Ondansetron intravenös inj/inf 2 mg/mL (ex Zofran) 2022-03-02
Ondansetron oralt (ex Zofran) tabletter 2022-03-02
Oseltamivir oralt (ex Tamiflu) kapslar 2021-12-22
Oseltamivir oralt 6 mg/mL (ex Tamiflu) oral suspension 2021-12-22
Oxikodon + Naloxon oralt (ex Targiniq) depottabletter 2022-11-14
Oxikodon intravenös inf/inj 1 mg/mL (ex OxyNorm) 2021-01-12
Oxikodon oralt 1 mg/mL (OxyNorm) oral lösning 2022-03-02
Oximetazolin nasalt 0,1 mg/mL (ex Rhinox licens) näsdroppar 2022-01-26
Oximetazolin nasalt 0,125 mg/mL spädning från Nezeril 2022-11-22

P

Palivizumab intramuskulär inj 100 mg/mL (Synagis)
Palonosetron intravenös inf/inj 50 mikrog/mL (ex Aloxi 250 mikrog/5 mL) 2021-02-16
Pankreasenzym oralt 10 000 E (Creon), kapsel
Pankreasenzymer oralt (Kreon fur kinder licens), granulat
Paracetamol intravenös inf 10 mg/mL (f.d Perfalgan) 2022-11-22
Paracetamol oralt (ex Alvedon, Panodil) 2021-02-16
Paracetamol oralt 24 mg/mL (ex Alvedon) oral lösning 2023-01-25
Paracetamol rektalt (ex Alvedon, Extempore) suppositorier 2020-12-30
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 200 + 25 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-02-16
Piperacillin + Tazobaktam intravenös inf/inj 40 + 5 mg/mL (f.d Tazocin) 2021-02-16
Propofol intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Diprivan) 2021-11-10
Propofol intravenös inf/inj 20 mg/mL (ex Diprivan) 2021-11-10
Propranolol oralt 3,75 mg/mL (Hemangiol) oral lösning 2021-04-27
Propranololhydroklorid oralt 1 mg/mL (Extempore) oral vätska 2022-03-02
Pyridoxal-5-fosfat oralt (Vitamin B6, Extempore) kapslar 2019-04-10
Pyridoxin intravenös inf/inj 25 mg/mL (Vitamin B6, Extempore) 2022-09-05

R

Natriumpolystyrensulfonat oralt (Resonium) 2020-12-02
Racekadotril oralt (Hidrasec) granulat
Rasburikas intravenös inf (Fasturtec), stamlösning för vidare spädning
Remifentanil intravenös inf/inj 25 mikrog/mL (ex Ultiva) 2021-11-10
Rifampicin intravenös inf 6 mg/mL (Rifadin) 2017-11-23
Rifampicin oralt 20 mg/mL (Rifadin) oral suspension 2020-12-02
Rituximab intravenös inf (ex Mabthera) dos tillsätts till spädningsvätska 2022-10-03
Rokuroniumbromid intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Esmeron) 2021-09-16

S

Salbutamol inhalation (ex Airomir, Ventoline) 2021-02-16
Salbutamol oralt 0,4 mg/mL (Ventoline) oral lösning 2019-11-15
Serum mot huggormsgift intravenös inf (ViperaTAb licens) fårserum
Sildenafil intravenös inf 0,16 mg/mL (Revatio)
Sildenafil intravenös inj 0,8 mg/mL (Revatio)
Spironolakton oralt (ex Extempore) tablett/kapsel 2020-12-02
Sukros oralt 240 mg/mL = 24 % (Algopedol-Sucrose) oral vätska 2022-04-04
Suxametoniumklorid intravenös/intramuskulär inj 5 mg/mL (Celocurin) 2021-09-16

T

Takrolimus oralt/sublingualt (ex Prograf) 2021-01-12
Terbutalin intravenös inf 20 mikrog/mL (Bricanyl) 2021-05-11
Testosteron intramuskulär inj 250 mg/mL (Testoviron-Depot licens) 2022-09-05
Tiopental intravenös inf/inj 2,5 mg/mL (ex Pentocur) 2021-11-10
Tobramycin intravenös inf/inj 10 mg/mL (ex Nebcina) 2020-09-29
Tokofersolan oralt 50 mg/mL (Vitamin E, Vedrop) oral lösning 2021-01-12
TPN: Perifer Numeta G10E intravenös inf (barn under 2,5 kg, upp till 273 kcal/d) spädning från G13E 2021-01-12
Tranexamsyra intravenös inj 100 mg/mL (ex Cyklokapron) 2020-02-13
Trimetoprim + Sulfametoxazol intravenös inf 0,6 + 3,1 mg/mL (Eusaprim) dos i mg trimetoprim 2021-01-12
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt (ex Bactrim/Bactrim forte) tabletter 2022-08-24
Trimetoprim + Sulfametoxazol oralt 8 + 40 mg/mL (ex Bactrim) dos i mL vätska, oral suspension 2022-03-02
Trimetoprim oralt (Idotrim) tabletter 2022-08-24
Trimetoprim oralt 10 mg/mL (Trimetoprim Meda) oral suspension 2022-08-24
Trometamol + flera komponenter intravenös inf/inj (Tribonat) 2020-12-02

U

Uppvätskning: Snabb 4 tim, enteralt i sond (Semper Vätskeersättning) oral lösning
Uppvätskning: Vätskeersättning oralt (blandas själv) oral lösning
Ursodeoxicholsyra oralt 50 mg/mL (Ursofalk) oral suspension 2021-09-13

V

Vaccin: Engerix-B intramuskulär inj, mot hepatit-B
Vaccin: Hexyon intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B 2022-10-03
Vaccin: Synflorix intramuskulär inj mot pneumokockinfektioner 2022-10-03
Valproat intravenös inf/inj 100 mg/mL (ex Ergenyl) 2022-10-03
Valproat oralt (ex Ergenyl) 2022-10-03
Valproat oralt 200 mg/mL (Absenor) orala droppar 2022-10-03
Valproat oralt 60 mg/mL (Absenor) oral lösning 2022-10-03
Vankomycin intravenös inf 5 mg/mL (ex Extempore) 2019-08-15
Varicella Zoster-immunglobulin intravenös inf 25 E/mL (Varitect CP licens) 2020-09-01
Vigabatrin oralt 100 mg/mL (Sabrilex) oral lösning 2021-02-16
Vorikonazol intravenös inf 5 mg/mL (ex Vfend)
Vätsketerapi: Basal underhållsbehandling, långsam rehydrering (ex Plasmalyte-GLUCOS, glukos med tillsatser) 2019-01-22
Vätsketerapi: Chock (ex Ringer-Acetat, Plasmalyte, Natriumklorid 9 mg/mL) 2022-11-22
Vätsketerapi: Ersättning av kvarvarande deficit och förluster, långsam rehydrering 2019-01-22
Vätsketerapi: Hyponatrem encefalopati hyperton Natriumklorid 30 mg/mL=3%, från ex Addex Natriumklorid 2019-01-22
Vätsketerapi: Snabb uppvätskning (ex Ringer Acetat, buffrad Glukos 25 mg/mL med tillsatser) 2019-08-15